A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) 2023. január 1-jével két új Európai Területi Együttműködési projektben vesz rész partnerként és vezető partnerként.

A két nyertes pályázat az „Introducing and upscaling circular economy models  in regional value chains in the food, catering and packaging sectors”(a továbbiakban: CIREVALC) című és a „PROMoting TERritorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs”( a továbbiakban: PROMOTER) című Interreg Europe projekt.

 

Interreg Central Europe Program keretein belül induló CIREVALC projekt célja a körforgásos gazdasági modellek bevezetése és elterjesztése a regionális értékláncokban az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a közösségépítés, a vállalkozások, a nem üzleti szervezetek és a helyi közösségek körforgásos gazdasági készségeinek erősítése, valamint a szakpolitikai tanulás javítása révén.

Projektünk segít megoldani az olyan kihívásokat, mint az alacsony tudatosság, az alacsony elkötelezettség, a körforgásos gazdasági modellek alkalmazása iránt nem fogékony közösségek, a készségek és ismeretek hiánya, valamint az eszközök hiányos vagy nem hatékony használata, továbbá a megoldások alacsony átvétele, a testre szabott magán- és állami intézkedések hiánya. Projektünkben regionális fejlesztési ügynökségek, ágazati ügynökségek, vállalkozástámogató szervezetek működnek együtt kilenc tagállamot átfogóan.

Közösségépítéssel kezdünk, vagyis a tudatosság növelésével és az érdekeltek mozgósításával, valamint a körforgásos megoldások élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban való alkalmazásának akadályainak és mozgatórugóinak vizsgálatával.

A CIREVALC körforgásos közösségi gyorsító programunk megtervezésével folytatjuk, amely egy olyan komplex eszköz, amely megkönnyíti a helyi úttörők, kkv-k, helyi közösségek zöld átállását. Megoldásunkat a helyi úttörők bevonásával egy kísérleti akció keretében fogjuk tesztelni és értékelni a régiókban. Végül összekötjük a közösségeket, és meghívunk harmadik feleket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, a CIREVALC gyorsító hálózathoz. Fehér könyvünkre építve, valamint regionális cselekvési terveket és a CIREVALC Közép-Európa szintű cselekvési tervét kidolgozva és végrehajtását megkezdve javítjuk a kapcsolódó politikai eszközöket a régióinkban. Ennek eredményeképpen a célcsoportjainkban javuló kapacitásokat és megnövekedett tudásszintet várunk. Ezenkívül jelentős javulást várunk a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása terén az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolási ágazatban a régióinkban.

A projekt az egyenlőtlenségek csökkentését, a gazdasági fellendülést valamint az inkluzív és fenntartható hosszú távú növekedést segítő „SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe” Erasmus+ projekt tapasztalataiból nőtte ki magát.

A projekt partnerei Magyarországról (Vezető Partner), Szlovéniából, Lengyelországból, Olaszországból, Csehországból, Horvátországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából származnak.

A projekt magyarországi társult partnerei a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, a Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft., az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutódjának Vállalkozásfejlesztési Főosztálya, valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

A projekt időtartama: 2023.01.01 – 2025.12.31.

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség pályázati költségvetése: 296.308, euró.

 

A PROMOTER Interreg Europe projekt lehetővé teszi az EU számára, hogy innovatív, szén-dioxid-mentesített mobilitás révén elérje az éghajlat-semlegességet és támogassa a korszerű energia-felhasználást, és ezáltal hozzájáruljon a zöldebb területi minőséghez. E változás elősegítése érdekében a program helyi szinten támogatja a fenntartható közlekedést támogató zöld energiaközpontok előállítását.

Mivel a tiszta energia és a tárolási technológiák árai továbbra is ingadoznak, és a régiók keresik a fosszilis tüzelőanyagoktól és jelenleg külföldi forrásokból származó energiaforrásoktól való függőség csökkentésének módjait, a megújuló energiák nagyobb arányú integrálása egyre sürgetőbbé és összetettebbé válik.

Míg a világjárvány jelszava a “távolságtartás” volt, a “közelség” így az utóhatás során is érvényesül; a mobilitásirányítással összekapcsolt energiagazdálkodás, az energiafenntartó helyi közösségek növekvő szerepe (amelyek mind a termelésben, mind a fogyasztásban részt vesznek), az energiateljesítmény termelésének és fogyasztásának tendenciáit nyomon követő és irányító digitális infrastruktúra mind szerepet játszhatnak.

A vészhelyzet logikájától való elszakadás, a kiegyensúlyozott diverzifikáció elősegítése, valamint a gazdaságtalanságok csökkentése érdekében a projekt összekapcsolja a “köz- és/vagy magáneszközök legmegfelelőbb felhasználását a központok számára”, a “fenntartható forrásokból (nap, hidrogén, szél, biomassza, geotermikus és egyéb) származó energiatermelést” és a kapcsolódó elosztási mintákat a “városi és városkörnyéki mobilitással”, így hatékonyan kezeli a “közeli” társadalmi befogadást.

A partnerek által érintett szakpolitikákon belül az energiagazdálkodás javítása érdekében a zöld mobilitás kérdését a következők szerint kell megközelíteni:

A. a kérdéssel kapcsolatos “mozgatórugók és akadályok” azonosítása.

B. a jó gyakorlatok és szakpolitikai tapasztalatok dokumentálása és megosztása a következő területeken: technológia, pénzügyi, normatív és szabályozási szempontok, szervezeti irányítás, a közösségek szerepvállalása.

C. olyan szakpolitikai megoldások előmozdítása, amelyek képesek javítani a regionális fejlesztési politikák megvalósítását, valamint hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni azokat.

A projekt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés felé történő áttérést támogató „eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment” projekt szakértelmét vette alapul.

 

A projekt partnerei Olaszországból (Vezető Partner), Lettországból, Finnországból, Belgiumból, Csehországból, Romániából, Spanyolországból, Portugáliából és Magyarországról származnak.

A projekt magyarországi társult partnerei az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutódja.

A projekt időtartama: 2023.01.01 – 2026.12.31

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség pályázati költségvetése: 223.464, euró