Nemzetközi projektek

DaWetRest – Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions

A DAnube WETlands REStoration (DaWetRest) Lighthouse célja, hogy konkrét megoldásokat dolgozzon ki és mutasson be (kísérleti jelleggel) a Duna medencéjében a belvízi és part menti vizes élőhelyek ökoszisztémáinak kihívásaira, nevezetesen (i) a biológiai sokféleség, (ii) a vízminőség és a víz rendelkezésre állása, (iii) az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és/vagy semlegesség, valamint (iv) a helyi közösségek társadalmi-gazdasági haszna tekintetében. Ezeket az átalakító és innovatív megoldásokat a helyi közösségek és a főbb regionális és európai szintű érdekelt felek fogják validálni.

A DaWetRest feladata a validált innovatív megoldások replikációjának, bevezetésének és méretnövelésének előkészítése és megtervezése a következő missziós szakaszra. A DaWetRest projekt e fontos feladatkört illetően számos erős ötletet javasol, mint például (i) a beavatkozások felépítése és kiválasztása széles körű és előzetes know-how (testvérterületek és nem uniós tapasztalatok) alapján, (ii) a tervezett beavatkozások eredményeinek helyi, regionális és vízgyűjtő szintű integrált, egymástól függő elemzése, (iii) a DaWetRest saját adatainak, modelljeinek és digitális eszközeinek egyesítése a meglévő és jövőbeli adatokkal, a jövőbeni központosított tudásközpont létrehozása érdekében, és (iv) az irányító hatóságok és számos helyi szereplő bevonása a teljes folyamatba a kezdetektől fogva. Így a DaWetRest eredményei felgyorsítják és általánossá teszik az innovatív megoldások alkalmazását a misszió második szakaszában. 

Az innovatív és eredményorientált megoldások bemutatása 3 DEMO-ban – DEMO Middle Danube (MD), DEMO Lower Danube (LD) és DEMO Danube Delta (DD) – kerül megszervezésre. Mindegyik DEMO fő beavatkozási helyszíneket, kísérleti projekteket, testvérhelyszíneket, replikációkat, platformokat/szolgáltatásokat, helyi érdekelt felek bevonását és módszereket kínál az innováció, a tudás és az együttműködés erősítése érdekében a DaWetResten belül és kívül a Duna-medencében és Európa-szerte. 

A DaWetRest egy széles körűen reprezentatív konzorciumon, valamint aktív együttműködésen (pl. gyakorlati közösség) keresztül eszközöket fog biztosítani a Duna jelentős átalakításához.

A DDRIÜ Nonprofit Kft. a projektben társult partnerként működik közre.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions

A projekt kódja: 101113015

Partnerek:

 • Climate, atmosphere and water research institute at Bulgarian Academy of Sciences – BG 
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – HR H
 • RVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA – HR 
 • JAVNO PREDUZACE VOJVODINASUME, PRETROVARADIN 
 • OPCINA DRAZ HR 
 • CENTAR KOMPETENCIJA DOO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ HR 
 • Sportsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica HR 
 • Poljoprivredna strucna sluzba Sombor RS 
 • Jadranski Inovacijski Centar HR
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Duna-Dráva National Park Directorate) – 
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – HU 
 • Skola za osnovno obrazovanje odraslih – RS
 • UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA – RS
 • SDRUZENIE ASOCIACIJA NA DUNAVSKITE OBSTINI-DUNAV – BG
 • Regionalna Inspekciia po okolnata sreda i vodite Ruse – BG 
 • Municipality of Silistra – BG
 • Municipality of Tutrakan – BG
 • Slivo pole municipality – BG
 • UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG 
 • Scortel Ltd – BG
 • DONAU TRANSIT Ltd – BG
 • DPP Rusenski Lom – BG 
 • Regional academic center of BAS Burgas – BG 
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII – RO
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR – RO 
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – RO 
 • GEOSTUD – RO
 • DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE AUTHORITY – RO
 • SC COMPLEX DELTA SRL – RO 
 • NATIONAL ADMINISTRATION APELE ROMANE – RO
 • INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL TULCEA – RO
 • Primaria Murighiol – RO
 • FEDERATIA ORGANIZATIILOR PRODUCATORILOR – DE
 • PESTE DIN DELTA DUNARII – RO
 • STUF DELTA PRODUCTION – RO 
 • Asociatia „Ivan Patzaichin – Mila 23” – RO 
 • PANNON EGYETEM – UNIVERSITY OF PANNONIA – HU 
 • UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI – RO 
 • UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI – MD 
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE – UA 
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – FR
 • SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE – Sk
 • Institutul de Ecologie si Geografie – MD 
 • GGT-Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda – PT
 • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS – EL
 • INOVA+ – INNOVATION SERVICES, SA – PT 
 • STEINBEIS INNOVATION GGMBH – DE

