A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) partnerként vesz részt a Regions 4 Food Interreg Europe projektben. A projekt az agrár szektort érintő digitalizáció elősegítésével foglalkozik, ami segíti Európát egy zöldebb irányba elmozdulni, továbbá célja az élelmiszerlánc (agrártermelés, élelmiszeripar, kereskedelem) tekintetében a modern információs-kommunikációs technológiák és a „big data” alkalmazások elterjesztésének előmozdítása.

A 2021. tavaszán a DDRIÜ és a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza a Sevillai Egyetem agrár- és élelmiszeripari digitalizációs mesterképzésének magyarországi bevezetésére sikeres pályázatot nyújtott be. Így vált lehetővé az un. Regions 4Food kísérleti akció megvalósítása 2021. szeptemberétől.

Az akció  „A Sevillai Egyetem (Andalúzia, Spanyolország) „Digitális mezőgazdaság és agár-élelmiszeripari innováció” MSc programjának transzfere a Dél-Dunántúlra, egy új felsőoktatási megközelítés tesztelése céljából” címet kapta. Célja a Sevillai Egyetem „Digitális mezőgazdaság és agrár-élelmiszeripari innováció” elnevezésű spanyol felsőoktatási mesterképzési programjának, mint egy új és komplex megközelítésű tudásátadás és annak hazai adaptációjának tesztelése a Dél-Dunántúlon. A kezdeményezés egyúttal  a magyar felsőoktatási intézmények digitális mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari innovációs portfóliójának bővítését és fejlesztését is szolgálja. Cél továbbá, hogy bemutassuk ennek az új és komplex felsőoktatási megközelítésnek a hozzáadott értékét, ilyen módon javasolva azt Magyarország Digitális Agrárstratégiája (2019-2022) egyik lehetséges új támogatható tevékenységeként is.

A Sevillai Egyetemen ez a mesterképzés 2018. szeptembere óta működik, 30 oktatóval, tanévenként 20-24 hallgató bevonásával, kb. 80.000, EUR / két egyetemi év költségvetéssel. A programban kilenc modul szerepel, amelyek:

  • 7 szakmai (1. IT és precíziós gazdálkodás, 2. geomatika és drónok, 3. Okos termelési és monitoring rendszerek, 4. Adatelemző és döntéstámogató eszközök, 5. Okos öntözőrendszerek, 6. Robotika és 3D, 7. Üzleti kihívások), továbbá
  • 1 agrár-élelmiszeripari projektfejlesztő és,
  • 1 (szabadon választható) vállalati gyakornoki modul.

A kísérleti akció számos tevékenységen keresztül valósul meg, amelyek a következők:

  • projektindító rendezvény,
  • kísérleti tananyagfejlesztés,
  • kísérleti oktatás,
  • szakpolitikai ajánlás megfogalmazása,
  • projektzáró rendezvény.

A Regions 4Food kísérleti akciója 2021. szeptember 1-jén vette kezdetét és 2022. október 30-án zárul.

További információk a projektről: https://www.interregeurope.eu/regions4food/

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.