Az orvosi technológiák a jövő kulcsfontosságú ágazatát jelentik Európában, mivel az elöregedő népességgel összefüggésben megoldást kínálnak az egészségügyi költségek csökkentésére. Az új és ágazatközi technológiák megjelenésével ez az egyik leginnovatívabb csúcstechnológiai ágazat, amely erős világversennyel néz szembe, és minden alkalommal több innovációt igényel.

Ebben az összefüggésben a regionális szintű hatóságoknak hozzá kell járulniuk a kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) ökoszisztémájának megerősítéséhez az innovatív orvostechnológiai ipar javára, amely gazdasági növekedést generál, munkahelyeket teremt, és megoldásokat kínál a betegek és az egészségügyi rendszerek számára a régiókban.

A Medtech4 Europe projekt a fenti célok elérése érdekében akciótervet dolgozott ki, amely a fentiek érdekében támogatni kívánja az orvostechnológiai vállalkozásokat. Az akcióterv első akciója az érintett vállalkozások együttműködését igyekszik elősegíteni. Erről írunk röviden az alábbiakban.

Az akció célja az együttműködések fejlesztése, ezen belül különösen az orvostechnológiai fejlesztési és gyártási piac résztvevői által igényelt szakmai szolgáltatások tematizálása és online elérhetővé tétele. Hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, széttagoltságuk és elszigeteltségük csökkentéséhez, valamint az orvostechnológiai ágazat egészének fejlődéséhez. A projekt un. második fázisában, 2020-2022 között megvalósuló akció célja a vállalkozások megszólítása, a működő együttműködések, nemzetközi és hazai jó gyakorlatok, szakmai szereplők megismertetése, segítségükre lenni abban, hogy megismerjék azokat a területeket, ahol a legnagyobb szükségük lenne az együttműködésre, majd ezek koordinálása és ösztönzése. Emellett egy online szolgáltatási adatbázis létrehozása, valamint a szolgáltatásnyújtás modelljének kidolgozása is megtörténik.Az intézkedés keretében végzett tevékenységek.

Az intézkedés keretében végzett tevékenységek:

  • Együttműködési és szolgáltatásnyújtási modell kialakítása

Szolgáltatás*

A szolgáltatási szektor, (tercier szektor, vagy harmadlagos szektor) egyike a fejlett gazdaságok három legfontosabb gazdasági ágazatának. Szolgáltatások a gyűjtőneve a szükségletek kielégítésére létrejött tevékenységek megnevezésének.

A szolgáltatás olyan, kézzel nem fogható eredményű munkavégzés vagy jogosultság, mely annak fogadója, vagy élvezője számára értékkel bír, még ha feltétlenül nem is fizet érte. A szolgáltatás nyújtója általában ellenértéket (pénzt) vár el a szolgáltatásért cserébe, vagy amennyiben a szolgáltatás egy termékhez kapcsolódik (pl. javítás, karbantartás), úgy előfordulhat, hogy az ellenszolgáltatás már a termék árába volt beépítve.

 

A szolgáltatásnyújtási modell kialakítása alatt megvizsgáltuk, hogy:

  • hogyan is működik a szolgáltatásnyújtás szabadsága,
  • hogy milyen szabályok vonatkoznak egy letelepedő szolgáltatóra,
  • hogy kiket illet ez a szabadság,
  • és mi a szolgáltatások szabadságának tartalma.

Együttműködés**

Az együttműködés olyan folyamat, amelyben két vagy több személy vagy szervezet dolgozik együtt a közös célok elérésének érdekében – például kreatív szellemi jellegű erőfeszítés, tudás megosztásával, tanulással és a közös megegyezés fejlődésével. A legtöbb együttműködés igényel vezetést, de a vezetés formája lehet közösségi egy decentralizált és egyenlőségre törekvő csoporton belül. Csapatok könnyebben juthatnak erőforrásokhoz, vívhatnak ki elismerést és díjazást a versenytársakkal szemben. Az együttműködés jelen lehet ellentétes célokért dolgozó résztvevők között is, bár erre az esetre ritkán használják az együttműködés kifejezést.

A strukturált együttműködést ösztönző módszerek önelemzésre bátorítanak a viselkedés és a kommunikáció terén. Ezeknek a módszereknek az a célja, hogy növelje az együttműködésen alapuló problémamegoldásban részt vevő csapat sikerét.

Először is érdemes röviden, egyszerűen definiálni, hogy mit értünk stratégiai partner alatt. A stratégiai partner egy olyan cég, amellyel közösen dolgozva jutunk el céljaink megvalósításához, egy olyan együttműködő partner, amellyel nincs hagyományos értelemben vett alá- és fölérendeltségi viszony, vagyis tipikusan nem hagyományos vevőkről, vagy beszállítókról beszélünk.

 

Együttműködési modell kialakítása alatt figyelembe kell venni, hogy:

  • milyen partnerségekben gondolkodunk,
  • hol, és hogyan keresünk stratégiai partnereket,
  • milyen vállalati területeken valósulhat meg az együttműködés,
  • hogyan álljunk neki egy partneri együttműködés kialakításán

Az akcióban jelzett kettő területet a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2021. november 18-án vitatta meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán megrendezett un. 6. stakeholder megbeszélésen.

 

*Wikipédia –Harmadlagos szektor – https://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadlagos_szektor

** Wikipédia – Együttműködés – https://hu.wikipedia.org/wiki/Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.