eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment

Sokrétű tapasztalatra van szükség a hagyományos buszokon alapuló tömegközlekedésről az e-busz flottákra történő áttéréshez. Az e-busz fejlesztésének kezdeményezése és támogatása érdekében a témák széles körét kell lefedni. A projekt a partnerrégiók közötti tapasztalatcserére fókuszál az üzemeltetés különböző szakaszaiban, ezáltal szolgálva azokat a régiókat, akik ebben a fejlett technológiában érdekeltek.

A projekt támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés felé történő áttérést. Elősegíti az e-buszok beszerzését az új régiókban, és támogatja a meglévő e-autóbusz állományok bővítését, valamint megkönnyíti a megújuló energiákon és az alacsony szén-dioxid-tartalmú elektromos tömegközlekedésen alapuló villamosenergia-termelés integrációját is. Mindezt új ötletek és jobb eljárások segítségével.

Az eBussed projekt aktívan bevonja az partnerrégiókat, akár rendelkeznek, vagy sem e-buszokra vonatkozó gyakorlati tapasztalattal. A projekt hatására a többszintű tapasztalatcserének köszönhetően növekedhet partnerrégiók kapacitása és tudása, hatékonyan támogatva ezáltal az elektromos buszparkok és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás felé történő átmenetet.

A projekt főbb várt eredményei:

 • az e-buszok telepítésének jobb mérhetősége a e-busz készenléti mutatók bevezetésével,
 • a tematikus workshopok és más projekt eredményeknek köszönhetően a partnerek és regionális érdekelt felek nagyobb szakértelemmel hozhatnak megalapozott döntést a e-buszpark létesítéséről,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők megalapozott ismeretekre tesznek szert az e-busz telepítését gátló vagy segítő akadályok és ösztönzők megismerése érdekében,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők bővebb tudásra és szakértelemre tesznek szert a tekintetben, hogy miként lehet összekapcsolni az e-busz telepítését a megújuló elektromos energiatermeléssel,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők tudása bővül az e-busz beszerzés és a járműpark technológiai, valamint az e-buszok felhasználóival (utas, sofőr, karbantartó személyzet) kapcsolatos menedzsmentjének vonatkozásában,
 • továbbfejlesztett szakpolitikai eszközök (4 Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásokra vonatkozó akcióterv és 2 helyi akcióterv): az e-busz témakör bevezetése vagy integrálása a szakpolitikai eszközökbe,
 • az e-buszok telepítésével összefüggő döntéshozatali/kormányzási gyakorlat továbbfejlesztése új, e-busz finanszírozást támogató javaslatok segítségével,
 • 6 akcióterv végrehajtása az e-busz fejlesztés érdekében a projekt partnerrégióiban.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Building capacities for European-wide e-bus deployment

Projekt kódja: PGI05948

Partnerek:

 • Alkalmazott Tudományok Turku Egyeteme – Finnország
 • Hamburg szabad Hanza-városa – Németország
 • Utrecht Tartomány – Hollandia
 • HU Alkalmazott Tudományok Egyeteme Utrecht – Hollandia
 • Gozoi Minisztérium – Málta
 • Transport Malta – Málta
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Livorno Megye – Olaszország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,474,548.00 €
ERFA társfinanszírozás: 1,253,365.80 €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2019.08.01 – 2023.07.31

(További információ: https://www.interregeurope.eu/ebussed/)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.REGIONS 4FOOD – REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution 

A digitalizáció, a jövő egyik meghatározó iránya, jelentős változásokat hozott az adatkezelésben, az adatok előállításában és feldolgozásában. A digitális eszközök működésük kapcsán rengeteg adatot állítanak elő, ami az egyes területek működésének részletes megismerését, új szempontok azonosítását teszik elérhetővé.

Az információs technológia térhódítása, az ipari folyamatok teljes digitalizációja és automatizációja új dimenziókat jelent az élelmiszergazdaságban is.  A REGIONS 4FOOD projekt az innovációs lánc mentén az agrár-élelmiszeripari cégekre koncentrál, és azok információs-kommunikációs termék és szolgáltatás-fejlesztéseit igyekszik támogatni az egyes regionális/nemzeti operatív programok befolyásolása révén, valamint a „big data” alkalmazások elterjesztését segíti.  

A projektben hét ország (ES, FR, FI, IT, HU, NL, BG) hét régiójának partnerei dolgoznak együtt abból a célból, hogy felmérjék az agrárium és élelmiszeripar innováció értékláncához kapcsolódó adatokat és információkat. A nagytömegű adat elemzése új összefüggések feltárásával növeli az ágazati tervezések hatékonyságát. Ennek szellemében a projekt folyamán a feltérképezés, a Jó Gyakorlatok összegyűjtése, majd akciótervek első változatainak elkészítése, később pedig az akciótervek véglegesítése játssza a főszerepet.

A pályázatot Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma vezeti, a projekt futamideje öt év (2018-2023).

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution
Projekt kódja: PGI05289

Partnerek:

 • Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma  – Spanyolország
 • Pays de la Loire Regionális Tanács – Franciaország
 • Seinäjoki Alkalmazott Tudományok Egyeteme – Finnország
 • ASTER Részvénytársaság Konzorcium – Olaszország
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Limburg Tartomány- Hollandia
 • Pazardzhik Regionális Hatóság – Bulgária
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus – Magyarország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,576.910,00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1,277,456.50  €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2018.06.01. – 2023.05.31.

(Bővebb információ: https://www.interregeurope.eu/regions4food )
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.CIRCULAR SME SCAN (CSS)

A COVID-19 okozta válság felgyorsította a képzési rendszerek modernizálásának és digitális átalakításának szükségességét Európában. A CIRCULAR SME SCAN (CSS) ezt köti össze a körkörös gazdasággal, amely az európai gazdasági fellendülést támogató, zöldebb gazdaság stratégiai megközelítése.

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) körforgásos, fenntartható, környezet- és klímabarát működése előnyt jelent a versenytársakkal szemben. Ugyanakkor több mint 25 millió európai KKV kihívásokkal szembesül a lehetőségek kiaknázásánál, mivel nem rendelkeznek a nagyvállalatokéhoz hasonló tudással, illetve megfelelő anyagi és tárgyi forrásokkal, amelyek szükségesek a változtatások megvalósításához.

A CSS fő célja, hogy a digitális korszak innovatív gyakorlatainak támogatásával olyan önátvilágító és tanulási platformot hozzon létre, amely a KKV-k körforgásos gazdasággal kapcsolatos készségeit-kompetenciáit fejleszti.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: CIRCULAR SME SCAN

Projekt kódja: KA226 – VET – 093967

Partnerek:

 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)
 • EOLAS S.L. – Spanyolország
 • STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND– Hollandia
 • AVACA TECHNOLOGIES CONSULTING, INFORMATICS AE – Görögország

Projekt összköltsége (EUR): 259.020,00 €
Finanszírozó program: Erasmus+ KA2
Projekt időtartama: 2021.04.01 – 2023.06.30

(További információ: https://circularsmescan.eu/en/home# )

 SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

A vidéki elnéptelenedés tendenciája számos európai országban és régióban jellemző. Ezek az „Üres Európának” nevezett területek jelentős demográfiai és gazdasági kihívásokkal szembesülnek, amit a közszolgáltatások alacsony színvonala és nehéz elérhetősége tovább mélyít, ugyanakkor értékes hagyományokkal bírnak a gazdag kulináris örökség és az élelmiszertermelés terén, amelyek lehetőséget teremthetnek az ott élők számára.

A SAGA projekt célja, hogy segítse az egyenlőtlenségek csökkentését, a gazdasági fellendülést valamint az inkluzív és fenntartható hosszú távú növekedést a partnerek együttműködése révén. A résztvevő szervezetek társult partnereik bevonásával egy képzési programot dolgoznak ki és valósítanak meg az „Üres Európa” területén élő lakosság támogatására.  Az innovatív képzési program olyan sürgető kérdéseket helyez fókuszba, mint a munkanélküliség és a gazdasági, társadalmi revitalizáció. A tréning a résztvevők számára ismereteket biztosít, kompetenciákat és készségeket fejleszt annak érdekében, hogy a gasztronómia és az élelmiszeripar területén létrehozhassák hatékonyan működő szociális vállalkozásaikat.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

Projekt kódja: KA204-259AFC28

Partnerek:

 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)
 • EOLAS S.L. – Spanyolország
 • Business Innovation Center Innobridge – Bulgária
 • STICHTING INCUBATOR – Hollandia
 • Fundatia Centrul Educational Spektrum – Románia
 • Kontakt Szervezetfejlesztő es Tanacsadó Kft. – Magyarország

Projekt összköltsége (EUR): 267,620.00 €
Finanszírozó program: Erasmus+ KA2
Projekt időtartama: 2020.10.01 – 2022.12.31.

(További információ: www.projectsaga.eu)Medtech4 Europe – A kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságának optimalizálása az orvostechnológiák területén

A Medtech4 Europe projekt a címe szerint az orvostechnológiák területén a kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságát kívánja optimalizálni.

Orvostechnológiák alatt orvosi eszközöket és segédeszközöket ért, de az e-gyógyászati, eszközökhöz-segédeszközökhöz kapcsolódó megoldások is a repertoár részét képezik. A projekt az Európai Unió vonatkozó rendeleteivel (2017/745, 2017/746), valamint az Orvostechnikai Eszközök Globális Nómenklatúrájával (Global Medical Device Nomenclature, GMDN – amely 16 csoport bontva, az összes orvostechnikai termék azonosítására használt generikus megnevezések listája) összhangban olyan termékekkel foglalkozik, amelyek diagnosztizálásra, megelőzésre, megfigyelésre, illetve betegség, sérülés kezelésére vagy enyhítésére alkalmazhatók. A Medtech4 Europe projekt a fentieken túl a kapcsolódó kulcsfontosságú alaptechnológiákat (Key Enabling Technologies) is figyelembe veszi, valamint az okos specializációkra építő Vanguard Kezdeményezéssel és az ESTHER Kezdeményezéssel (Alliance for Global Health Partnership) is szoros kapcsolatban marad a tapasztalatcsere folyamán.