 

A projekt összköltsége: 9,398,213.  €

Finanszírozó program: HORIZON Action Grant Budget-Based

Projekt időtartama: 2023.01.01 – 2026.12.31CIREVALC – Introducing and upscaling circular economy models  in regional value chains in the food, catering and packaging sectors

A CIREVALC célja a körforgásos gazdasági modellek bevezetése és elterjesztése a regionális értékláncokban az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a közösségépítés, a vállalkozások, a nem üzleti szervezetek és a helyi közösségek körforgásos gazdasági készségeinek erősítése, valamint a szakpolitikai tanulás javítása révén.

Projektünk segít megoldani az olyan kihívásokat, mint az alacsony tudatosság, az alacsony elkötelezettség, a körforgásos gazdasági modellek alkalmazása iránt nem fogékony közösségek, a készségek és ismeretek hiánya, valamint az eszközök hiányos vagy nem hatékony használata, továbbá a megoldások alacsony átvétele, a testre szabott magán- és állami intézkedések hiánya. Projektünkben regionális fejlesztési ügynökségek, ágazati ügynökségek, vállalkozástámogató szervezetek működnek együtt kilenc tagállamot átfogóan. A közösségépítéssel kezdünk, a tudatosság növelésével és az érdekeltek mozgósításával, valamint a körforgásos megoldások élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban való alkalmazásának akadályainak és mozgatórugóinak vizsgálatával.

A CIREVALC körforgásos közösségi gyorsító programunk megtervezésével folytatjuk, amely egy olyan komplex eszköz, amely megkönnyíti a helyi úttörők, kkv-k, helyi közösségek zöld átállását. Megoldásunkat a helyi úttörők bevonásával egy kísérleti akció keretében fogjuk tesztelni és értékelni a régiókban. Végül összekötjük a közösségeket, és meghívunk harmadik feleket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, a CIREVALC gyorsító hálózathoz. Fehér könyvünkre építve, valamint regionális cselekvési terveket és a CIREVALC CE szintű cselekvési tervét kidolgozva és végrehajtását megkezdve javítjuk a kapcsolódó politikai eszközöket a régióinkban. Ennek eredményeképpen a célcsoportjainkban javuló kapacitásokat és megnövekedett tudásszintet várunk. Ezenkívül jelentős javulást várunk a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása terén az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a régióinkban.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: Introducing and upscaling circular economy models  in regional value chains in the food, catering and packaging sectors

A projekt kódja: CE0100414

Partnerek:

 • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Vezető Partner – Magyarország
 • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. – Magyarország
 • BSC, Business support organisation L.t.d., Kranj – Szlovénia
 • Rzeszow Regional Development Agency – Lengyelország
 • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture – Olaszország
 • JAIP – South Bohemian Agency for Support to Innovation – Csehország
 • AZRRI-Agency for Rural Development of Istria Ltd. – Horvátország
 • RKW Saxony GmbH Service and Consulting – Németország
 • Business Upper Austria – (Biz up) – Ausztria
 • B I C Bratislava, Ltd. – Szlovákia

A projekt összköltsége: 2,314,092.37 €

Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE

Projekt időtartama: 2023.04.01 – 2026.03.31PROMOTER – PROMoting TERritorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs

A PROMOTER lehetővé teszi az EU számára, hogy innovatív, szén-dioxid-mentesített mobilitás révén elérje az éghajlat-semlegességet és támogassa a korszerű energia-felhasználást, és ezáltal hozzájáruljon a zöldebb területi minőséghez. E változás elősegítése érdekében a program helyi szinten támogatja a fenntartható közlekedést támogató zöld energiaközpontok előállítását.

