Nemzetközi projektek

 

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

A vidéki elnéptelenedés tendenciája számos európai országban és régióban jellemző. Ezek az „Üres Európának” nevezett területek jelentős demográfiai és gazdasági kihívásokkal szembesülnek, amit a közszolgáltatások alacsony színvonala és nehéz elérhetősége tovább mélyít, ugyanakkor értékes hagyományokkal bírnak a gazdag kulináris örökség és az élelmiszertermelés terén, amelyek lehetőséget teremthetnek az ott élők számára.

A SAGA projekt célja, hogy segítse az egyenlőtlenségek csökkentését, a gazdasági fellendülést valamint az inkluzív és fenntartható hosszú távú növekedést a partnerek együttműködése révén. A résztvevő szervezetek társult partnereik bevonásával egy képzési programot dolgoznak ki és valósítanak meg az „Üres Európa” területén élő lakosság támogatására.  Az innovatív képzési program olyan sürgető kérdéseket helyez fókuszba, mint a munkanélküliség és a gazdasági, társadalmi revitalizáció. A tréning a résztvevők számára ismereteket biztosít, kompetenciákat és készségeket fejleszt annak érdekében, hogy a gasztronómia és az élelmiszeripar területén létrehozhassák hatékonyan működő szociális vállalkozásaikat.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

Projekt kódja: KA204-259AFC28

Partnerek:

 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország (LP)
 • EOLAS S.L. – Spanyolország
 • Business Innovation Center Innobridge – Bulgária
 • STICHTING INCUBATOR – Hollandia
 • Fundatia Centrul Educational Spektrum – Románia
 • Kontakt Szervezetfejlesztő es Tanacsadó Kft. – Magyarország

Projekt összköltsége (EUR): 267,620.00 €
Finanszírozó program: Erasmus+ KA2
Projekt időtartama: 2020.10.01 – 2022.09.30.

(További információ: www.saga-project.eu)

eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment

Sokrétű tapasztalatra van szükség a hagyományos buszokon alapuló tömegközlekedésről az e-busz flottákra történő áttéréshez. Az e-busz fejlesztésének kezdeményezése és támogatása érdekében a témák széles körét kell lefedni. A projekt a partnerrégiók közötti tapasztalatcserére fókuszál az üzemeltetés különböző szakaszaiban, ezáltal szolgálva azokat a régiókat, akik ebben a fejlett technológiában érdekeltek.

A projekt támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés felé történő áttérést. Elősegíti az e-buszok beszerzését az új régiókban, és támogatja a meglévő e-autóbusz állományok bővítését, valamint megkönnyíti a megújuló energiákon és az alacsony szén-dioxid-tartalmú elektromos tömegközlekedésen alapuló villamosenergia-termelés integrációját is. Mindezt új ötletek és jobb eljárások segítségével.

Az eBussed projekt aktívan bevonja az partnerrégiókat, akár rendelkeznek, vagy sem e-buszokra vonatkozó gyakorlati tapasztalattal. A projekt hatására a többszintű tapasztalatcserének köszönhetően növekedhet partnerrégiók kapacitása és tudása, hatékonyan támogatva ezáltal az elektromos buszparkok és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás felé történő átmenetet.

A projekt főbb várt eredményei:

 • az e-buszok telepítésének jobb mérhetősége a e-busz készenléti mutatók bevezetésével,
 • a tematikus workshopok és más projekt eredményeknek köszönhetően a partnerek és regionális érdekelt felek nagyobb szakértelemmel hozhatnak megalapozott döntést a e-buszpark létesítéséről,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők megalapozott ismeretekre tesznek szert az e-busz telepítését gátló vagy segítő akadályok és ösztönzők megismerése érdekében,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők bővebb tudásra és szakértelemre tesznek szert a tekintetben, hogy miként lehet összekapcsolni az e-busz telepítését a megújuló elektromos energiatermeléssel,
 • a politikai döntéshozók és tisztségviselők tudása bővül az e-busz beszerzés és a járműpark technológiai, valamint az e-buszok felhasználóival (utas, sofőr, karbantartó személyzet) kapcsolatos menedzsmentjének vonatkozásában,
 • továbbfejlesztett szakpolitikai eszközök (4 Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásokra vonatkozó akcióterv és 2 helyi akcióterv): az e-busz témakör bevezetése vagy integrálása a szakpolitikai eszközökbe,
 • az e-buszok telepítésével összefüggő döntéshozatali/kormányzási gyakorlat továbbfejlesztése új, e-busz finanszírozást támogató javaslatok segítségével,
 • 6 akcióterv végrehajtása az e-busz fejlesztés érdekében a projekt partnerrégióiban.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Building capacities for European-wide e-bus deployment

