Az olasz vezetésű PROMOTER projekt az INTERREG EUROPE Programon belül nyert támogatást és megvalósítása 2023. március 1-jén kezdődött. A projekt az alacsony kibocsátású vagy zöld mobilitást a helyben termelt, tárolt és elfogyasztott energiaellátás kontextusában vizsgálja. Így a szűken vett technológiai szempontok mellett az adott település energiafüggetlensége, jobb életminősége is a tapasztalatcsere tárgyát képezi. A projektről bővebben Ügynökségünk honlapján, a futó projektek alatt olvashatnak.

2023. március 30-án került sor a projekt partnereinek munkaindító online megbeszélésére. A nemzetközi partnerség az ilyenkor szokásos témákat tekintette át: félévenként esedékes feladatok, költségvetési, pénzügyi és szakmai jelentések, kommunikációs és disszeminációs feladatok. Március hónapban a projekt Támogatási Szerződése is megkötésre került, illetve az online megbeszélésen a partnerek haladást értek el az egymás közötti viszonyaikat a projektben meghatározó Partnerségi Megállapodás véglegesítésében is.

A megbeszélésen elhangzottak szerint április és május hónapokban négy tematikus online megbeszélésre kerül sor (térségi elemzés, projekt minőségbiztosítási folyamatok, pénzügyi jelentéskészítés, kommunikáció-disszemináció). A projekt hivatalos, jelenléti munkaindító megbeszélésére 2023. júniusban kerül sor Livornoban, Olaszországban.

 

 

A PROMOTER projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.