Mivel a tiszta energia és a tárolási technológiák árai továbbra is ingadoznak, és a régiók keresik a fosszilis tüzelőanyagoktól és jelenleg külföldi forrásokból származó kibocsátások és függőség csökkentésének módjait, a megújuló energiák nagyobb arányú integrálása egyre sürgetőbbé és összetettebbé válik.

Míg a világjárvány jelszava a „távolságtartás” volt, a „közelség” így az utóhatás során is érvényesül; a mobilitásirányítással összekapcsolt energiagazdálkodás, az energiafenntartó helyi közösségek növekvő szerepe (amelyek mind a termelésben, mind a fogyasztásban részt vesznek), az energiateljesítmény termelésének és fogyasztásának tendenciáit nyomon követő és irányító digitális infrastruktúra mind szerepet játszhatnak.

A vészhelyzet logikájától való elszakadás, a kiegyensúlyozott diverzifikáció elősegítése, valamint a kibocsátások és a gazdaságtalanságok csökkentése érdekében a projekt hozzájárul ezekhez azáltal, hogy összekapcsolja a „köz- és/vagy magáneszközök legmegfelelőbb felhasználását a központok számára”, a „fenntartható forrásokból (nap, hidrogén, szél, biomassza, geotermikus és egyéb) származó energiatermelést” és a kapcsolódó elosztási mintákat a „városi és városkörnyéki mobilitással”, így hatékonyan kezeli a „közeli” társadalmi befogadást.

A partnerek által érintett szakpolitikákon belül az energiagazdálkodás javítása érdekében a zöld mobilitás kérdését a következők szerint kell megközelíteni:

A. a kérdéssel kapcsolatos „mozgatórugók és akadályok” azonosítása.

B. a jó gyakorlatok és szakpolitikai tapasztalatok dokumentálása és megosztása a következő területeken: technológia, pénzügyi, normatív és szabályozási szempontok, szervezeti irányítás, a közösségek szerepvállalása

C. olyan szakpolitikai megoldások előmozdítása, amelyek képesek javítani a regionális fejlesztési politikák megvalósítását, valamint hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni azokat.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: PROMoting TERritorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs
A projekt kódja: 01C0143

Partnerek:

 • Province of Livorno – Olaszország
 • Rezekne City Municipality – Lettország
 • Central Finland Regional Council – Finnország
 • AG MOBI-O – Belgium
 • DEX Innovation Centre – Csehország
 • Brasov County Council – Románia
 • Federation of Municipalities of the Region of Murcia – Spanyolország
 • Sintra Municipality – Portugália
 • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Magyarország

 

A projekt összköltsége: 2 202 018 €

Finanszírozó program: Interreg EUROPE

Projekt időtartama: 2023.03.01 – 2027.02.30CIRCULAR SME SCAN (CSS)

A COVID-19 okozta válság felgyorsította a képzési rendszerek modernizálásának és digitális átalakításának szükségességét Európában. A CIRCULAR SME SCAN (CSS) ezt köti össze a körkörös gazdasággal, amely az európai gazdasági fellendülést támogató, zöldebb gazdaság stratégiai megközelítése.

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) körforgásos, fenntartható, környezet- és klímabarát működése előnyt jelent a versenytársakkal szemben. Ugyanakkor több mint 25 millió európai KKV kihívásokkal szembesül a lehetőségek kiaknázásánál, mivel nem rendelkeznek a nagyvállalatokéhoz hasonló tudással, illetve megfelelő anyagi és tárgyi forrásokkal, amelyek szükségesek a változtatások megvalósításához.