A két fázisra (Fázis 1.: regionális/nemzeti akciótervek kidolgozása, Fázis 2.: ezen akciótervek megvalósításának nyomon követése) épülő projekt 2018. június 1. és 2022. november 30. között zajlik nyolc regionális partner (FR, NL, HU, DK, PL, FI, IT, DE), továbbá egy tanácsadó partner (FR) közreműködésével. A pályázatot Rhône-Alpok-Auvergne Régió Tanácsa koordinálja.

 

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Medtech4 Europe –  A kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságának optimalizálása az orvostechnológiák területén
Projekt kódja: PGI04950

Partnerek:

 • Rhône-Alpok-Auvergne Régió Tanácsa – Franciaország
 • Limburg Tartomány – Hollandia
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Dánia Főváros Régiója – Dánia
 • Felső Sziléziai Vállakozási és Fejlesztési Ügynökség Kft. (GAPR) – Lengyelország
 • Helsinki-Uusimaa Regionális Tanács – Finnország
 • Klaszter Technológiák az Élő Környezetért (techforlife) – Olaszország
 • Steinbeis Európa Centrum –  Steinbeis Innovációs gGmbH – Németország
 • Alternatív Energiák és Atomenergia Bizottság – Franciaország
 • Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar – Magyarország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,634.534,00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1,441,222.55  €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2018.06.01. – 2022.11.30.

(Bővebb információ: https://www.interregeurope.eu/medtech4europe )
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

FIRECE – „Innovatív pénzügyi eszközök az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai átalakításáért Közép-Európában”

A végső energiafogyasztás tekintetében a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célok elérése a közép-európai régiók közös kihívását is jelenti az ipari beruházások fenntartása és a fenntartható energiaellátással kapcsolatos konkrét intézkedések finanszírozásának felgyorsítása tekintetében.

A FIRECE projekt kapcsolódik a konkrét nemzeti-regionális energiahatékonyság célkitűzésekhez, mivel támogatni fogja a közszférát a megtakarítási célok elérésére képes eszközök tervezése és megvalósítása vonatkozásában. Az innovatív pénzügyi eszközök végrehajtása és a KKV-k energiamegtakarításra benyújtott projektjeinek értékelése hozzájárul a regionális energiaügyi tervekben szereplő mutatók eléréséhez. Végül a FIRECE hozzájárul a világszerte és az EU-ban tervezett energiamegtakarítási célok eléréséhez.

A projekt fő célja, hogy növelje a regionális kapacitásokat az energiatervek kezelésére, különös tekintettel a helyi erőforrásokra, amelyek az ipar, különösen a KKV-k számára elősegítik a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat. A minőségértékelési kritériumok segítik a piaci és helyi szereplőket az ipari ágazatok (gyártás) területén a megújuló energiaforrásokra irányuló beruházásokra fordított állami források felhasználásának ellenőrzése és optimalizálása tekintetében.

A projekt fő eredményei transznacionális stratégia az innovatív finanszírozás eszközök végrehajtására és az állami forrásokból származó befektetések értékbecslésére az ipar számára. Ezt intenzív regionális tudáscsere teszi teljessé, amely a regionális szereplők számára kilenc különböző régióban szervezett képzések, az innovatív finanszírozás eszközök kiaknázását támogató módszertan meghatározása révén valósul meg, A tapasztalatcserét egy online eszköz létrehozása teszi teljessé, amely az ipari szereplők, KKV-k tervezett energetikai fejlesztései minőségértékelését, megfelelőségük vizsgálatát tesz lehetővé.

A projekt két kísérleti tevékenységet fog végrehajtani kilenc különböző régióban: hat régió előzetes elemzést fog készíteni innovatív finanszírozási eszközökről, míg öt régió a regionális energiatervek keretében megvalósított projektek és beruházások értékelését végzi el.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Innovatív pénzügyi eszközök az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai átalakításáért Közép-Európában
Projekt kódja: CE1131

Partnerek:

 • Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice, Rovigo Delta Lagunare – Olaszország
 • Network for Energy & Environmental Technology – Németország
 • Emilia – Romagna Region – Olaszország
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Technology Promotion Burgenland Ltd. – Ausztria
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. +Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy – Németország
 • Regional Development Agency ARLEG SA in Legnica – Lengyelország
 • Lubelskie Voivodeship – Lengyelország
 • IRENA – Istrian Regional Energy Agency Ltd. – Horvátország
 • ENVIROS Ltd. – Csehország

Projekt összköltsége (EUR): 1.872.633,00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1.542.138,35 €
Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE
Projekt időtartama: 2017.07.01. – 2020.06.30.

(Bővebb információ: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FIRECE.html)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations – Kompetenciák és készségek fejlesztése élelmiszeripari innovációkon keresztül (Interreg Central Europe Programme)

Több közép-európai ország (Ausztria, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia), köztük Magyarország egyes régiói is egyre hanyatló munkalehetőségekkel néznek szembe a hagyományos iparágakban. Ez a jelenség az utóbbi években bekövetkezett strukturális változásokra vezethető vissza és összefügg a cégek innovációs kapacitásával. Ennek okán lépéseket kell tennünk a cégek gazdasági tevékenységének ösztönzésére, a foglalkoztatottság növelésére és elősegíteni a gazdasági fejlődést főként az elmaradottabb szektorokban.  Elemzések kimutatták, hogy az ÉLELMISZERIPAR az egyik legfontosabb potenciális láncszem, amely folyamatos kihívásokkal szembesül és ahol javítani kell a gazdasági mutatókon.