Projekt kódja: PGI05948

Partnerek:

 • Alkalmazott Tudományok Turku Egyeteme – Finnország
 • Hamburg szabad Hanza-városa – Németország
 • Utrecht Tartomány – Hollandia
 • HU Alkalmazott Tudományok Egyeteme Utrecht – Hollandia
 • Gozoi Minisztérium – Málta
 • Transport Malta – Málta
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Livorno Megye – Olaszország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,474,548.00 €
ERFA társfinanszírozás: 1,253,365.80 €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2019.08.01 – 2023.01.31

(További információ: https://www.interregeurope.eu/ebussed/)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

REGIONS 4FOOD – REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution 

A digitalizáció, a jövő egyik meghatározó iránya, jelentős változásokat hozott az adatkezelésben, az adatok előállításában és feldolgozásában. A digitális eszközök működésük kapcsán rengeteg adatot állítanak elő, ami az egyes területek működésének részletes megismerését, új szempontok azonosítását teszik elérhetővé.

Az információs technológia térhódítása, az ipari folyamatok teljes digitalizációja és automatizációja új dimenziókat jelent az élelmiszergazdaságban is.  A REGIONS 4FOOD projekt az innovációs lánc mentén az agrár-élelmiszeripari cégekre koncentrál, és azok információs-kommunikációs termék és szolgáltatás-fejlesztéseit igyekszik támogatni az egyes regionális/nemzeti operatív programok befolyásolása révén, valamint a „big data” alkalmazások elterjesztését segíti.  

A projektben hét ország (ES, FR, FI, IT, HU, NL, BG) hét régiójának partnerei dolgoznak együtt abból a célból, hogy felmérjék az agrárium és élelmiszeripar innováció értékláncához kapcsolódó adatokat és információkat. A nagytömegű adat elemzése új összefüggések feltárásával növeli az ágazati tervezések hatékonyságát. Ennek szellemében a projekt folyamán a feltérképezés, a Jó Gyakorlatok összegyűjtése, majd akciótervek első változatainak elkészítése, később pedig az akciótervek véglegesítése játssza a főszerepet.

A pályázatot Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma vezeti, a projekt futamideje öt év (2018-2023).

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution
Projekt kódja: PGI05289

Partnerek:

 • Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma  – Spanyolország
 • Pays de la Loire Regionális Tanács – Franciaország
 • Seinäjoki Alkalmazott Tudományok Egyeteme – Finnország
 • ASTER Részvénytársaság Konzorcium – Olaszország
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Limburg Tartomány- Hollandia
 • Pazardzhik Regionális Hatóság – Bulgária

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,502,890.00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1,277,456.50  €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2018.06.01. – 2023.05.31.

(Bővebb információ: https://www.interregeurope.eu/regions4food )
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.Medtech4 Europe – A kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságának optimalizálása az orvostechnológiák területén

A Medtech4 Europe projekt a címe szerint az orvostechnológiák területén a kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságát kívánja optimalizálni.

Orvostechnológiák alatt orvosi eszközöket és segédeszközöket ért, de az e-gyógyászati, eszközökhöz-segédeszközökhöz kapcsolódó megoldások is a repertoár részét képezik. A projekt az Európai Unió vonatkozó rendeleteivel (2017/745, 2017/746), valamint az Orvostechnikai Eszközök Globális Nómenklatúrájával (Global Medical Device Nomenclature, GMDN – amely 16 csoport bontva, az összes orvostechnikai termék azonosítására használt generikus megnevezések listája) összhangban olyan termékekkel foglalkozik, amelyek diagnosztizálásra, megelőzésre, megfigyelésre, illetve betegség, sérülés kezelésére vagy enyhítésére alkalmazhatók. A Medtech4 Europe projekt a fentieken túl a kapcsolódó kulcsfontosságú alaptechnológiákat (Key Enabling Technologies) is figyelembe veszi, valamint az okos specializációkra építő Vanguard Kezdeményezéssel és az ESTHER Kezdeményezéssel (Alliance for Global Health Partnership) is szoros kapcsolatban marad a tapasztalatcsere folyamán.

 A két fázisra (Fázis 1.: regionális/nemzeti akciótervek kidolgozása, Fázis 2.: ezen akciótervek megvalósításának nyomon követése) épülő projekt 2018. június 1. és 2022. november 30. között zajlik nyolc regionális partner (FR, NL, HU, DK, PL, FI, IT, DE), továbbá egy tanácsadó partner (FR) közreműködésével. A pályázatot Rhône-Alpok-Auvergne Régió Tanácsa koordinálja.

