A „A TWG 4 csoport szerepe az eBussed projektben” cikkünk bevezetésében ismertettük az egyes munkacsoportok legfőbb feladatait. A Tematikus Munkacsoport 2 (TWG2) fókusza az hogy megvizsgáljuk a különböző eBussed partnerrégiók e-buszokkal kapcsolatos technológiai követelményeit és azokat a kontextushoz viszonyítsuk.

A kontextus alatt működési, földrajzi (például: domborzat, éghajlat, városméret), jogi és politikai szempontokat értünk, továbbá általában véve mindent, ami befolyásolja a műszaki követelményeket. Létezhetnek univerzális követelmények is, amelyek nem függnek a kontextustól. Az európai hozzáadott érték megteremtése érdekében a TWG eredményeinek átvihetőnek kell lenniük más európai régiókra.

A TWG2 célja továbbá, hogy mások tapasztalataiból tájékozódjon az e-buszok és a töltőinfrastruktúra beszerzésére vonatkozó előírásokról.

Módszertani megközelítésként a TWG3-mal ellentétben a TWG2 elvetette a kérdőíves adatgyűjtés lehetőségét. A technológiai követelményekre vonatkozó adatok a műszaki előírásokból, az eBussed partnerek jelentéseiből és a regionális érdekelt felektől nyerhetők. Emellett javasolt leltárt készíteni a műszaki jellemzőkről és azokat összehasonlítani a partnerek között a hasonlóságok megtalálása érdekében.

A fentieken túl a projekt partnerei külön figyelmet fordítottak a valamilyen okból kifolyólag nem sikeres megoldásokra. Ez azért fontos, hogy másoknak ne kelljen újra ugyanazokat a hibákat elkövetni.

A TWG2 jó gyakorlatainak bemutatásánál a partnerek ragaszkodtak a tényszerű leíráshoz, de emellett lehetőség volt a történetmesélésre is. Utóbbi azt jelenti,hogy a jó gyakorlatokat és a tanulságokat olyan történetekbe foglalják, amelyek jól olvashatóak, felhasználva a történetmesélést mint a tudásátadás eszközét.

A TWG 2-ben zajló tapasztalatcserét 11 jó gyakorlat segíti. Ezek a következők:

 • Ügyeleti szolgálat a töltőberendezéssel kapcsolatos problémák bejelentésére, Turku
 • Notebook használata minden elektromos buszon a hibák bejelentésekhez, Turku
 • Külön finanszírozott kutatási projekt az e-buszok nyomon követésére, Turku
 • Adatgyűjtés, Hamburg
 • Telephelyi töltés alkalmi töltés, Hamburg
 • Független műszaki szakértő által készített tanulmány az ajánlatkérésre meghívni tervezett ajánlattevő által javasolt autóbuszokról, Gozo
 • Karbantartási megállapodás és a gyártótól vásárolt töltők, Gozo
 • Csúcsidő-csökkentés, intelligens töltés, V2G (járműről hálózatra) töltés, Utrecht
 • Új e-busz-telephely tűzvédelmi intézkedésekkel, Utrecht
 • Helyben termelt, tárolt és felhasznált megújuló energiával működtetett helyi e-buszközlekedés, Pécs
 • Teszt e-buszok a megfelelő műszaki követelmények meghatározására Pécs városában, Pécs

A projekt időtartama alatt, ahogy azt “Az eBussed projekt Tematikus munkacsoportjai – TWG 3” cikkünkben írtuk, a TWG 2 Munkacsoportnak is feladata több tematikus cikk megírása a projekt partnereivel együttesen.

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.