Az Interreg Central Europe Programme keretein belül induló I-CON nevű projekt fő céljául tűzte ki, hogy javítsa a vállalkozói kompetenciákat és készségeket az élelmiszeripari innovációkon keresztül. A projektben 10 partner vesz részt (különböző országokból), akiknek célja, hogy folyamatosan segítsék és mentorálják a résztvevő cégeket. A folyamat a következő 4 mérföldkő mentén épül fel:

 1. Első lépésként egy felmérést végzünk a régiós élelmiszeripari KKV-k körében, hogy megfelelő képet kaphassunk működésükről, lehetőségeikről és hiányosságaikról. Ennek eredményeként felállítjuk a regionális szektor diagnózist.
 2. A következő mérföldkő lényege, hogy az előzőekben felállított diagnózisból kiindulva kialakítsunk egy közös platformot, ahol elősegíthetjük a résztvevő vállalkozások kommunikációját, fejleszthetjük problémamegoldó képességüket és folyamatos tanácsadást biztosíthatunk.
 3. A következőkben az így megszerzett tudást és tapasztalatokat összegyűjtjük és a KKV-k rendelkezésére bocsátjuk, abból a célból kifolyólag, hogy segítsék egymás működését (akár nemzetközi szinten is).
 4. Végezetül a fő cél egy közös stratégia kialakítása, középpontban a fenntartható működéssel.

A projekt eredménye tehát egy nemzetközi összefogás keretein belül kialakuló közös élelmiszeripari stratégia rendszer, melynek keretében ingyenes tanácsadást és további szolgáltatáscsomagokat is igénybe vehetnek a résztvevők: személyre szabott automatizálási, gépészeti fejlesztéseket, élelmiszerbiztonsági, illetve design-szolgáltatásokat kínáló csomagot állítunk össze részükre. Ennek eszköze, hogy együttes erővel fejlesszük azokat az üzleti készségeket, amelyek segítségével egy cég versenyképes maradhat a szektorban.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: I-CON – Kompetenciák és készségek fejlesztése élelmiszeripari innovációkon keresztül
Projekt kódja: CE393
Partnerek:

 • Pomurje Technology Park – Slovenia
 • CCIS-Chamber of Agricultural and Food Enterprises Slovenia
 • Business Upper Austria
 • Campden BRI Hungary Kft.
 • Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség – Hungary
 • CNA Regional Association os Emilia Romagna Italy
 • Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone – Italy
 • Hohenheim University Germany
 • Polish Chamber of Food Industry and Packaging – Poland
 • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Slovakia

Projekt összköltsége (EUR): 2.216.448,40 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1.833.568,10 €
Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE
Projekt időtartama: 2016.06 – 2019.05.

( Bővebb információ: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html ) 

V-Educa 2 (Vocational Education, azaz “szakképzés”)

A V-Educa 2 (Vocational Education, azaz “szakképzés”) a közel nulla energiaigényű épületek (nearly zero energy buildings, nZEB) témájával foglalkozó oktatási projekt. A projekt átfogó célja elősegíteni a továbblépést a hagyományos és gyakran nem elég energia-hatékony épületek tervezésétől és kivitelezésétől az EU által elvárt nZEB előírások megvalósítása felé.

Specifikus célkitűzések:

 1. Az építészeti, gépészeti és villamosmérnöki területekhez kapcsolódó egyetemi tananyagok és oktatási folyamatok továbbfejlesztése
 2. Olyan tervezők és kivitelezők oktatása, akik az egyetemet elhagyva alkalmasak lesznek a modern világ építési igényeinek kielégítésére
 3. Az nZEB koncepció ismertetése, amely kötelező előírásként jelenik meg mind az állami, mind a magánszektor számára.

A projekt fő tevékenységei a következők:

 • Az energia-hatékony építészeti megoldások elemzése a határ két oldalán
 • Az energiahatékonysági szempontból „legjobb” építési projektek bemutatása esettanulmány jelleggel
 • Az nZEB szempontokra fókuszáló nyári egyetem tananyagának fejlesztése
 • Nyári egyetem szervezése a határ mindkét oldalán
 • Tanulmányutak szervezése
 • A hallgatók gyakorlati oktatása egyetemi kurzus formájában
 • Útmutató kidolgozása a költségoptimalizált nZEB konstrukciók megvalósításához

A műszaki tevékenységek mellett a projekt magában foglalja a projektmenedzsmentet, valamint a promóciós feladatokat is.
A pályázatot négy kedvezményezett, két magyarországi és két horvátországi szervezet valósítja meg. A munkát az Északi Regionális Energia Ügynökség (HR) koordinálja, amely a horvátországi feladatokon az Északi Egyetemmel dolgozik együtt. A magyarországi feladatokat a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft és a Pécsi Tudományegyetem végzi el. A partnerség olyan szakmailag kompetens és tapasztalt szervezetekből áll, amely képes eredményesen megvalósítani a projekt rövid és hosszú távú céljait.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Vocational education 2 – Vocational education, azaz “Szakképzés”
Projekt kódja: HUHR/1601

Partnerek:

 • Északi Egyetem – Horvátország
 • Északi Regionális Energia Ügynökség– Horvátország
 • Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség – Magyarország
 • Pécsi Tudományegyetem – Magyarország

Projekt összköltsége (EUR): 237.504,92 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 201.879,17 €
Finanszírozó program: Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
Projekt időtartama: 2017.09.01. – 2018.12.31.

