Az Európai Unió az innovációt, a kutatást és a technológiafejlesztést tekinti a versenyelőny szerzés legfontosabb területének. Az innováció létfontosságú a vállalatok versenyképességének növelésében, az exportképesség javításában. Az elmúlt évtizedben is leginkább azok az ágazatok fejlődtek, amelyek technológia-intenzívek és innováció orientáltak voltak.

Az innovációt, ami a gazdaság változó körülményeihez való sikeres alkalmazkodást, a jövő kihívásainak való megfelelést jelenti, az Európai Unió fejlődési motorjának tekintik a szakpolitikusok, így Magyarországon is cél a hatékony innovációs intézményrendszer kiépítése, működtetése, a hazai és európai uniós források eredményesebb felhasználása, a forrásabszorpciós képesség javítása, az innovációs ráfordítások növelése.

A fenti cél elérése érdekében került kialakításra a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.. Ez olyan intézményfejlesztést jelentett, amely megfelelő innovációs környezetet teremt, és a gazdasági szereplők számára megkönnyíti az innovációk fejlesztését, befogadását és széleskörű alkalmazását, amelynek során a fenntartható fejlődés, az életminőség és a versenyképesség fogalmát a tudás megszerzésével, terjesztésével, és az innovációval kötik össze.

Tulajdonosaink a hazai innováció és regionális fejlesztés meghatározó szereplői:

  • HÁRFA Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány
  • Magyar Innovációs Szövetség

Együttműködéseink

  • Együttműködés települési és megyei önkormányzatokkal
  • Együttműködés a régió kiemelt tudásközpontjaival (Kaposvári Egyetem, Pécsi Tudományegyetem)
  • Együttműködés a régió ipari parkjaival, kamaráival
  • Nemzetközi együttműködések, inter-regionális együttműködések
  • Szakmai kapcsolatok kialakítása helyi, országos és nemzetközi szervezetekkel