Nemzetközi projektek

Circular SME Scan in Hospitality

A fenntartható turizmus és vendéglátás fejlesztése valamennyi érintett fél tájékozott részvételét, valamint a széles körű részvétel és a konszenzus kialakításának biztosítása érdekében erős politikai vezetést igényel. A vendéglátóipar a kkv-k és ökoszisztémájuk körforgása révén lesz fenntarthatóbb. A Circular SME Scan in Hospitality (CSS-H) növeli és ösztönzi a közös fellépést az egész értékláncban azáltal, hogy eszközöket és anyagokat biztosít a körforgásos együttműködés fokozásához az egész láncban.

 

A CSS-H a (mikro)kkv-k tulajdonosai, vezetői és alkalmazottai számára biztosítja a körforgásosabbá váláshoz szükséges ismereteket, készségeket és kompetenciákat egy bizonyítékokon alapuló autodiagnosztikai eszköz kifejlesztése révén, amely a helyzetük és vállalkozásuk szempontjából leginkább releváns konkrét ismeretekhez vezeti őket, nemcsak saját belső folyamataik szempontjából, hanem az értékláncban (és annak folyamataiban) elfoglalt helyükről is, ami a lánc többi szereplőjével összehangolt (helyi) fellépést igényel.

 

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Circular SME Scan in Hospitality

Projekt kódja: KA220 – VET – 000153779

 

Partnerek:

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)

EOLAS S.L. – Spanyolország

AVACA TECHNOLOGIES CONSULTING, INFORMATICS AE – Görögország

LIETUVOS KAIMO TURIZMO ASOCIACIJA – Litvánia

Eger Térsége TDM Egyesület – Magyarország

Udruga turističkih djelatnika Gorskog kotara „Wondernature” – Horvátország

Bia Innovator Campus CLG – Írország

 

Projekt összköltsége (EUR): 250.000,00 €

Finanszírozó program: Erasmus+ KA2

Projekt időtartama: 01.11.2023 – 31.10.2025.Upskilling local public actors for e-bus transition

Az Upskilling local public actors for e-bus transition (Skilled-eBus-Transition) projekt az elektromos buszokkal kapcsolatos szakképzési készségekre és a zöld, éghajlatbarát mobilitás kapacitásépítésére összpontosít. A helyi közintézmények és vállalatok (beleértve a köz és magán társulásokat is) vezetői és alkalmazottai a városi tömegközlekedésben segítséget kapnak az e-busz-központú döntéshozatalban és végrehajtásban, valamint az e-busz-flotta telepítésében és üzemeltetésében. A projektből közvetve az e-közlekedési ágazat, a zöld átállás szakértői, a továbbképző és szakképző szervek és a lakosság is profitálnak.

 

A projekt legfőbb hatásai és eredményei a következők:

– tájékozottabb és tudatosabb helyi állami vezetők/politikai döntéshozók az e-busz közlekedésről,

– gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkező e-busz-üzemeltetési személyzet,

– az e-busz-ágazat, amely betekintést nyer a helyi döntéshozatalba,

– a zöld átállás szakértői, akik az e-buszokkal kapcsolatos tapasztalatokkal és jó gyakorlatokkal rendelkeznek,

– szakképzési szervek, akiknek a tantervébe integrálták az e-busz készségeket,

– a polgárok zöldebb és egészségesebb helyi környezettel.

 

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Upskilling local public actors for e-bus transition

Projekt kódja: KA210 – VET – 000160736

 

Partnerek:

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)

EOLAS S.L. – Spanyolország

 

Projekt összköltsége (EUR): 60.000,00 €

Finanszírozó program: Erasmus+ KA2

Projekt időtartama: 01.11.2023 – 30.04.2025.DaWetRest – Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions

A DAnube WETlands REStoration (DaWetRest) Lighthouse célja, hogy konkrét megoldásokat dolgozzon ki és mutasson be (kísérleti jelleggel) a Duna medencéjében a belvízi és part menti vizes élőhelyek ökoszisztémáinak kihívásaira, nevezetesen (i) a biológiai sokféleség, (ii) a vízminőség és a víz rendelkezésre állása, (iii) az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és/vagy semlegesség, valamint (iv) a helyi közösségek társadalmi-gazdasági haszna tekintetében. Ezeket az átalakító és innovatív megoldásokat a helyi közösségek és a főbb regionális és európai szintű érdekelt felek fogják validálni.