(Bővebb információ: http://www.v-educa.com/2/)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

Az „EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével” projekt a Ma¬gyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműkö¬dési Program 2007–2013 keretében valósul meg. A program hosszú távú átfogó célkitűzése, hogy elősegítse a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésén és a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra- és tudásalapú fejlődést. A projekt az Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés – Közös helyi tervezés, stratégiák, programok prioritás keretén belül kerül támogatásra.

A 2013. december 1-én indult nemzetközi együttműködés vezető partnere a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., partnerségben Eszék Város Önkormányzatával, illetve a kaproncai Regionális Energia Ügynökséggel (Regionalna Energetska Agencija Sjever).

( Bővebb információ: http://eepannonia.com/hu/ )APP4INNO – Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation in the South East Europe (South East Europe Programme)

Az APP4INNO projekt, amely az Európai Unió South East Europe programja  keretében valósult meg, 2012. október 1-én indult el. A megvalósításban a DDRIÜ nyolc másik országban tevékenykedő mindösszesen 14 másik partnerrel működött közre.

A projekt legfőbb fókusza a mezőgazdasági KKV-k alacsony versenyképessége, melynek fő okai az innováció, a K+F tevékenységek valamint a nemzetköziesedést elősegítő szolgáltatások hiánya. A célkeresztben a jó minőségű, tradicionális termékek innovációs potenciálja áll.

A projekt célja egy transznacionális szolgáltatási platform létrehozása mely támogatja az innovációs tevékenységet, a technológia transzfert és az agrár KKV-k együttműködését, így hozzájárulva ahhoz, hogy ezek a szervezetek bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe és versenyképes résztvevők legyenek a nemzetközi piacon.

( Bővebb információ: http://www.app4inno.com/hu/ )STEP – Improving Communities’ Sustainable Energy Policy Tools (INTERREG IVC) 

Az INTERREG IVC program keretében 2012. januártól – 2014. decemberig futó STEP projekt célja, hogy a résztvevő 9 régió fenntartható energia politikáját fejlessze és támogassa ezek helyi szintű megvalósulását. A DDRIÜ vezető partnerként vesz részt a projektben.

A projekt elsősorban törekszik az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátást csökkentésére és növeli a megújuló energiaforrások arányát a partner régiókban, valamint elősegíti a politikák végrehajtását az „EU-20-2020” célokat szem előtt tartva. Ezen kívül támogatja a területi kohézió létrejöttét a partner régiók között – összhangban az EU éghajlat-és energiapolitikával – azzal, hogy a regionális energia-önellátást és az energiaellátás diverzifikálását szorgalmazza.

A projekt tervezet főbb eredményei:

 • A projekt legfőbb eredménye a helyi fenntartható energiapolitikák jobb megismerése lesz illetve az intenzív együttműködés a helyi és regionális szereplők között és nem utolsó sorban legalább 3 sikeres átültetett gyakorlat.
 • 3 tematikus gyakorlati útmutató elkészítése ajánlásokkal a partner régiók legjobb gyakorlataira építve annak érdekében, hogy a régiók megvalósítási tervezeteinek alapjául szolgálhassanak:
 1. Fenntartható energia politika hatékonyabb helyi végrehajtása.
 2. ​Fenntartható energiagazdálkodási rendszerek kifejlesztése.
 3. Fenntartható energia beruházások finanszírozási eszközei.


InnoInvest – Establishing business co-operation among innovative actors in the border region (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

Az „InnoInvest – Establishing business co-operation among  innovative actors in the border region” elnevezésű projekt az Európai Unió Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési programja által finanszírozott, melyben összesen 8 partner szervezet vesz részt, 5 Horvátországot 3 pedig Magyarországot képviselve. A magyarországi partnerek egyike a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ), melynek alvállalkozójaként dolgozik a projekt szakmai feladatainak ellátásán a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRFÜ).

A projekt fő célja létrehozni egy olyan szinergikus és együttműködő határ menti régiót, mely alapja a tudás és az intenzív kölcsönhatás az innovatív gazdasági fejlődés szereplői között.

Közelebbről meghatározott célok:

 • az innovatív és gazdasági fejlődés helyzetének elemzése a projektben résztevő régiókban, területeken.
 • a résztvevő régiók, területek meglévő komparatív előnyeinek feltérképezése
 • egy közös az innovációs fejlődéssel kapcsolatos akció terv megfogalmazása a felismert komparatív előnyökre alapozva
 • a határ menti régió promótálása mint potenciális befektetésre alkalmas terület

A projekt eredményeként egy az innovatív résztvevők között kialakult hálózat jön létre, minden résztvevőnek on-line hozzáférése lesz a projekt alatt kialakított határ mentén működő cégek üzleti információkat tartalmazó adatbázisához, és a célcsoportok és a politikai döntéshozó folyamatok támogatására egy akció terv kerül összeállításra.Inno-CropFood – Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

A 2.1.3 Közös Kutatás, fejlesztés, innováció akcióban megvalósuló projekt a magyar-horvát határmenti régió közös K+F+I kapacitásainak a Kaposvári Egyetem, az Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Horvát Élelmiszer Ügynökség közötti együttműködésen alapuló bővítéséhez járul hozzá.

A projekt átfogó célja egy közös kommunikációs platform létesítése az agrár-élelmiszeripari érdekviseletek, szereplők és kutatók között a célrégió K+F+I kapacitásainak bővítése céljából.

A projekt fő tevékenységei: tematikus workshopok szervezése „Szántóföldtől az asztalig” a releváns képviselők, szabadalmi és innovációs szakértők meghívásával a kutatóhelyek munkájának, valamint jó gyakorlatok megismertetése és a gazdasági szféra igényeinek feltárása érdekében. Az élelmiszeriparral kapcsolódó együttműködésen alapuló horvát és magyar jó gyakorlatok megismerése tanulmányi látogatásokkal annak érdekében, hogy a célrégióban a hálózatos KFI együttműködés a tapasztalatokkal segítve javuljon. Írásbeli anyagok elkészítése a műhelyek, valamint a jó gyakorlatok tapasztalatai alapján, amelyek megalapozzák a közös agrár-élelmiszer szektorhoz kötődő kutatási-fejlesztési és innovációs együttműködés potenciáljának feltárását, lehetséges fejlesztési irányait. Ez utóbbi stratégiai javaslatként kerül megfogalmazásra kiemelten a partnerek érdekeltségi viszonyai alapján. A projekteredményekből tananyagok készülnek szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói számára.

A projekt főbb adatai:

Vezető Kedvezményezett: Kaposvári Egyetem (Kaposvár)
Projektpartnerek:

 • Eszéki J.J.Strossmayer Egyetem,
 • Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (Kaposvár),
 • Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Pécs)
 • Társult partner: Horvát Élelmiszer Ügynökség (Eszék)

Megvalósítási terület: Somogy, Baranya és Osijecko-Baranjska megyék.
Megvalósítás időtartama: 2011. 10. 01 – 2013. 01. 31.
Célcsoportok: a projekt megvalósítás területén folyó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel kapcsolódó mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők, kutatók, szakértők, innovátorok és innovációt felhasználók; közvetetten a potenciális innovatív termelők, hallgatók és képzési intézmények.FORT – Fostering continuous research and technology application (Central Europe Programme)

A projekt általános célja a régiós és nemzetközi innovációs rendszer erősítéséhez való hozzájárulás, az innovációs ötletek megvalósításának biztosítása, nyílt innováció kultúrájának megteremtése. Továbbá a KKV-k magasabb innovációs aktivitásának elősegítése, innovációt támogató szervezetek közötti együttműködés erősítése, közös K+F projektek magasabb száma, innovációs kultúra építése, a technológia transzfer és klaszter menedzserek kompetenciáinak növelése.

A projekt keretében a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • Innovációs kultúra tanulmányozása; javaslattétel olyan szervezeti struktúra kialakítására, mely az innovációra fókuszál. Célcsoport: KKV-k, kutatók, kutatóhelyek, döntéshozók. Régiós terv elkészítése és megvalósítása.
 • Tréning program technológia transzfer szervezetek és klaszter menedzserek számára, közöttük lévő kapcsolatok fejlesztése érdekében. Technológia transzfer menedzserek nemzetközi kapcsolati hálójának kialakítása.
 •  „Innovation Open House Event”-ek megrendezése. Kutatók, kutatóhelyek összehozása konkrét kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása érdekében. A rendezvényeken bemutatásra kerülnek innovatív ötletek, melyeket zsűri értékel és a nyertes „Cross-Innovation Voucher”-t kap (5000 EUR), melynek segítségével megvalósíthatja az ötletét egy másik partnerrégióbeli innovatív cég segítségével. 


Access – ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques (Central Europe Programme)

Az ACCES (ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques) a legújabb nemzetközi projektünk, amely az Európai Unió CENTRAL EUROPE elnevezésű programjának támogatásával valósul meg. A projektben a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezető partneri pozíciót tölt be. Az ACCESS megvalósításában 11 partner vesz részt Ausztriából, Csehországból, Németországból, Magyarországról, Olaszországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Szlovéniából. A partnereket az innováció fejlesztéséről alkotott kölcsönös egyetértés indította e közös cselekvésre, mely összegezhető az alábbi két alapvető kérdésfeltevésben:

Melyek azok az innováció menedzsment eszközök és technikák, melyek hatékonyan lennének képesek fejleszteni a regionális innovációs kapacitást?
Melyek azok a rejtett lehetőségek a szektor-alapú innováció menedzsment területén, amik felfedhetők?

A partnerek első lépésben egy tudás-auditot végeznek, melynek célja a regionális innovációs adottságok feltérképezése és értékelése. Ezt követően az összegyűjtött információk elemzése és integrálása alapján egy olyan közös tudásbázist hoznak létre, amely alkalmas a szektor alapú fejlesztés végzésére.

További fontos cél az innováció menedzsment eszközök és technikák megosztása, terjesztése. Ennek érdekében a projekt keretében egy nemzetközi innováció menedzsment képzés is lebonyolításra kerül. A képzésben a partnerszervezetek kiválasztott munkatársai – akik a pilot programok során ágazati felelősök lesznek – kapnak olyan felkészítést, mely képessé teszi őket az innováció menedzsment tevékenységek ellátására.