A CSS fő célja, hogy a digitális korszak innovatív gyakorlatainak támogatásával olyan önátvilágító és tanulási platformot hozzon létre, amely a KKV-k körforgásos gazdasággal kapcsolatos készségeit-kompetenciáit fejleszti.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: CIRCULAR SME SCAN

Projekt kódja: KA226 – VET – 093967

Partnerek:

 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)
 • EOLAS S.L. – Spanyolország
 • STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND– Hollandia
 • AVACA TECHNOLOGIES CONSULTING, INFORMATICS AE – Görögország

Projekt összköltsége (EUR): 259.020,00 €
Finanszírozó program: Erasmus+ KA2
Projekt időtartama: 2021.04.01 – 2023.06.30

(További információ: https://circularsmescan.eu/en/home# )eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment

Sokrétű tapasztalatra van szükség a hagyományos buszokon alapuló tömegközlekedésről az e-busz flottákra történő áttéréshez. Az e-busz fejlesztésének kezdeményezése és támogatása érdekében a témák széles körét kell lefedni. A projekt a partnerrégiók közötti tapasztalatcserére fókuszál az üzemeltetés különböző szakaszaiban, ezáltal szolgálva azokat a régiókat, akik ebben a fejlett technológiában érdekeltek.

A projekt támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés felé történő áttérést. Elősegíti az e-buszok beszerzését az új régiókban, és támogatja a meglévő e-autóbusz állományok bővítését, valamint megkönnyíti a megújuló energiákon és az alacsony szén-dioxid-tartalmú elektromos tömegközlekedésen alapuló villamosenergia-termelés integrációját is. Mindezt új ötletek és jobb eljárások segítségével.

Az eBussed projekt aktívan bevonja az partnerrégiókat, akár rendelkeznek, vagy sem e-buszokra vonatkozó gyakorlati tapasztalattal. A projekt hatására a többszintű tapasztalatcserének köszönhetően növekedhet partnerrégiók kapacitása és tudása, hatékonyan támogatva ezáltal az elektromos buszparkok és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás felé történő átmenetet.

A projekt főbb várt eredményei:

 • az e-buszok telepítésének jobb mérhetősége a e-busz készenléti mutatók bevezetésével,
 • a tematikus workshopok és más projekt eredményeknek köszönhetően a partnerek és regionális érdekelt felek nagyobb szakértelemmel hozhatnak megalapozott döntést a e-buszpark létesítéséről,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők megalapozott ismeretekre tesznek szert az e-busz telepítését gátló vagy segítő akadályok és ösztönzők megismerése érdekében,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők bővebb tudásra és szakértelemre tesznek szert a tekintetben, hogy miként lehet összekapcsolni az e-busz telepítését a megújuló elektromos energiatermeléssel,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők tudása bővül az e-busz beszerzés és a járműpark technológiai, valamint az e-buszok felhasználóival (utas, sofőr, karbantartó személyzet) kapcsolatos menedzsmentjének vonatkozásában,
 • továbbfejlesztett szakpolitikai eszközök (4 Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásokra vonatkozó akcióterv és 2 helyi akcióterv): az e-busz témakör bevezetése vagy integrálása a szakpolitikai eszközökbe,
 • az e-buszok telepítésével összefüggő döntéshozatali/kormányzási gyakorlat továbbfejlesztése új, e-busz finanszírozást támogató javaslatok segítségével,
 • 6 akcióterv végrehajtása az e-busz fejlesztés érdekében a projekt partnerrégióiban.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Building capacities for European-wide e-bus deployment

Projekt kódja: PGI05948

Partnerek:

