A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) Irányító Hatóságával (IH) szorosan együttműködve a Medtech4 Europe projekt keretében az alábbi pályázati felhívásokat az orvostechnikai (angolul: medtech) vállalkozások javára befolyásolta.

A magyar Medtech4 Europe Akcióterv 1. akciója: Orvostechnológiai cégek együttműködésének és hálózatépítésének ösztönzése

A GINOP-2.1.1.-15 és -21 pályázati felhívások kizárólag az üzleti vállalkozások közötti (B2B) együttműködést támogatták, beleértve a medtech vállalkozásokat is, korlátozva ezzel a technológiatranszfert és az innovációt. A szorosabb együttműködés részeként a fokozott innováció és technológiatranszfer érdekében a GINOP és a GINOP Plusz Irányító Hatóságok a DDRIÜ javaslata alapján kibővítették az együttműködésen alapuló pályázati felhívások körét. A „Magyar Multi” (GINOP Plusz-1.1.2.-21.) és a „Nemzeti Zöld Bajnokok” (GINOP Plusz-1.3.1-21.) pályázati felhívások keretében klaszterek, és ezen keresztül közvetve az egyetemek is bevonhatók. Ezek mind plusz pontokat jelentenek az értékelés során. A GINOP Plusz-2.1.1. pályázati felhívásban az együttműködés más szinten zajlik: az egyetemi-közigazgatási és vállalati konzorciumok magasabb szintű innovációra és technológiatranszferre képesek.

A magyar Medtech4 Europe Akcióterv 2. akciója: Medtech vállalkozások kapacitásépítése

A COVID-19 időszakában, 2020-2021-től kezdve a GINOP IH nyitottá vált a vállalkozások ellenálló képességének növelése és a munkaerő (beleértve a medtech cégeket is) továbbképzése érdekében a Medtech4 Europe projektben azonosított jó gyakorlatokon alapuló képzési tevékenységek átvételére . A GINOP-Plusz 3.2.1. felhívás (az ellenálló képesség és a szakképzettség növelését célzó) az akcióterv 2. akciójának szellemében támogatja a medtech vállalatok fizikai és fehérgalléros dolgozóit a jobb készségek és ipari ismeretek elsajátítása érdekében.

A magyar Medtech4 Europe Akcióterv 3. akciója (a projekt pilot akciója): Hatékony promóció és marketing az orvostechnológiai kutatási és fejlesztési infrastruktúrák jobb kihasználása érdekében

A GINOP IH felismerte, hogy a vállalkozások számára a technológiai korszerűsítést (GINOP-1.2.10-19, GINOP-1.2.15-21), a piaci megjelenést és jelenlétet szolgáló eszközök fejlesztése olyan új és online eszközöket igényel, mint a bemutatóterem. A GINOP Plusz ERFA társfinanszírozott Operatív Program kidolgozása során a francia CEA Technológiai Bemutatóterméből tanulva és a Pécsi Tudományegyetemre történő átadásával (a pilot akció központi részeként) a medtech bemutatóterem választhatóan támogatható tevékenységgé vált az új operatív programban.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg