Az ebussed projekt technikai segítséget nyújt a belső égésű motorral működő tömegközlekedésről az elektromos buszparkkal működő tömegközlekedésre való átálláshoz. A projekt számos, az e-buszok elindításához és fejlesztésének támogatásához kapcsolódó területet fed le. Az ebussed az e-buszok fejlesztésének különböző szakaszaiban lévő partnerrégiók közötti tapasztalatcserére fog összpontosítani, így segítve az e rendkívül technikai és gyorsan fejlődő területtel küzdő régiókat. Mivel még egyetlen partnerrégió sem dolgozta ki teljesen az e-buszra való áttérés ütemtervét, az új ötletek, megoldások és technológiák továbbra is beépülhetnek fejlesztési terveikbe. Az Ebussed támogatja az európai régiók átállását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés irányába. Elősegíti az e-buszok elterjedését, és támogatja a meglévő e-flották bővítését.

A tervezett intézkedések részletei:

Intézkedés 1: A városi és elővárosi autóbusz-közlekedés környezeti hatásainak csökkentése.

A projekt során sikerült azonosítani, feldolgozni és adaptálni a városi és elővárosi buszközlekedés környezeti hatásának csökkentésére irányuló sikeres együttműködéseket, különösen a tudás megosztása és az érintett tudományágak közötti ismeretek javítása érdekében. Ezek közül az első a city traffic turku ltd (turku, Finnország) által a teljes személyzet számára szervezett e-busz képzés, amely az üzemeltetés, karbantartás és irányítás terén folyamatos képzést biztosít az összes üzemeltető személyzet számára egy közös képzési tematika alapján. A jelenlegi intézkedés fő prioritásai a kihasználtsági arányok maximalizálása, az utasok kényelmének növelése és az energiafogyasztás csökkentése. Az akció végrehajtását a vhh (Hamburg) által megvalósított, a járművezetők és a technikusok számára kidolgozott változáskezelési és tájékoztatási stratégia is támogatja. A bevált gyakorlat nagy hangsúlyt fektet a járművezetők és a technikusok támogatására, hogy egyre inkább digitalizálódjanak és új technológiákat tanuljanak. A gyorsan változó magyarországi technológiai környezetre való felkészülés és az alkalmazott képzési megoldás (videotartalom) egyértelműen támogatja a jó gyakorlat helyi alkalmazását. A harmadik integrált jó gyakorlat az autóbuszvezetők vezetési készségeinek optimalizálására (qdrive monitoring system, qbuzz, Hollandia) egy olyan online rendszer, amely az autóbuszvezetők számára feldolgozott információkat nyújt a vezetési adatokról, az energiahatékonyságról, segítve a vezetés és a forgalomirányítás optimalizálását. Jelen intézkedés szempontjából különösen fontosak a közlekedésirányítás hatékonyabbá tételét célzó elemek.

 

Intézkedés 2: elektromos töltőhálózat

A projektben azonosított, kapcsolódó jó gyakorlatok közül hármat adaptálnak e cselekvés keretében. Az első a turkui (turku energy ltd. Finnország) töltési problémákkal foglalkozó ügyeleti szolgálat. A bevált gyakorlat központi eleme az e-buszok töltési problémáinak kezelésére szolgáló ügyeleti szolgálat működtetése. A cél a javítási idő lerövidítése (az állásidő minimalizálása). A jelen intézkedésben ez a megoldás beépül a töltőhálózat kiépítésébe. Az e-buszok előkondicionálása, amely mások jó gyakorlata, működő megoldás a hamburgi vhh számára. Az e-buszok előkondicionálása hálózati energiát használ a belső tér és az akkumulátorcsomag fűtésére vagy hűtésére, miközben még a járműtelepen lévő töltőponthoz van csatlakoztatva. Ezt a megoldást kívánjuk alkalmazni az akció keretében a helyszíni töltőpontok kialakításánál, hogy növeljük az autonóm kapacitást. Végül a tribus innovative mobility hollandiai megoldása a hálózati infrastruktúra terhelésének optimalizálására átültethető a helyi fejlesztési környezetbe. A cél annak értékelése, hogy a csúcsidő-csökkentés, a v1g és v2g/v2b intelligens töltés megfelelő megoldás lehet-e a hálózat kiegyensúlyozására, a költségek és a kibocsátások csökkentésére. A jó gyakorlat eredményei felhasználhatók a modellértékű cselekvési megoldások kidolgozásához.

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg