A DAnube WETlands REStoration (DaWetRest) Lighthouse célja, hogy konkrét megoldásokat dolgozzon ki és mutasson be (kísérleti jelleggel) a Duna medencéjében a belvízi és part menti vizes élőhelyek ökoszisztémáinak kihívásaira, nevezetesen (i) a biológiai sokféleség, (ii) a vízminőség és a víz rendelkezésre állása, (iii) az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és/vagy semlegesség, valamint (iv) a helyi közösségek társadalmi-gazdasági haszna tekintetében. Ezeket az átalakító és innovatív megoldásokat a helyi közösségek és a főbb regionális és európai szintű érdekelt felek fogják validálni. A DaWetRest feladata a validált innovatív megoldások replikációjának, bevezetésének és méretnövelésének előkészítése és megtervezése a következő missziós szakaszra. A DaWetRest projekt e fontos feladatkört illetően számos erős ötletet javasol, mint például (i) a beavatkozások felépítése és kiválasztása széles körű és előzetes know-how (testvérterületek és nem uniós tapasztalatok) alapján, (ii) a tervezett beavatkozások eredményeinek helyi, regionális és vízgyűjtő szintű integrált, egymástól függő elemzése, (iii) a DaWetRest saját adatainak, modelljeinek és digitális eszközeinek egyesítése a meglévő és jövőbeli adatokkal, a jövőbeni központosított tudásközpont létrehozása érdekében, és (iv) az irányító hatóságok és számos helyi szereplő bevonása a teljes folyamatba a kezdetektől fogva. Így a DaWetRest eredményei felgyorsítják és általánossá teszik az innovatív megoldások alkalmazását a misszió második szakaszában. Az innovatív és eredményorientált megoldások bemutatása 3 DEMO-ban – DEMO Middle Danube (MD), DEMO Lower Danube (LD) és DEMO Danube Delta (DD) – kerül megszervezésre. Mindegyik DEMO fő beavatkozási helyszíneket, kísérleti projekteket, testvérhelyszíneket, replikációkat, platformokat/szolgáltatásokat, helyi érdekelt felek bevonását és módszereket kínál az innováció, a tudás és az együttműködés erősítése érdekében a DaWetResten belül és kívül a Duna-medencében és Európa-szerte. A DaWetRest egy széles körűen reprezentatív konzorciumon, valamint aktív együttműködésen (pl. gyakorlati közösség) keresztül eszközöket fog biztosítani a Duna jelentős átalakításához. A DDRIÜ Nonprofit Kft. a projektben társult partnerként működik közre.

 

A projekt főbb adatai:
A projekt címe: Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions
A projekt kódja: 101113015

 

Partnerek:
• Climate, atmosphere and water research institute at Bulgarian Academy of Sciences – BG
• SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – HR H
• RVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA – HR
• JAVNO PREDUZACE VOJVODINASUME, PRETROVARADIN
• OPCINA DRAZ HR
• CENTAR KOMPETENCIJA DOO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ HR
• Sportsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica HR
• Poljoprivredna strucna sluzba Sombor RS
• Jadranski Inovacijski Centar HR
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Duna-Dráva National Park Directorate) –
• DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – HU
• Skola za osnovno obrazovanje odraslih – RS
• UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA – RS
• SDRUZENIE ASOCIACIJA NA DUNAVSKITE OBSTINI-DUNAV – BG
• Regionalna Inspekciia po okolnata sreda i vodite Ruse – BG
• Municipality of Silistra – BG
• Municipality of Tutrakan – BG
• Slivo pole municipality – BG
• UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG
• Scortel Ltd – BG
• DONAU TRANSIT Ltd – BG
• DPP Rusenski Lom – BG
• Regional academic center of BAS Burgas – BG
• INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII – RO
• MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR – RO
• UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – RO
• GEOSTUD – RO
• DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE AUTHORITY – RO
• SC COMPLEX DELTA SRL – RO
• NATIONAL ADMINISTRATION APELE ROMANE – RO
• INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL TULCEA – RO
• Primaria Murighiol – RO
• FEDERATIA ORGANIZATIILOR PRODUCATORILOR – DE
• PESTE DIN DELTA DUNARII – RO
• STUF DELTA PRODUCTION – RO
• Asociatia „Ivan Patzaichin – Mila 23” – RO
• PANNON EGYETEM – UNIVERSITY OF PANNONIA – HU
• UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI – RO
• UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI – MD
• NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE – UA
• BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – FR
• SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE – Sk
• Institutul de Ecologie si Geografie – MD
• GGT-Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda – PT
• INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS – EL
• INOVA+ – INNOVATION SERVICES, SA – PT
• STEINBEIS INNOVATION GGMBH – DE

A projekt összköltsége: 9,398,213. €
Finanszírozó program: HORIZON Action Grant Budget-Based
Projekt időtartama: 2023.01.01 – 2026.12.31