 

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Medtech4 Europe –  A kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságának optimalizálása az orvostechnológiák területén
Projekt kódja: PGI04950

Partnerek:

 • Rhône-Alpok-Auvergne Régió Tanácsa – Franciaország
 • Limburg Tartomány – Hollandia
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Dánia Főváros Régiója – Dánia
 • Felső Sziléziai Vállakozási és Fejlesztési Ügynökség Kft. (GAPR) – Lengyelország
 • Helsinki-Uusimaa Regionális Tanács – Finnország
 • Klaszter Technológiák az Élő Környezetért (techforlife) – Olaszország
 • Steinbeis Európa Centrum –  Steinbeis Innovációs gGmbH – Németország
 • Alternatív Energiák és Atomenergia Bizottság – Franciaország

 

Projekt összköltsége (EUR): 1,716,495.00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1,441,222.55  €
Finanszírozó program: Interreg EUROPE
Projekt időtartama: 2018.06.01. – 2022.11.30.

(Bővebb információ: https://www.interregeurope.eu/medtech4europe )
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

FIRECE – „Innovatív pénzügyi eszközök az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai átalakításáért Közép-Európában”

A végső energiafogyasztás tekintetében a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célok elérése a közép-európai régiók közös kihívását is jelenti az ipari beruházások fenntartása és a fenntartható energiaellátással kapcsolatos konkrét intézkedések finanszírozásának felgyorsítása tekintetében.

A FIRECE projekt kapcsolódik a konkrét nemzeti-regionális energiahatékonyság célkitűzésekhez, mivel támogatni fogja a közszférát a megtakarítási célok elérésére képes eszközök tervezése és megvalósítása vonatkozásában. Az innovatív pénzügyi eszközök végrehajtása és a KKV-k energiamegtakarításra benyújtott projektjeinek értékelése hozzájárul a regionális energiaügyi tervekben szereplő mutatók eléréséhez. Végül a FIRECE hozzájárul a világszerte és az EU-ban tervezett energiamegtakarítási célok eléréséhez.

A projekt fő célja, hogy növelje a regionális kapacitásokat az energiatervek kezelésére, különös tekintettel a helyi erőforrásokra, amelyek az ipar, különösen a KKV-k számára elősegítik a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat. A minőségértékelési kritériumok segítik a piaci és helyi szereplőket az ipari ágazatok (gyártás) területén a megújuló energiaforrásokra irányuló beruházásokra fordított állami források felhasználásának ellenőrzése és optimalizálása tekintetében.

A projekt fő eredményei transznacionális stratégia az innovatív finanszírozás eszközök végrehajtására és az állami forrásokból származó befektetések értékbecslésére az ipar számára. Ezt intenzív regionális tudáscsere teszi teljessé, amely a regionális szereplők számára kilenc különböző régióban szervezett képzések, az innovatív finanszírozás eszközök kiaknázását támogató módszertan meghatározása révén valósul meg, A tapasztalatcserét egy online eszköz létrehozása teszi teljessé, amely az ipari szereplők, KKV-k tervezett energetikai fejlesztései minőségértékelését, megfelelőségük vizsgálatát tesz lehetővé.

A projekt két kísérleti tevékenységet fog végrehajtani kilenc különböző régióban: hat régió előzetes elemzést fog készíteni innovatív finanszírozási eszközökről, míg öt régió a regionális energiatervek keretében megvalósított projektek és beruházások értékelését végzi el.

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Innovatív pénzügyi eszközök az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai átalakításáért Közép-Európában
Projekt kódja: CE1131

Partnerek:

 • Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice, Rovigo Delta Lagunare – Olaszország
 • Network for Energy & Environmental Technology – Németország
 • Emilia – Romagna Region – Olaszország
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – Magyarország
 • Technology Promotion Burgenland Ltd. – Ausztria
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. +Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy – Németország
 • Regional Development Agency ARLEG SA in Legnica – Lengyelország
 • Lubelskie Voivodeship – Lengyelország
 • IRENA – Istrian Regional Energy Agency Ltd. – Horvátország
 • ENVIROS Ltd. – Csehország

Projekt összköltsége (EUR): 1.872.633,00 €
ERFA társfinanszírozás (EUR): 1.542.138,35 €
Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE
Projekt időtartama: 2017.07.01. – 2020.06.30.

(Bővebb információ: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FIRECE.html)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.