 • Alkalmazott Tudományok Turku Egyeteme – Finnország
 • Hamburg szabad Hanza-városa – Németország
 • Utrecht Tartomány – Hollandia
 • HU Alkalmazott Tudományok Egyeteme Utrecht – Hollandia
 • Gozoi Minisztérium – Málta
 • Transport Malta – Málta
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Livorno Megye – Olaszország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,474,548.00 €
ERFA társfinanszírozás: 1,253,365.80 €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2019.08.01 – 2023.07.31

(További információ: https://www.interregeurope.eu/ebussed/)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.REGIONS 4FOOD – REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution 

A digitalizáció, a jövő egyik meghatározó iránya, jelentős változásokat hozott az adatkezelésben, az adatok előállításában és feldolgozásában. A digitális eszközök működésük kapcsán rengeteg adatot állítanak elő, ami az egyes területek működésének részletes megismerését, új szempontok azonosítását teszik elérhetővé.

Az információs technológia térhódítása, az ipari folyamatok teljes digitalizációja és automatizációja új dimenziókat jelent az élelmiszergazdaságban is.  A REGIONS 4FOOD projekt az innovációs lánc mentén az agrár-élelmiszeripari cégekre koncentrál, és azok információs-kommunikációs termék és szolgáltatás-fejlesztéseit igyekszik támogatni az egyes regionális/nemzeti operatív programok befolyásolása révén, valamint a „big data” alkalmazások elterjesztését segíti.  

A projektben hét ország (ES, FR, FI, IT, HU, NL, BG) hét régiójának partnerei dolgoznak együtt abból a célból, hogy felmérjék az agrárium és élelmiszeripar innováció értékláncához kapcsolódó adatokat és információkat. A nagytömegű adat elemzése új összefüggések feltárásával növeli az ágazati tervezések hatékonyságát. Ennek szellemében a projekt folyamán a feltérképezés, a Jó Gyakorlatok összegyűjtése, majd akciótervek első változatainak elkészítése, később pedig az akciótervek véglegesítése játssza a főszerepet.

A pályázatot Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma vezeti, a projekt futamideje öt év (2018-2023).

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution
Projekt kódja: PGI05289

Partnerek:

 • Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma  – Spanyolország
 • Pays de la Loire Regionális Tanács – Franciaország
 • Seinäjoki Alkalmazott Tudományok Egyeteme – Finnország
 • ASTER Részvénytársaság Konzorcium – Olaszország
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Limburg Tartomány- Hollandia
 • Pazardzhik Regionális Hatóság – Bulgária
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus – Magyarország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,576.910,00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1,277,456.50  €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2018.06.01. – 2023.05.31.

(Bővebb információ: https://www.interregeurope.eu/regions4food )
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.Hazai projektek

 

2020-3.1.4-ZFR-EKM – Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása

Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban

Társaságunk Erzsébetváros Önkormányzatával (és társaságaival) közösen nyert támogatást az NKFIH pályázati kiírásán. A projekt célja egy energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban, mely energiaközösség az energiafogyasztók, – termelők, -szolgáltatók, és egyéb érintettek, valamint különféle energetikai, jogi jellemzőkkel és érdekekkel bíró szereplők lehető legszélesebb körét integrálja egy energiaközösségbe, mint rendszerbe, egyúttal a hagyományos és újszerű műszaki és pénzügyi megoldások közül is amennyit lehetséges, bemutat, rendszerbe szervez. A projekt végére célunk kidolgozni az energiaközösség gyakorlatban is tesztelt és működő szabályozó dokumentumait, műszaki-energetikai, jogi, pénzügyi mechanizmusait. A projekt alapvetően digitális alapokon nyugszik, számos okos, innovatív megoldást alkalmaz. A projekt műszaki tartalmában megjelenő elemek és a tagok műszaki, jogi, pénzügyi, összességében jelentős előnyöket eredményezni képes „integrációja” komoly kutatásfejlesztési tevékenység mind műszaki-elektronikai, mind hardver fejlesztés, mind szervezeti-jogi fejlesztés területen. A DDRIÜ a projekt végrehajtásában mint K+F partner vesz részt.