A TechForLife klasztert jelölték és elnyerte a 2021-es SMAU innovációs díjat, a Medtech4Europe projektet

a Liveshow „DIGITAL HEALTH: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE HEALTH OF THE FUTURE”

(Kihívások és lehetőségek a jövő egészségügye számára), amelyen a Lepida, a Dompé, a Sanofi, a Fondazione AIRC és a Deloitte előadói is részt vettek.

A Medtech4Europe, amelynek célja, hogy optimalizálja a közpolitikák hatását az orvosi technológiák területén működő kutatási és innovációs létesítmények javára, egy erre a célra rendezett eseményen, nagyszámú hallgatóság előtt jelentették be sikertörténetként. A TechForLife klaszter a projekt célkitűzésével összhangban elkötelezett a kutatási infrastruktúrákat és létesítményeket támogató hatékony regionális politikák kialakítása mellett.

A TechForLife klaszter a „quintuple helix modell” elveinek megfelelően egy multidiszciplináris partnerség, amely képes lefedni a fejlesztés minden fázisát – innováció, integráció, tesztelés és a termékek és szolgáltatások promóciója -, amelynek célja az életkörnyezet újratervezése. A partnerségben a kutatás világából származó intézmények, nagyvállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások, egyesületek és alapítványok vesznek részt. A TechForLife Klaszter innovációs ereje a területi kiválóságok e hálózatának folyamatos támogatásán alapul, amely a közös munkának köszönhetően regionális, nemzeti és európai szinten is aktívan részt vesz a terület fejlesztésében.

 

A TechForLife klaszter, mint kiváltságos tárgyalópartner, aktívan együttműködik a regionális politika kialakításában, ezért kulcsszerepet játszik a Lombardia régió kutatás és innováció előmozdítására irányuló fejlesztési stratégiájának meghatározásában és végrehajtásában. A Cluster TechForLife különösen a vállalatok helyi igényeit hozza a Lombardiai Régió tudomására (európai szinten), hogy azonosítani tudja az elsődleges igényeket és a befektetési érdekeket, és biztosítsa, hogy a Lombardiai Régió ebbe az irányba fektessen be.

A Medtech4Europe keretében a TechForLife klaszter kulcsszerepet játszik, mivel a teljes értéklánc (klinikai ágazat, beteg és polgár) mentén bevonja a klinikai központokat (kutatóintézetek és kórházak), amelyek a kutatóintézetekkel és egyetemekkel együttműködve segítik a vállalatokat innovatív prototípusaik/termékeik kifejlesztésében és tesztelésében. Ezért ez kiváló lehetőséget jelent mind a régióval való együttműködésre, mind pedig egy olyan stratégiai kérdésben való együttműködésre, mint a kutatási infrastruktúrák fejlesztésére és a hozzájutáshoz való hozzáférésre vonatkozó politikák.

Egy másik fontos tevékenység ezen a területen a TechForife klaszter és más érdekelt felek közös tervezési munkája volt Lombardia régióval az S3 2021-2027 (intelligens szakosodási stratégia) és a PST 2021-2023 (hároméves stratégiai kutatási, innovációs és technológiaátadási program) kidolgozására és végrehajtására. Valójában 2021 márciusában a Lombardia Régió megerősítette a TechForLife társkoordinátori szerepét az „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLETTUDOMÁNY”, valamint két másik „ökoszisztéma”; a „Táplálkozás”, a „Fejlett gyártás” és a „Fenntarthatóság” érdekelt feleként. A TechForLife klaszter összegyűjtötte a partnerek és külső érdekeltek hozzájárulásait, és visszaadta azokat a Lombardiai Régiónak, hozzájárulva a teljes ellátási lánc bevonásához az orvostechnológiai piac fejlesztésébe és megvalósításába.

A TechForLife klaszter képessége, hogy elemezze, értékelje és alkalmazza a legjobb gyakorlatokat az

egészségügyi ágazatra vonatkozó politikák területén, a következő tényezőkből adódik:

  • Szoros kapcsolatot tart fenn a szakpolitikák fő érdekelt feleivel, ami lehetővé teszi a klaszter számára, hogy hozzáférjen a meglévő szakpolitikák jelenlegi állapotához, és az érdekeltek szemszögéből elemezze azok erősségeit és gyengeségeit.
  • Számíthat az olyan tagokra, mint a Politecnico di Milano, akik jogi, tudományos és műszaki ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szükségesek az egészségügyi politikák és a legjobb gyakorlatok elemzéséhez és értékeléséhez.
  • Tudományos és technológiai mérföldkő a politikák végrehajtásáért felelős regionális hatóságok számára.
  • Hálózatának köszönhetően könnyen elérheti a szakpolitikák célcsoportjait.

„Az elmúlt években a Smau Innovációs Díjjal több ezer kiválósági esetet gyűjtöttünk össze, amelyek mára egy nagyon átfogó archívumot alkotnak, amely megtekinthető a honlapunkon, és amelyet a Roadshow minden egyes szakaszában megosztunk, pontosan azért, hogy erősítsük és jutalmazzuk azokat, akik már elkezdték az átalakulás és megújulás folyamatát, hogy az modellként szolgáljon azon vállalatok és helyi hatóságok számára, amelyek még nem indítottak innovációs projekteket„.

(Pierantonio Macola, vezérigazgató – SMAU)

 

Az SMAU Olaszország vezető informatikai szakvására, amely fontos lehetőséget biztosít az üzleti kapcsolatok kialakítására, a főbb piaci szereplőkkel való találkozók szervezésére és az intézmények felé való láthatóságra. A SMAU több rendezvényével az egész területen (a legfontosabb a több szakaszból álló Roadshow) több mint 50 éve támogatja a vállalatokat és a szakembereket az innováció iránti igény kielégítésében azáltal, hogy elősegíti a hálózatépítést és a szakmai frissítést, olyan kapcsolati platformmá válik, amely összekapcsolja a vállalatokat az innováció teljes ökoszisztémájával (start-upok, inkubátorok, gyorsítók, technológiai partnerek, közigazgatás), és követi a nyílt innováció dinamikáját.

https://www.smau.it/