A DaWetRest feladata a validált innovatív megoldások replikációjának, bevezetésének és méretnövelésének előkészítése és megtervezése a következő missziós szakaszra. A DaWetRest projekt e fontos feladatkört illetően számos erős ötletet javasol, mint például (i) a beavatkozások felépítése és kiválasztása széles körű és előzetes know-how (testvérterületek és nem uniós tapasztalatok) alapján, (ii) a tervezett beavatkozások eredményeinek helyi, regionális és vízgyűjtő szintű integrált, egymástól függő elemzése, (iii) a DaWetRest saját adatainak, modelljeinek és digitális eszközeinek egyesítése a meglévő és jövőbeli adatokkal, a jövőbeni központosított tudásközpont létrehozása érdekében, és (iv) az irányító hatóságok és számos helyi szereplő bevonása a teljes folyamatba a kezdetektől fogva. Így a DaWetRest eredményei felgyorsítják és általánossá teszik az innovatív megoldások alkalmazását a misszió második szakaszában. 

Az innovatív és eredményorientált megoldások bemutatása 3 DEMO-ban – DEMO Middle Danube (MD), DEMO Lower Danube (LD) és DEMO Danube Delta (DD) – kerül megszervezésre. Mindegyik DEMO fő beavatkozási helyszíneket, kísérleti projekteket, testvérhelyszíneket, replikációkat, platformokat/szolgáltatásokat, helyi érdekelt felek bevonását és módszereket kínál az innováció, a tudás és az együttműködés erősítése érdekében a DaWetResten belül és kívül a Duna-medencében és Európa-szerte. 

A DaWetRest egy széles körűen reprezentatív konzorciumon, valamint aktív együttműködésen (pl. gyakorlati közösség) keresztül eszközöket fog biztosítani a Duna jelentős átalakításához.

A DDRIÜ Nonprofit Kft. a projektben társult partnerként működik közre.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions

A projekt kódja: 101113015

Partnerek:

 • Climate, atmosphere and water research institute at Bulgarian Academy of Sciences – BG 
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – HR H
 • RVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA – HR 
 • JAVNO PREDUZACE VOJVODINASUME, PRETROVARADIN 
 • OPCINA DRAZ HR 
 • CENTAR KOMPETENCIJA DOO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ HR 
 • Sportsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica HR 
 • Poljoprivredna strucna sluzba Sombor RS 
 • Jadranski Inovacijski Centar HR
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Duna-Dráva National Park Directorate) – 
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – HU 
 • Skola za osnovno obrazovanje odraslih – RS
 • UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA – RS
 • SDRUZENIE ASOCIACIJA NA DUNAVSKITE OBSTINI-DUNAV – BG
 • Regionalna Inspekciia po okolnata sreda i vodite Ruse – BG 
 • Municipality of Silistra – BG
 • Municipality of Tutrakan – BG
 • Slivo pole municipality – BG
 • UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG 
 • Scortel Ltd – BG
 • DONAU TRANSIT Ltd – BG
 • DPP Rusenski Lom – BG 
 • Regional academic center of BAS Burgas – BG 
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII – RO
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR – RO 
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – RO 
 • GEOSTUD – RO
 • DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE AUTHORITY – RO
 • SC COMPLEX DELTA SRL – RO 
 • NATIONAL ADMINISTRATION APELE ROMANE – RO
 • INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL TULCEA – RO
 • Primaria Murighiol – RO
 • FEDERATIA ORGANIZATIILOR PRODUCATORILOR – DE
 • PESTE DIN DELTA DUNARII – RO
 • STUF DELTA PRODUCTION – RO 
 • Asociatia „Ivan Patzaichin – Mila 23” – RO 
 • PANNON EGYETEM – UNIVERSITY OF PANNONIA – HU 
 • UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI – RO 
 • UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI – MD 
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE – UA 
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – FR
 • SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE – Sk
 • Institutul de Ecologie si Geografie – MD 
 • GGT-Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda – PT
 • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS – EL
 • INOVA+ – INNOVATION SERVICES, SA – PT 
 • STEINBEIS INNOVATION GGMBH – DE

