2022 novembere a Regions 4Food záróeseményét, míg 2022. decembere a projekt kísérleti akciójának agrárfelsőoktatási kerekasztalát hozta magával.

 

Malaga, Spanyolország

 

A Regions 4Food projekt az Európai Bizottság egy tematikus okos specializációs platformja, az andalúz vezetésű Traceability & Big Data platform alapjain jött létre. A platform vezető partnere azonos a Regions 4Food vezető partnerével, a platform működéséhez egyúttal a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) is hozzájárul saját régiójának agrárdigitalizációs tendenciáiról szóló beszámolóival. A Traceability & Big Data platform éves konferenciájára 2022. november 28-án került sor Malagában, a DDRIÜ munkatársa és stakeholdere részvételével.

 

A Regions 4Food PGI05289 projekt 2. Fázisának zárókonferenciájára másnap, 2022. november 29-én került sor. Az eseményen a DDRIÜ Nonprofit Kft. az agrárium zöldítésének és azzal egyidejű digitalizációjának dél-dunántúli helyzetéről, illetve a Sevillai Egyetemről átvett agrár felsőoktatási mesterképzés kaposvári (MATE Kaposvári Campus) tesztelésének tapasztalatairól számolt be. Az eseményen a DDRIÜ kiutazó munkatársai és stakeholderei (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz Irányító Hatóság, Fino Food Kft., Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont) egyaránt részt vettek.

Végül, 2022. november 30-án kizárólag a Regions 4Food projekt partnereinek részvételével Steering Committee ülésre került sor, amelyen a projekt zárásáig, 2023. május 31-ig esedékes feladatokat tekintette át a partnerség. Az eseményen csak a DDRIÜ munkatársai vettek részt, stakeholderei azonban nem.

 

Kaposvár, Magyarország

 

A Regions 4Food projekt kísérleti akciójának 4. Activity-je a megcélzott szakpolitika, esetünkben a Digitális Agrárgazdasági Stratégia (DAS) befolyásolásának lehetőségeit tekintette át. A megbeszélés, amelyre Kaposváron, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Campusán került sor 2022. december 6-án, online részvétellel is elérhető volt.

Az előadások során a MATE előadói bemutatták a digitalizáció, mint átfogó oktatásszervezési gyakorlat eddigi egyetemi eredményeit, kiemelték a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „Digitális Agrárakadémiájához” való kapcsolódásuk is. Tájékoztatták a résztvevőket, hogy már kifejezetten az élelmiszeripar igényeire reagáló Digitális Élelmiszeripari Stratégia (DÉS) is létezik, ezáltal az agrifood értéklánc újabb szegmensét orientálja nemzeti szintű stratégiai dokumentum.

A kísérleti akció 3. Activity-je, azaz a kísérleti képzés tanulságai kapcsán elhangzott, hogy a megosztott tartalom jól szolgálta mind az egyetemi hallgatók, mind az oktatók ismereteinek és kompetenciáinak fejlesztését. Kiemelésre érdemes, hogy a MATE agrárinnovációs és -digitalizációs vállalati partnerei számára is haszonnal jár ennek az ismeretanyagnak az agrárfelsőoktatásba való beemelése.

A rendezvény fókuszát alapvetően a DAS-ra irányuló javaslatcsomag megalapozása jelentette, három vonatkozásban.

 

A felsőoktatás fejlesztése tekintetében a spanyol felsőoktatási mesterképzési program transzfere gazdagíthatja a már meglevő hazai mesterszintű tantárgykínálatot (a MATE esetében inkább ezt tervezik), de további agrárfelsőoktatási intézményekben új mesterprogramként is meghirdethető. Ide tartozik, hogy nagyon fontos az agráregyetemeken az informatika oktatása is az agrármérnök tanulók számára, mivel az nagyban elősegíti a digitális kompetenciák elsajátítását.

 

A gazdasági relevancia vonatkozásában az egyetemi-vállalati együttműködések újraértékelésére van szükség. Ezt a kapcsolati dimenziót az Európai Unió támogatási programjainak (mint. pl. a GINOP Plusznak) is figyelembe kell vennie. A közös pályázatok, hatékony – sok esetben projektalapú – együttműködések kezdeményezése szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a bemutató üzemek és a tangazdaságok. Utóbbi eszközök az egyetemi hallgatók és oktatók számára is nagy haszonnal, gyakorlati betekintéssel járnak.

 

Ami a szakpolitikai kapcsolódást illeti, az oktatási dimenzió hangsúlyozása javasolt. A digitális világ gyorsan változik, akár az eszközrendszert, akár a tudásanyagot nézzük. Lévén, hogy már maga is a DAS is sokat avult 2019-es bemutatása óta, a stratégia folyamatos felülvizsgálatára a továbbiakban is szükség van.

 

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.