A „A TWG 4 csoport szerepe az eBussed projektben” cikkünk bevezetésében ismertettük az egyes munkacsoportok legfőbb feladatait. Ezen csoportokat a partnerek adott témában kompetens szakértői, munkatársai alkotják. A Tematikus Munkacsoport 1 (TWG1) témája az e-buszok bevezetése ösztönzőinek és akadályainak áttekintése. Fő feladata, hogy a jelenlegi irányítási struktúrát, a technológiai és szolgáltatásirányítási feltételeket, az e-buszok használatát befolyásoló egyéb regionális háttértényezőket és a szakpolitika lehetséges mozgatórugóit és a releváns akadályokat/szűk keresztmetszeteket áttekintse.

A Tematikus Munkacsoportok felelősek a tematikus eredményekért, és nagy hatással vannak az eBussed akcióterv kidolgozására. A TWG 1-en belül a legfontosabb ösztönzők és akadályok kijelölése segíteni fogja a partnereket az egyes régiókban szerzett releváns tapasztalatok azonosításában és dokumentálásában. Az egyik partnertől a másiknak átadott tapasztalatok kulcsfontosságúak a regionális akciótervek kidolgozásához, és azért is, hogy segítsék az egyes régiókban az e-busz szolgáltatás kiépítését vagy megszilárdítását.

A TWG1 ösztönzőit és akadályait a projekt partnerei hat különböző kategóriába csoportosították. Ezek a következők:

  • Politikai
  • Társadalmi
  • Gazdasági
  • Technológiai
  • Szolgáltatás Menedzsment
  • Környezetvédelem

További információk a projektről: https://www.interregeurope.eu/ebussed/

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.