 

A projekt összköltsége: 9,398,213.  €

Finanszírozó program: HORIZON Action Grant Budget-Based

Projekt időtartama: 2023.01.01 – 2026.12.31CIREVALC – Introducing and upscaling circular economy models  in regional value chains in the food, catering and packaging sectors

A CIREVALC célja a körforgásos gazdasági modellek bevezetése és elterjesztése a regionális értékláncokban az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a közösségépítés, a vállalkozások, a nem üzleti szervezetek és a helyi közösségek körforgásos gazdasági készségeinek erősítése, valamint a szakpolitikai tanulás javítása révén.

Projektünk segít megoldani az olyan kihívásokat, mint az alacsony tudatosság, az alacsony elkötelezettség, a körforgásos gazdasági modellek alkalmazása iránt nem fogékony közösségek, a készségek és ismeretek hiánya, valamint az eszközök hiányos vagy nem hatékony használata, továbbá a megoldások alacsony átvétele, a testre szabott magán- és állami intézkedések hiánya. Projektünkben regionális fejlesztési ügynökségek, ágazati ügynökségek, vállalkozástámogató szervezetek működnek együtt kilenc tagállamot átfogóan. A közösségépítéssel kezdünk, a tudatosság növelésével és az érdekeltek mozgósításával, valamint a körforgásos megoldások élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban való alkalmazásának akadályainak és mozgatórugóinak vizsgálatával.

A CIREVALC körforgásos közösségi gyorsító programunk megtervezésével folytatjuk, amely egy olyan komplex eszköz, amely megkönnyíti a helyi úttörők, kkv-k, helyi közösségek zöld átállását. Megoldásunkat a helyi úttörők bevonásával egy kísérleti akció keretében fogjuk tesztelni és értékelni a régiókban. Végül összekötjük a közösségeket, és meghívunk harmadik feleket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, a CIREVALC gyorsító hálózathoz. Fehér könyvünkre építve, valamint regionális cselekvési terveket és a CIREVALC CE szintű cselekvési tervét kidolgozva és végrehajtását megkezdve javítjuk a kapcsolódó politikai eszközöket a régióinkban. Ennek eredményeképpen a célcsoportjainkban javuló kapacitásokat és megnövekedett tudásszintet várunk. Ezenkívül jelentős javulást várunk a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása terén az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a régióinkban.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: Introducing and upscaling circular economy models  in regional value chains in the food, catering and packaging sectors

A projekt kódja: CE0100414

Partnerek:

 • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Vezető Partner – Magyarország
 • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. – Magyarország
 • BSC, Business support organisation L.t.d., Kranj – Szlovénia
 • Rzeszow Regional Development Agency – Lengyelország
 • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture – Olaszország
 • JAIP – South Bohemian Agency for Support to Innovation – Csehország
 • AZRRI-Agency for Rural Development of Istria Ltd. – Horvátország
 • RKW Saxony GmbH Service and Consulting – Németország
 • Business Upper Austria – (Biz up) – Ausztria
 • B I C Bratislava, Ltd. – Szlovákia

A projekt összköltsége: 2,314,092.37 €

Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE

Projekt időtartama: 2023.04.01 – 2026.03.31

(További információ: https://www.interreg-central.eu/projects/cirevalc/ )PROMOTER – PROMoting TERritorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs

A PROMOTER lehetővé teszi az EU számára, hogy innovatív, szén-dioxid-mentesített mobilitás révén elérje az éghajlat-semlegességet és támogassa a korszerű energia-felhasználást, és ezáltal hozzájáruljon a zöldebb területi minőséghez. E változás elősegítése érdekében a program helyi szinten támogatja a fenntartható közlekedést támogató zöld energiaközpontok előállítását.