Kidolgozásra kerül egy nemzetközi módszertan a projekt során létrejövő kétfajta tudásra (egyrészt a szektor alapú információkra, másrészt az innováció menedzsment eszközökre) alapozva, ami alkalmas lesz a regionális innovációs potenciál ágazatonkénti felmérésére.

E módszertan működését pilot programokkal is tesztelni fogják a projekt megvalósítói, mely során 3 ágazati fókuszcsoport kerül kialakításra. Ennek eredményei természetesen később más ágazatokban és más régiókban is felhasználhatóak lesznek.

Továbbá 3 kiválasztott régióban, speciális ágazati tartalmakkal stratégiai programok is megvalósulnak. Szlovéniában az innovatív élelmiszeriparra fókuszálva a szektor versenyképességének növelését célozza meg, javaslatokat megfogalmazva az EU szabályozások területén. A Közép-magyarországi Régióba a biotechnológiai ágazatban egy nemzetközi klaszter létrehozásának alapjait fekteti le a projekt, míg a lengyelországi Felső-Sziléziában a technológia transzfer kettős mentorálási rendszerét vezetik be a program segítségével.I3SME – Introducing Innovation Inside SMEs (Central Europe Programme)

Az „I3SME – Introduction Innovation Inside SMEs” elnevezésű projekt az Európai Unió CENTRAL EUROPE programja által finanszírozott, melyben 9 partner szervezet vesz részt Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovéniából.
A magyarországi partnerek egyike a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRFÜ), melynek alvállalkozójaként dolgozik a projekt szakmai feladatainak ellátásán a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ).
Az I3SME projekt keretében a partnerek a régióikban felmért összesen 800 innovatív cég adataiból adatbázist állítanak össze, mely viszonyítási alapot ad a vállalkozásoknak saját pozíciójuk értékeléséhez. Összehasonlíthatják eredményeiket más, akár külföldi vállalkozásokkal (a többi vállalkozás eredményeit azonban adatvédelmi okokból csak korlátozott részletességgel tekinthetik meg), ennek segítségével felfedezhetik fejlesztendő területeiket. A Dél-dunántúli régióból 100 vállalkozásnak lesz lehetősége arra, hogy bekerüljön a benchmarking rendszerbe.

A projekt főbb céljai a következők:

 • A vizsgált ágazatokban alkalmazott innovációs technikák és szolgáltatások elemzése, a jó gyakorlatok és kiemelkedő teljesítmények felismerése. Az elemzés figyelembe veszi a vállalkozások gazdasági és földrajzi környezetének jellemzőit, az üzleti környezet adottságait.
 • Közös módszertan kidolgozása a „benchmarking” (az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák, azt a legjobb gyakorlatot, amit követni érdemes) szemlélet bevezetéséhez és az internetes platform használatához, melyen a résztvevő mikro-, kis- és középvállalkozások tájékozódhatnak eredményességükről, piaci helyzetükről így iránymutatást kapnak teljesítményük fejlesztéséhez.
 • Cselekvési tervek megfogalmazása a vállalkozások számára.
 • Facilitátorok és tanácsadók képzése, akik a vállalkozásokat az elemzési, tanulási, tudástranszfer és tudásgenerálási folyamatok során támogatják.
 • Pilóta akciók végrehajtása az innovációs tanácsadás/oktatás szolgáltatások tesztelése, valamint a facilitátorok hatékonyságának értékelése céljából.

A projekt célja továbbá a programba bevont vállalkozások között megtalálni azokat a „rejtett győzteseket”, akik képesek legyőzni a kis- és középvállalkozások működése során felmerülő kihívásokat (finanszírozási gondok, fogyasztói célcsoport meghatározása, piaci rés kihasználása, kapcsolatépítés kutatóhelyekkel és eredményeik alkalmazása, sikeres pályázati aktivitás, stb.), biztosítva ezáltal versenyképességüket. Ezeknek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozásokat egy kiadványban gyűjtjük össze a projekt keretein belül.AsviLoc plus – Agencies Supporting Value of Innovation systems in regional and LOCal economies (South East Europe Transnational Cooperation Programme)

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon egy nemzetek közötti innovációs rendszer kiépítéséhez, erősítse a regionális fejlesztési ügynökségek szerepét a regionális innovációs rendszer előmozdítása érdekében.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra:

 • helyi és nemzetközi kapcsolatépítés
 • olyan regionális szervezet felállítása, mely elősegítheti az innováció kulcsszereplői közötti tudás- és tapasztalat megosztást
 • a regionális fejlesztési ügynökség munkaerejének fejlesztése tréningeken és munkaerő-cserén keresztül
 • pilóta programok kidolgozása a KKV-k és vezetőik számára tervezett innovációs szolgáltatások tesztelésére
 • workshopok szervezése az innovációs politika alkotói és az innovációs kulcsszereplők részvételével
 • 2015-re vonatkozó innovációs akcióterv kidolgozása.

