Az „Együttműködési és szolgáltatásnyújtási modell kialakítása az Medtech4 Europe projekt kapcsán” című cikkünkben már bemutattuk a Medtech4 Europe projektet és ismertettük, hogy az akció célja az együttműködések fejlesztése, ezen belül különösen az orvostechnológiai fejlesztési és gyártási piac résztvevői által igényelt szakmai szolgáltatások tematizálása és online elérhetővé tétele.

Ezen cikkünkben Az intézkedés keretében végzett egy másik tevékenységet szeretnénk bemutatni:

  • Kapacitásfejlesztési tudásbázis és mentorprogram kidolgozása

 

Kapacitásfejlesztés

A kapacitásfejlesztésnek a járványhelyzet miatt megváltozott munkakörnyezetben még nagyobb jelentősége van, mivel elősegíti a szervezet teljesítményének fokozását, a szervezet hozzáadott értékének növelését. A kapacitás általánosságban egy rendszer teljesítményét meghatározó elemek (tudás, képességek, technológiák stb.) összességét jelenti. Fontos tudni, hogy a kapacitásmutatók között van mennyiségi, illetve minőségi jellegű. A mennyiségi mutatók erőssége az objektivitásuk (például: államadósság arány, e-közigazgatási szolgáltatást használók aránya), míg a minőségi mutatók a folyamatok és működési módok azon jellemzőit írják le, amelyeket a szakmai források a jó teljesítmény meghatározóiként tartanak számon. 1

 

Tevékenységek

A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a pályázattípus általános és konkrét célkitűzéseihez, azaz meg kell felelniük a fent felsorolt egy vagy több tematikus területnek, és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban. Végezetül e globális nemzetközi pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek elsősorban a pályázattípus által érintett partnerországokban működő ifjúsági szervezetek/intézmények és fiatalok kapacitásainak fejlesztésére és megerősítésére kell összpontosítaniuk.

A finanszírozott projektek az együttműködés, a tapasztalatcsere, a kommunikáció és egyéb tevékenységek széles körét integrálhatják, amelyek:

  • hozzájárulnak a szakpolitikai párbeszéd, az együttműködés, a hálózatépítés és a gyakorlatok megosztásának ösztönzéséhez;
  • előmozdítják az ifjúsági szervezetek/intézmények és a hatóságok közötti stratégiai együttműködést, különösen a támogatásra jogosult partnerországokban;
  • előmozdítják az ifjúsági, az oktatás és képzés területén tevékenykedő, valamint a munkaerőpiaci szervezetek/intézmények közötti együttműködést;
  • növelik az ifjúsági tanácsok, ifjúsági platformok, valamint az ifjúsággal foglalkozó helyi, regionális és nemzeti hatóságok kapacitásait, különösen a támogatásra jogosult partnerországokban;
  • növelik az irányítási, vezetési és innovációs kapacitást, az ifjúsági szervezetek/intézmények vezetését és nemzetköziesítését, különösen a támogatható partnerországokban;
  • támogatják a tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok, valamint az információs, kommunikációs és médiaeszközök fejlesztését;
  • elősegítik az ifjúsági munka módszereinek, eszközeinek és anyagainak fejlesztését;
  • az ifjúsági munka új formáit hozzák létre, valamint képzést és támogatást nyújtanak; elősegítik a nemformális tanulási célú mobilitást.

 

Mentorpgoramok

Design Terminal 3

A Design Terminal innovációs ügynökség vállalati partnerségeken és tehetséggondozó programokon keresztül épít „Innovációs Bajnokokat” jelenleg 12 országban. Startupok, kis- és középvállalkozások mentorálásával, tehetséggondozással, üzletfejlesztéssel, befektetési közvetítés nyújtásával foglalkozik, illetve nagyvállalatoknak tanácsadási szolgáltatást nyújt és az üzleti kihívásaikra hoz innovációs kihívást. Tudással, kapcsolatrendszerrel és innovatív szemlélettel erősíti meg a vállalatok vezetőit és munkavállalóit, illetve startup alapítókat a szervezeten belüli innováció fellendítése érdekében.

Mentorprogram:

A Design Terminal tizenkét országban szervez inkubációs programokat és 2014 óta már 1000-nél is több startuppal és számos iparág vezető nagyvállalatával dolgozott együtt. Zászlóshajó programja az évi kétszer, a tavaszi és az őszi szemeszterben induló Mentorprogram. Termék, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben nyújt segítséget induló magyar és nemzetközi vállalkozásoknak, de szervezeti és jogi hátterükre vonatkozóan is kapnak iránymutatást és tanácsokat a startupok. A program erőssége a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat, akik közreműködésével nagy szerepet kap a csapatok igényeire szabott, egyéni mentorálás. Az inkubáció során online workshopokon és közösségépítő programokon is részt vesznek a startupok. Ezek a képzések hozzásegítik a csapatokat, hogy készek legyenek potenciális befektetők bevonására. A csapatoknak közösségi iroda biztosított, kapcsolatot építhetnek hazai és külföldi befektetőkkel, valamint a Design Terminal vállalati partnereivel. A Mentorprogramon belül kiemelt figyelmet kapnak a női startup alapítók, melyre fókuszálva 2019-ben elindult a női vállalkozókat segítő Womentoring eseménysorozat. A Mentorprogram már ötvennél több startupot támogatott egyedi igényeiknek megfelelően.

 

Vállalkozói kompetencia fejlesztése 4

Kompetenciafejlesztő foglalkozások

A proaktivitáshoz szükséges személyes és társas kompetenciákat, valamint a tervezéshez és végrehajtáshoz szükséges eszközjellegű kompetenciákat öt témakörbe csoportosítva dolgozzuk fel, melyek a következők: Önismeret; Kommunikáció; Együttműködés és versengés; Projekttervezés; Vállalkozás indítása.

 

Mestermunka

A kompetenciafejlesztő foglalkozásokon túlmenően, arra ösztönözzük a résztvevőket, hogy a diákok, az iskola, a környezet szükségleteire reflektálva vagy szükségletet ébresztve, hozzanak létre egy úgynevezett „vállalkozói mestermunkát”, ahol a célkitűzéstől a megvalósításig végigvisznek egy alkotó folyamatot. Ez lehet tényleges, a Junior Achievment rendszerében működő vállalkozás, lehet jótékonysági rendezvény, az iskola öregdiák vállalkozóinak felkutatása és bemutatása, vagy bármilyen új gondolatot megvalósító, proaktív, értékteremtő kezdeményezés. A mestermunka megvalósítása során működésbe lépnek a kompetenciafejlesztő foglalkozásokon érintett készségek.

 

Vállalkozók megismerése

A megismerést akadályozó sztereotípiák és előítéletek lebontásának legbiztosabb útja a vállalkozókkal történő személyes találkozás. Ahhoz, hogy a diákok jól tudják használni ezeket a helyzeteket, célszerű írásos, illetve videó interjú formájában ismerkedniük a vállalkozók gondolkodásmódjával, a vállalkozásokat érintő releváns kérdésekkel.

 

[1] Ászhirportál – Miért fontos és hogyan működik a kapacitásfejlesztés?

https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/miert-fontos-es-hogyan-mukodik-a-kapacitasfejlesztes

[2] Erasmus + – Kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen – https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/31

[3] Wikipédia – Design Termil – https://hu.wikipedia.org/wiki/Design_Terminal

[4] Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete – Mi fán terem, és hogyan fejleszthető a vállalkozói kompetencia? – https://osztalyfonok.hu/1419/

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.