A címben jelzett eseményre 2021. november 22-én a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft szervezésében, a FRiDGE Interreg Europe projekt részeként került sor.

 

Kiss Balázs ügyvezető, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, mint a FRiDGE Interreg Europe projekt vezető partnerének projektmenedzsereként köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a FRiDGE projekt az élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) versenyképességét három fő pillérre építi, amelyek az alábbiak:

 • termelési kapacitások növelése, új eszközök beszerzése, lehetséges finanszírozási források,
 • termékek piacra jutása a hazai és a nemzetközi piacokon, piacszerzés,
 • termelékenység növelése az EU-n kívüli piacokkal fennálló versenyben.

A projekt célja az élelmiszeripari KKV-k piacra jutásának elősegítése, a termelékenység növelése, beruházások motiválása. A megvalósítás lépései: a KKV-k helyeztelemzését követően a piacra jutás lehetőségeinek feltárása, majd pedig a termelékenység növelése, új beruházások megvalósítása. A projekt a GINOP Irányító Hatósággal közös együttműködésben valósul meg.

A projekt megvalósítása során elkészített országos elemzések nagy jelentőséget tulajdonítanak a helyi szervezetek élelmiszer védjegy használatának. A projekt törekszik arra, hogy elősegítse a védjegyek hosszú távon fennmaradó működését, a nagyobb nyilvánosság elérhetőségét. Elősegíti továbbá a szervezetek közötti koordinációt, az élelmiszeripari specifikus támogatásokhoz jutás lehetőségét. Végül, de nem utolsó sorban lehetőséget teremt a termékek után-követhetőségére, a monitoring rendszer működésére.

A rendezvény következő előadója Nagy Attila főosztályvezető volt, az Agrárminisztérium Fejlesztéspolitikai Főosztályának képviseletében. Előadásában kiemelte a hazai élelmiszeripar jelentőségének felértékelődését a járványhelyzetre való tekintettel. Ismertette egyúttal a Vidékfejlesztési Program (VP) 2021 évi végrehajtásának eredményeit is.

2021-ben két új felhívás jelent meg az ágazat hatékonyságának növelése érdekében.

 1. Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

Eszközök beszerzése, -technológiai fejlesztések.

Nem mezőgazdasági termelők is pályázhatnak.

Keretösszeg: 50 milliárd Ft, maximális támogatás mértéke 100 millió Ft / projekt.

 1. Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

Lehetőséget teremt az élelmiszerfeldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztésekhez.

Kedvezményezettek a Magyarországi székhellyel rendelkező, Európai Gazdasági Térség területén működő KKV-k.

Keretösszeg: 200 milliárd Ft, maximális támogatás mértéke 100 millió Ft – 5 milliárd Ft között.

A két pályázati felhívásra beérkezett kérelmek száma 678 db az élelmiszeripari üzemek fejlesztésre, míg 510 db az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésre.

 

Nagy Attila ezt követően részletesen ismertette a vidékfejlesztés perspektíváit 2023-tól, amelynek lényegi elemei az alábbiak:

 • a vidékfejlesztési intézkedések szabályai rugalmasabbá válnak,
 • fiatal gazdáknak, induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás legfeljebb 100 ezer euróra emelkedik,
 • az EMVA források 5%-át a LEADER Programra, legalább 35 %-át pedig környezetvédelmi célkitűzésekre kellene fordítani,
 • az európai uniós források mellett 80 %-os mértékű nemzeti forrás kiegészítésre kerül sor, ami a Vidékfejlesztési Programban nemzeti kiegészítő finanszírozás (top- up) keretében valósul meg,
 • az EMVA kikerül a Általános Rendelkezések Rendelet hatálya alól,
 • a közvetlen kifizetések (az I. pillér) és a vidékfejlesztési támogatások (a II. pillér) egy közös tervben, a KAP Stratégiai tervben kerül összevonásra.

Főosztályvezető úr előadása végén kiemelte, hogy az Európai Bizottsághoz 2021. végéig szükséges benyújtani a Stratégiai tervet, hogy arról 2022-ben az Európai Bizottsággal történő kétoldalú egyeztetések megkezdődhessenek.

A rendezvény Pálmai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft igazgatóhelyettesének előadásával folytatódott. Az Ügynökség, mint a DDRIÜ az agrárágazat digitalizációjának támogatásával foglalkozó Regions 4Food projekt magyar partnere akciótervet dolgozott ki az agri-food szektor szereplőinek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vidék gazdaságának felzárkóztatására.

Az akcióterv három akcióból épül fel, ezek megvalósítása a feladat 2021. december 1. és 2023. május 31. között:

 • I. akció – az agri-food szereplők együttműködésének ösztönzésére. Ennek keretében hazai és nemzetközi jó gyakorlatok átadására, tapasztalatcserére, a digitális technológia tesztelése, együttműködések generálására kerül sor.
 • II. akció – az agri-food szektor támogatása, a digitális technológiák széleskörűbb használata érdekében. Itt szemléletformálásra kerül sor felsőoktatási workshopok, webináriumok, online meetupok segítségével, és a digitális technológia tesztelése révén is.
 • III. akció – a Sevillai Egyetem (Andalúzia, Spanyolország) „Digitális mezőgazdaság és agár-élelmiszeripari innováció” MSc programjának transzfere a Dél-Dunántúlra, egy új felsőoktatási megközelítés tesztelése céljából. Az akció egyben a Regions 4Food projekt un. kísérleti akciója is egyben, amely közös magyar tananyagfejlesztéssel, annak tesztelésével, majd pedig a levont tanulságoknak a hazai agrár felsőoktatásba történő intergációjával, és a Digitális Agrárgazdasági Stratégia befolyásolásával zárul.

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által tartott előadás a Regions 4Food projekt akciótervének népszerűsítését, az abban foglalt tartalom megosztását szolgálta.

 

Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam

társfinanszírozásával valósul meg