Mivel a tiszta energia és a tárolási technológiák árai továbbra is ingadoznak, és a régiók keresik a fosszilis tüzelőanyagoktól és jelenleg külföldi forrásokból származó kibocsátások és függőség csökkentésének módjait, a megújuló energiák nagyobb arányú integrálása egyre sürgetőbbé és összetettebbé válik.

Míg a világjárvány jelszava a „távolságtartás” volt, a „közelség” így az utóhatás során is érvényesül; a mobilitásirányítással összekapcsolt energiagazdálkodás, az energiafenntartó helyi közösségek növekvő szerepe (amelyek mind a termelésben, mind a fogyasztásban részt vesznek), az energiateljesítmény termelésének és fogyasztásának tendenciáit nyomon követő és irányító digitális infrastruktúra mind szerepet játszhatnak.

A vészhelyzet logikájától való elszakadás, a kiegyensúlyozott diverzifikáció elősegítése, valamint a kibocsátások és a gazdaságtalanságok csökkentése érdekében a projekt hozzájárul ezekhez azáltal, hogy összekapcsolja a „köz- és/vagy magáneszközök legmegfelelőbb felhasználását a központok számára”, a „fenntartható forrásokból (nap, hidrogén, szél, biomassza, geotermikus és egyéb) származó energiatermelést” és a kapcsolódó elosztási mintákat a „városi és városkörnyéki mobilitással”, így hatékonyan kezeli a „közeli” társadalmi befogadást.

A partnerek által érintett szakpolitikákon belül az energiagazdálkodás javítása érdekében a zöld mobilitás kérdését a következők szerint kell megközelíteni:

A. a kérdéssel kapcsolatos „mozgatórugók és akadályok” azonosítása.

B. a jó gyakorlatok és szakpolitikai tapasztalatok dokumentálása és megosztása a következő területeken: technológia, pénzügyi, normatív és szabályozási szempontok, szervezeti irányítás, a közösségek szerepvállalása

C. olyan szakpolitikai megoldások előmozdítása, amelyek képesek javítani a regionális fejlesztési politikák megvalósítását, valamint hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni azokat.

A projekt főbb adatai:

A projekt címe: PROMoting TERritorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs
A projekt kódja: 01C0143

Partnerek:

 • Province of Livorno – Olaszország – Vezető Partner
 • Rezekne City Municipality – Lettország
 • Central Finland Regional Council – Finnország
 • AG MOBI-O – Belgium
 • DEX Innovation Centre – Csehország
 • City of Bystřice – Csehország
 • Brasov County Council – Románia
 • Federation of Municipalities of the Region of Murcia – Spanyolország
 • Sintra Municipality – Portugália
 • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Magyarország

 

A projekt összköltsége: 2 145 231 €

Finanszírozó program: Interreg EUROPE

Projekt időtartama: 2023.03.01 – 2027.05.31Hazai projektek

 

2020-3.1.4-ZFR-EKM – Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása

Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban

Társaságunk Erzsébetváros Önkormányzatával (és társaságaival) közösen nyert támogatást az NKFIH pályázati kiírásán. A projekt célja egy energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban, mely energiaközösség az energiafogyasztók, – termelők, -szolgáltatók, és egyéb érintettek, valamint különféle energetikai, jogi jellemzőkkel és érdekekkel bíró szereplők lehető legszélesebb körét integrálja egy energiaközösségbe, mint rendszerbe, egyúttal a hagyományos és újszerű műszaki és pénzügyi megoldások közül is amennyit lehetséges, bemutat, rendszerbe szervez. A projekt végére célunk kidolgozni az energiaközösség gyakorlatban is tesztelt és működő szabályozó dokumentumait, műszaki-energetikai, jogi, pénzügyi mechanizmusait. A projekt alapvetően digitális alapokon nyugszik, számos okos, innovatív megoldást alkalmaz. A projekt műszaki tartalmában megjelenő elemek és a tagok műszaki, jogi, pénzügyi, összességében jelentős előnyöket eredményezni képes „integrációja” komoly kutatásfejlesztési tevékenység mind műszaki-elektronikai, mind hardver fejlesztés, mind szervezeti-jogi fejlesztés területen. A DDRIÜ a projekt végrehajtásában mint K+F partner vesz részt.