Tanácsadás

Fejlesztési igények azonosítása, projektötletek kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges komplex szolgáltatások (forrásbevonás, innovációs tanácsadás, vállalkozásfejlesztési és iparjog védelemi tanácsadás, termelésmenedzsment, marketingszolgáltatás) biztosítása kis-és középvállalkozások számára

Hálózatfejlesztés

Szervezetfejlesztések elősegítése a régió kutatás-fejlesztési potenciáljának felhasználásával, a tudásbázisok és az üzleti szféra közötti kapcsolat erősítése (új szervezetek, rendezvények, programok, stb.), információcsere, az innovációt támogató szervezetek hatékonyságának növelése céljából belső tréningek, új együttműködési formák kidolgozása, vállalkozások közötti innovatív együttműködés támogatása, az együttműködések koordinálásával foglalkozó szakmai szervezet létrehozása, és működtetése

Rendezvényszervezés

Rendezvények, információs napok szervezése és lebonyolítása a régió kis-és középvállalkozásai számára.

Pályázatírás - projektmenedzsment

Hazai (GINOP) és Nemzetközi (Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA Transznacionális Program, INTERREG EUROPE) K+F+I projektek kezdeményezése és menedzselése, illetve innovációs pályázatok előkészítésében és menedzselésében végzett teljeskörű szakmai segítségnyújtás.

Koordinálás

Ágazati specializáció, kompetenciaközpontok koordinálása
Ipari parkok, innovációs központok szolgáltatásainak fejlesztése
Klaszterek, klaszterkezdemények támogatása