Az eBussed projekt a belsőégésű motorokkal ellátott tömegközlekedésből az elektromos busz flottákkal rendelkező tömegközlekedésre történő áttéréshez nyújt szakmai segítséget. Az e-busz fejlesztésének elindításához és támogatásához kapcsolódóan a projekt számos területet lefed. Az eBussed az e-busz üzemeltetés fejlesztésének különböző szakaszaiban a partnerrégiók közötti tapasztalatcserére összpontosít, ezáltal szolgálva az e rendkívül technikai és gyorsan fejlődő területtel küzdő régiókat. Mivel még egyetlen partner régió sem alakította ki teljesen az e-busz átállási menetrendjét, új ötletek, megoldások és technológiák továbbra is bevezethetők fejlesztési terveikbe. Az eBussed támogatja az európai régiók alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és hatékonyabb tömegközlekedés felé történő átállását. Elősegíti az e-buszok elterjedését, és támogatja a meglévő e-flották bővítését

 

  1. AKCIÓ: Városi és elővárosi buszközlekedés környezetterhelés csökkentése

Projekthez illeszkedés (kiemelten a nzetközi tapasztalatcsere szempontjaihoz)

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja az elérhetőség javítása, a versenyképesség növelése, a társadalmigazdasági és a területi kohézió erősítése. A közlekedés fejlesztésének fontos részét képezi a helyközi közösségi közlekedés fejlesztése. Az elmúlt években a közúti közösségi közlekedésben főként a közlekedéshez használt közutak minőségének javítására, újabb elérhetőségi lehetőségek biztosítására irányuló fejlesztések valósultak meg. E fejlesztések is hozzájárultak a közösségi közlekedés minőségének javításához, a jobban, gyorsabban járható közutak által csökkent a menetidő, kényelmesebbé, biztonságosabbá vált az utazás. Emellett a Széll Kálmán terv 2.0 célkitűzése, a környezetbarát közlekedési módok térnyerése érdekében szükségessé vált a közösségi közlekedéshez használt autóbuszok korszerűbbekre, környezetbarát(abb)akra cserélése.

A fentieket figyelembe véve a fejlesztési irányok egyértelműen a járműpark korszerűsítését és az úthálózat fejlesztését célozzák. A környezetterhelés csökkentése azonban az infrastruktúra és eszközpark megújítása mellett számos egyéb szempontra is kiterjed. Ezek közül a leglényegesebbek az útvonal optimalizálás, az utazói igények mérése és nyomonkövetése, az alternatív részközlekedési módok elterjesztése. Jelen akció ezen közlekedésszervezési megoldásokhoz szükséges ismeretek elterjesztését célozza.

A projektben előzetesen azonosított kapcsolódó jógyakorlatok még nem kerültek kidolgozásra, a hasznosítható szempontok kidolgozása így majd a negyedi szemeszterben történik meg.

 

Az akció szakmai tartalma

Az akció célja a közlekedésszervezési ismeretek bővítése elsősorban önkormányzati és szolgáltatói szakemberek számára. Ennek érdekében egy környezetbarát e-busz közlekedés központú tréning tematika és szakmai anyag kerül kidolgozásra. Ezt követően pilot jelleggel megvalósul az érintett szakemberek képzése.

Az akció keretében végzett tevékenységek:

  • városi és elővárosi közlekedésszervezési tréning kidolgozása,
  • szakmai, tematikus online és személyes rendezvények szervezése a közlekedésszervezés témakörében.

A szakpolitikai hatás tekintetében az akció fő célja, hogy a közlekedésszervezésben érintett szakemberek tudásnövelését és tudásmegosztását támogassa, ezzel elősegítve a környezetterhelési célok elérését.

2.AKCIÓ: Elektromos töltőhálózat kialakítása

A városi levegő szennyezettségének csökkentéséhez nemcsak a belsőégésű motoros személygépkocsik arányának csökkentése szükséges, hanem a dízel üzemű buszok tisztán elektromosra cserélése is egy kulcsfeladat. Az akkumulátoros hajtáslánc kifejezetten ideális a buszok mozgatására, hiszen a járművek útvonala és menetideje is ismert, így könnyedén időzíthető a töltés – a kérdés csupán az, hogy melyik töltési megoldás(ok) bizonyul(nak) majd a legjobbnak és legolcsóbban kivitelezhetőnek.

Jelenleg számos töltési megoldás elérhető, a legelterjedtebbek a hagyományos töltőkábelek CCS csatlakozóval, az áramszedők, a fordított pantográf, az indukciós töltés, vagy az úttestbe épített töltő sín.

A jelenlegi töltőhálózat-fejlesztési irányok elsősorban központi, telephelyen történő töltési megoldásokra koncentrálnak, amely korlátozza a közlekedésszervezés lehetőségeit. A menetközbeni, illetve az útvonali végpontokon töltési megoldások, illetve a műszaki megoldások kombinálása egyelőre esetleges. Ezek figyelembevétele jelentősen javíthatja az e-buszos közösségi közlekedés hatékonyságát, ezzel felgyorsítva a környezetterhelési céloknak való megfelelést.

A projektben előzetesen azonosított kapcsolódó jógyakorlatok még nem kerültek kidolgozásra, a hasznosítható szempontok kidolgozása így majd a negyedi szemeszterben történik meg.

Az akció szakmai tartalma

Az akció célja a közösségi közlekedésben használt és beszerezni tervezett flották töltési hatékonyságának növelése, ezzel a közösségi közlekedés hatékonyabbá tétele.  Az akció keretében könnyen adaptálható és kombinálható minta megoldások kerültnek kidolgozásra a flotta fejlesztést tervező szolgáltatók számára.

Az akció keretében végzett tevékenységek:

  • szakértői csoport kialakítása az e-busz töltési megoldások értékelésére,
  • minta megoldások kidolgozása töltőhálózatok kialakítására a közösségi elektromos buszközlekedésben,
  • szakmai, tematikus online és személyes rendezvények szervezése.

A szakpolitikai hatás tekintetében az akció fő célja, hogy a mainál hatékonyabb e-busz flotta és közlekedésszervezési projektek valósuljanak meg, ezzel a beszerzők alkalmasabbá váljanak a megfelelő megoldások kialakítására.

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg