eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment

Sokrétű tapasztalatra van szükség a hagyományos buszokon alapuló tömegközlekedésről az e-busz flottákra történő áttéréshez. Az e-busz fejlesztésének kezdeményezése és támogatása érdekében a témák széles körét kell lefedni. A projekt a partnerrégiók közötti tapasztalatcserére fókuszál az üzemeltetés különböző szakaszaiban, ezáltal szolgálva azokat a régiókat, akik ebben a fejlett technológiában érdekeltek.

REGIONS 4FOOD – REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution

A digitalizáció, a jövő egyik meghatározó iránya, jelentős változásokat hozott az adatkezelésben, az adatok előállításában és feldolgozásában. A digitális eszközök működésük kapcsán rengeteg adatot állítanak elő, ami az egyes területek működésének részletes megismerését, új szempontok azonosítását teszik elérhetővé. Az információs technológia térhódítása, az ipari folyamatok teljes digitalizációja és automatizációja új dimenziókat jelent az élelmiszergazdaságban is.

CIRCULAR SME SCAN (CSS)

A COVID-19 okozta válság felgyorsította a képzési rendszerek modernizálásának és digitális átalakításának szükségességét Európában. A CIRCULAR SME SCAN (CSS) ezt köti össze a körkörös gazdasággal, amely az európai gazdasági fellendülést támogató, zöldebb gazdaság stratégiai megközelítése.

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

A vidéki elnéptelenedés tendenciája számos európai országban és régióban jellemző. Ezek az „Üres Európának” nevezett területek jelentős demográfiai és gazdasági kihívásokkal szembesülnek, amit a közszolgáltatások alacsony színvonala és nehéz elérhetősége tovább mélyít, ugyanakkor értékes hagyományokkal bírnak a gazdag kulináris örökség és az élelmiszertermelés terén, amelyek lehetőséget teremthetnek az ott élők számára.

Medtech4 Europe – A kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságának optimalizálása az orvostechnológiák területén

A Medtech4 Europe projekt a címe szerint az orvostechnológiák területén a kutatási és innovációs kapacitásokra irányuló közpolitikák hatékonyságát kívánja optimalizálni.

FIRECE – „Innovatív pénzügyi eszközök az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai átalakításáért Közép-Európában”

A végső energiafogyasztás tekintetében a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célok elérése a közép-európai régiók közös kihívását is jelenti az ipari beruházások fenntartása és a fenntartható energiaellátással kapcsolatos konkrét intézkedések finanszírozásának felgyorsítása tekintetében.

I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations – Kompetenciák és készségek fejlesztése élelmiszeripari innovációkon keresztül (Interreg Central Europe Programme)

Több közép-európai ország (Ausztria, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia), köztük Magyarország egyes régiói is egyre hanyatló munkalehetőségekkel néznek szembe a hagyományos iparágakban. Ez a jelenség az utóbbi években bekövetkezett strukturális változásokra vezethető vissza és összefügg a cégek innovációs kapacitásával. Ennek okán lépéseket kell tennünk a cégek gazdasági tevékenységének ösztönzésére, a foglalkoztatottság növelésére és elősegíteni a gazdasági fejlődést főként az elmaradottabb szektorokban.

V-Educa 2 (Vocational Education, azaz “szakképzés”)

A V-Educa 2 (Vocational Education, azaz “szakképzés”) a közel nulla energiaigényű épületek (nearly zero energy buildings, nZEB) témájával foglalkozó oktatási projekt. A projekt átfogó célja elősegíteni a továbblépést a hagyományos és gyakran nem elég energia-hatékony épületek tervezésétől és kivitelezésétől az EU által elvárt nZEB előírások megvalósítása felé.

EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

Az „EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével” projekt a Ma¬gyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműkö¬dési Program 2007–2013 keretében valósul meg.

APP4INNO – Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation in the South East Europe (South East Europe Programme)

Az APP4INNO projekt, amely az Európai Unió South East Europe programja keretében valósult meg, 2012. október 1-én indult el. A megvalósításban a DDRIÜ nyolc másik országban tevékenykedő mindösszesen 14 másik partnerrel működött közre.

STEP – Improving Communities’ Sustainable Energy Policy Tools (INTERREG IVC)

Az INTERREG IVC program keretében 2012. januártól – 2014. decemberig futó STEP projekt célja, hogy a résztvevő 9 régió fenntartható energia politikáját fejlessze és támogassa ezek helyi szintű megvalósulását. A DDRIÜ vezető partnerként vesz részt a projektben.

InnoInvest – Establishing business co-operation among innovative actors in the border region (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

Az „InnoInvest – Establishing business co-operation among innovative actors in the border region” elnevezésű projekt az Európai Unió Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési programja által finanszírozott, melyben összesen 8 partner szervezet vesz részt, 5 Horvátországot 3 pedig Magyarországot képviselve.

Inno-CropFood – Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

A projekt átfogó célja egy közös kommunikációs platform létesítése az agrár-élelmiszeripari érdekviseletek, szereplők és kutatók között a célrégió K+F+I kapacitásainak bővítése céljából.

FORT – Fostering continuous research and technology application (Central Europe Programme)

A projekt általános célja a régiós és nemzetközi innovációs rendszer erősítéséhez való hozzájárulás, az innovációs ötletek megvalósításának biztosítása, nyílt innováció kultúrájának megteremtése. Továbbá a KKV-k magasabb innovációs aktivitásának elősegítése, innovációt támogató szervezetek közötti együttműködés erősítése, közös K+F projektek magasabb száma, innovációs kultúra építése, a technológia transzfer és klaszter menedzserek kompetenciáinak növelése.

Access – ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques (Central Europe Programme)

Az ACCES (ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques) a legújabb nemzetközi projektünk, amely az Európai Unió CENTRAL EUROPE elnevezésű programjának támogatásával valósul meg.

I3SME – Introducing Innovation Inside SMEs (Central Europe Programme)

Az „I3SME – Introduction Innovation Inside SMEs” elnevezésű projekt az Európai Unió CENTRAL EUROPE programja által finanszírozott, melyben 9 partner szervezet vesz részt Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovéniából.

AsviLoc plus – Agencies Supporting Value of Innovation systems in regional and LOCal economies (South East Europe Transnational Cooperation Programme)

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon egy nemzetek közötti innovációs rendszer kiépítéséhez, erősítse a regionális fejlesztési ügynökségek szerepét a regionális innovációs rendszer előmozdítása érdekében.

Hazai projektek

„DDRIÜ továbbfejlesztése” projekt – (Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása)

A regionális innováció területén elért eredményekre alapozva 2008 elején a DDRFÜ Kht. megalapította a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t (DDRIÜ) az innovációban és gazdaságfejlesztésben érdekelt regionális szervezetek bevonásával.