A projekt eredményeként szeretnénk kidolgozni egy új infokommunikációs eszközt az innovációs tudásmenedzsment számára, illetve szintén az innovatív tudás menedzsment hatékonyabbá tételéhez valamint az innovációs menedzsment tudatosságának növelése érdekében tréning anyagokat.Hazai projektek

„DDRIÜ továbbfejlesztése” projekt – (Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása)

A regionális innováció területén elért eredményekre alapozva 2008 elején a DDRFÜ Kht. megalapította a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t (DDRIÜ) az innovációban és gazdaságfejlesztésben érdekelt regionális szervezetek bevonásával.

Az Innovációs Ügynökség céljai és feladati megvalósításához sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt elősegítő feladatainak támogatása” című pályázati felhívásra. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból finanszírozott program célja volt, hogy a regionális innovációs folyamatok generálásával, összehangolásával, koordinálásával, a technológiai innovációs hálózatok szervezésével, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával és ezek hatékonyan mőködő rendszerbe történő integrálásával kapcsolatos tevékenységek támogatása révén elősegítse a Nemzeti Innovációs Rendszer megerősítését.

Az NKTH által 2008. március 26-án közétett hivatalos közleménye szerint a DDRIÜ  a fenti pályázati programban 299.937.000 Ft támogatásban részesült. A támogatásból a DDRIÜ 3 éves működése biztosítottá vált, ugyanakkor a támogató egyik feltétele volt, hogy a projekt futamideje alatt évente növekvő mértékben bevételeket kell kimutatnia az Ügynökségnek az általa nyújtott innovációt segítő szolgáltatások díjából.

A megítélt támogatást a cég az alábbi célok elérése érdekében használhatja fel:

 • továbbfejleszti stratégiai és operatív tervét, amelynek legfőbb célja a regionális innováció segítése, ennek eredményeképpen a régió gazdaságának fejlesztése, közvetve új munkahelyek teremtése, illetve munkahelyek megtartása,
 • segíti az innováció ösztönzésében figyelembe vehető források igénybevételének koordinálását, elősegíti a régióban a fejlesztési források innovációs célú felhasználását,
 • szakmailag segíti a decentralizált pályázati rendszerek kialakítását,javaslatokat dolgoz ki a regionális innovációs stratégia fejlesztésére, intézkedési tervéreés eszközrendszerével segíti annak megvalósítását,
 • kapcsolatot tart működési területének fejlesztésében érdekelt szervezetekkel (Regionális Fejlesztési Tanács, önkormányzatok, stb.), az innovációt támogató és az innováció előmozdításában érdekelt szervezetekkel, a tevékenységét egyezteti ésösszehangolja más, üzleti támogatást nyújtó szervezetekkel és az országos RIÜ hálózat (RIÜNET) többi tagjával,
 • az innovációval kapcsolatos regionális adatbázist hoz létre, illetve mőködteti azt,
 • rendszeresen végzi a régió innovációs tevékenységének felmérését, elemzését és értékelését, következtetéseket és prognózisokat alkot, javaslatokat tesz,
 • bekapcsolódik EU 7. Keretprogramba, és a CIP, valamint más nemzetközi programokba, illetve az ezekhez kapcsolódó hálózatokba, részt vesz olyan pályázatokon, amelynek forrásait saját tevékenységi területén vagy képességei fejlesztésében hasznosítani tudja, hazai, és nemzetközi (innováció tartalmú) programokat kezdeményez a regionális innováció elmozdítására,
 • információt szolgáltat a régión belüli innovációs adatbázis felhasználásával az interregionális és nemzetközi együttmőködések kialakítása érdekében,
 • együttmőködik a B2Europe charta hálózati tagjaival,
 • segíti a regionális innovációs intézményrendszer fejlődését, az innovációs hálózatok kialakulását, működését, koordinálja az innovációs együttmőködéseket.
 • a régióban szervezi és irányítja az innováció előmozdításához, az innovációs projektek generálásához és megvalósításához felhasználható információk áramlását célzottan az egyes vállalkozások, valamint a regionális innovációs infrastruktúra intézményei között,
 • kapcsolatot teremt az innovatív szervezetek és a helyi magán és állami szervezetek között,
 • szakértői hálózatot alakít ki a régió innovatív szervezetei szakértői igényeinek kielégítése céljából,
 • koordinálja az interregionális együttmőködést az innováció terén,
 • részt vesz a legjobb gyakorlatok átvételében, illetve terjesztésében az innováció területén, beleértve a RIÜ-ek 2005-2007 közötti tevékenységéből hasznosítható tapasztalatokat,
 • biztosítja, hogy az általa létrehozott innovációs hálózatok szolgáltatásaihoz bárki korlátozás nélkül hozzáférhessen, hozzáférést biztosít az innovációs tevékenységben hasznosítható adatokat tartalmazó nemzetközi és hazai adatbázisokhoz,
 • rendszeres kommunikációs tevékenységet végez a régió innovációs eredményeinek és saját innovációs szolgáltatási tevékenységének széleskörőű megismertetése céljából.
 • tevékenysége folyamatosan megfelel a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által a RIÜ-ek számára kifejlesztett minősítési rendszer követelményeinek,
 • a futamidő első évének végéig együttműködési megállapodással szabályozott kapcsolatot létesít a regionális fejlesztési tanáccsal, a központi és decentralizált pályázati rendszereket működtető szervezetekkel (kivéve NKTH), és a többi RIÜ-vel,
 • a futamidő alatt az előbbiekhez hasonló módon alakítja kapcsolatrendszerét.