2021. szeptember 13-án tartotta a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (továbbiakban: DDRIÜ) a Regions 4Food Interreg Europe projekt 7. stakeholder találkozóját online formában.

Az eseményen a hazai agrár- élelmiszeripari digitalizációt támogató, végleges Regions 4Food akciótervet Dr. Baráth Gabriella, Open Inno Kft. külső szakértője reprezentálta.

Magát az akciótervet a DDRIÜ az Open Inno Kft. szakmai támogatása mellett dolgozta ki. Az akcióterv célja, a szektor versenyképességének növelése, digitális technológia alkalmazás bevezetése a szektorban.

Az akcióterv két akciót irányoz elő a cél megvalósítása érdekében:

  • 1. akció: az adott régióban azonos célok mentén működő szereplők együttműködését koordinálja, a már digitalizációs technológiát alkalmazó partnerek, illetve az eddig elszigetelt vállalkozások összevonásával.
  • 2. akció: a jövő generációjának oktatása felsőfokú iskolarendszerbe vont képzéssel, a  gyakorlatban már működő digitalizációt használó agrárgazdaságokban szerzett tapasztalatokon keresztül. Cél, a jövő generációjának szemléletformálása, egyúttal helyben tartása.

A stakeholder találkozó a Regions 4Food kísérleti akciójának bemutatásával zárult . Az akciót Pálmai Zsolt a DDRIÜ képviseletében mutatta be.

A kísérleti akció a Sevillai Egyetem Msc programjára épül, a Magyar és Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszával való együttműködésben valósul meg, a spanyol egyetem azonos képzése alapján.

Az új tudásanyag kapcsán motivációs cél az volt:

  • egészítse ki (más szóval: ne ismételje meg) a már működő agrár-felsőoktatási képzéseket,
  • az új felsőoktatási képzési program a gazdaság szereplői számára is mérhető hasznot hajtson,
  • a digitális agrárpolitika számára is szolgáljon tanulságokkal.

Az előadás során részletes bemutatásra került a kísérleti akció, annak részletes feladatai és elérendő eredményei tekintetében egyaránt. A megvalósítás időtartama 14 hónap, azaz 2021. szeptember 1. – 2022 október.31. között esedékes.

A megbeszélés végén az alábbi vélemények, hozzászólások hangzottak el :

  • Olasin Edgár György kiemelte, hogy a GINOP és a GINOP Plusz támogatást biztosít a prezentációban jelzett fejlesztésekre, legyenek azok akár technológiai jellegűek, akár szolgálják a hátrányos helyzetű vidéki (agrár)térségek támogatását. A hátrányos helyzet jellemzően kedvező bírálati szempontként jelenik meg az GINOP felhívásokban.
  • Koponicsné Dr. Györke Diána: pontosításként jelezte, hogy a kísérleti akció az akkreditálást követően 2023/24-es felsőoktatási tanévtől kezdődően fakultatív tárgyként lesz felvehető a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen.

Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam

társfinanszírozásával valósul meg.