2022. december 12.-én a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség megrendezte a „Gazdaságfejlesztési Fórum – eredmények és tervezett innovációk” című programot. Az eseményen a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség munkatársai is részt vettek, mint előadók és mint hallgatók.

A KDMFÜ a „Kecskemét 4.0” program bemutatásával kezdte meg a fórumot, majd annak adaptációját ismertették a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség munkacsoportjai széles körben fedik le a program relevanciáját.

Három darab önállóan operáló, de egymással folyamatosan együttműködő munkacsoport ismeretes:

  • Település-és intézményfejlesztés munkacsoport – A város és a régió (köz)szolgáltatásainak minőségi és „okos” fejlesztésé, élhető minőségi életteret biztosító munka-és életkörülmények biztosítása
  • Vállalati környezetfejlesztési munkacsoport – A helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása, a térségi nagyberuházás teremtette lehetőségek kihasználása, különös tekintettel a KKV-kra.
  • Munkaerő biztosítása és képzés munkacsoport – A térségben működő vállalatok számára szükséges munkaerő képzése, bevonzása és helyben történő elhelyezkedésének biztosítása.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség eredményeit számos eszköz és széles körű gyakorlatok segítik. A programon említésre került ezek közül például a „Silver Economy, avagy Ezüstgazdaság”  a „Fenntarthatóság és felelősségvállalás a gyakorlatban (a társadalmi innovációk és jövőálló együttműködések világa)” és a „Városi és elővárosi e-buszközlekedés: a környezeti hatások csökkentése a digitalizációra való felkészüléssel, és az elektromos töltőhálózat hatékonyságának növelésével” foglalkozó eBussed projekt is, melyben a DDRIÜ partnerként részt vesz.

Az eBussed akcióterv elkészítésének végső szakaszában a szakpolitikai kapcsolódási pontokat és a projektben azonosított jó gyakorlatokat dolgoztuk ki. Ezek alapján meghatároztuk az akciók szakmai tartalmát is.

Az akcióterv szorosan kapcsolódik a kapcsolódó szakpolitikákhoz, többek között a Nemzeti Elektromobilitási Stratégiához (Jedlik Ányos Terv 2.0) és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Stratégiához. Míg a szakpolitikai hatás cél ezsköze az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Operatív Program Plusz) 2021-2027.

A tervezett akció részletei

Akció 1: A városi és elővárosi buszközlekedés környezeti hatásainak csökkentése a digitalizációra való felkészüléssel és az új megoldások tesztelésével.

Az akció célja a városi és elővárosi közlekedés környezeti hatásainak csökkentése a digitalizációra való felkészülés és a megoldások tesztelése révén. Ennek érdekében kísérleti akcióterületet határozunk meg a bevált gyakorlatokból átvett digitális megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatára és a digitális megoldások tesztelésére.

Akció 2: Az elektromos töltőhálózat hatékonyságának növelése

Az akció célja, hogy növelje a tömegközlekedésben használt és a megvásárolni tervezett járműparkok töltési hatékonyságát, és ezáltal hatékonyabbá tegye a tömegközlekedést. Az akció könnyen adaptálható és kombinálható modellmegoldásokat dolgoz ki a flottafejlesztést tervező üzemeltetők számára.

 

Az eBussed projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg