A „A TWG 4 csoport szerepe az eBussed projektben” cikkünk bevezetésében ismertettük az egyes munkacsoportok legfőbb feladatait. A Tematikus Munkacsoport 3 (TWG3) fókusza az egyes felhasználók és felhasználói csoportok személyes és géphez kapcsolódó tapasztalataira irányul az e-közlekedési eszközöket használó felhasználókkal és felhasználói csoportokkal kapcsolatban.

2020 tavaszán a „Felhasználói felület” témát az e-buszokat használó egyes felhasználók és felhasználói csoportok személyes, ember-gép és érzelmekkel kapcsolatos tapasztalataként határozták meg. A projektpartnerek felhasználói csoportjai különböző érdeklődési körökkel kezdték a projektet, és ezeket figyelembe véve a projektpartnerek megállapodtak az alkalmazandó információgyűjtési módszerekről. Közülük az egyik legfontosabb a kollégák közötti tudásmegosztás volt, de egy általános kérdőív kidolgozása is sor került, hogy összehasonlítható információkat kapjunk a különböző e-buszokkal rendelkező régiókról.

Munkánk célját úgy lehetne legjobban körülírni, hogy célunk az e-buszokat üzemeltető vagy a jövőben üzemeltetni szándékozó különböző felek (e-busz utasok, e-busz sofőrök, e-busz karbantartó személyzet) elégedettségének, érdeklődésének, attitűdjeinek és motivációjának mérése. Fontos szempont továbbá annak megállapítása, hogy milyen konkrét tényezők növelik vagy csökkentik az elégedettség vagy az érdeklődés szintjét e felek körében. Ezt a tudást aztán a politikai döntéshozók háttérinformációként használhatják fel.

A munkacsoport két kérdőívet dolgozott ki. Az egyiket a járművezetők-karbantartók, a másikat pedig az utasok számára. Ezek megkülönböztették a tapasztalt és a tapasztalatlan résztvevőket, segítve a leghasznosabb információk megszerzését. A folyamatban lévő megbeszélések során több kérdőívtervezetet vitattak meg a partnerek, amíg a kérdőívek végleges változatát ki nem dolgozták. A megbeszélések során együtt dolgoztunk, hogy kijavítsuk egymás és saját hibáinkat. A kérdőív végleges változatát úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban hangsúlyozzuk a „felhasználói felület” szempontját, különösen a későbbi szakaszokban és figyelmet fordítottunk a nem eléggé kifejező kifejezések helyettesítésére. A „már” és „még nem” tapasztalt buszsofőrök és utasok bevonásával készült kérdőívsorozat befejezése után a következő lépés a helyi nyelvekre történő fordítás volt.

A felmérés elvégzéséhez választott módszer régiónként változik. Szervezetünk például felvette a kapcsolatot a helyi tömegközlekedési szervezet vezetőségével, amely felkérte a munkavállalókat a válaszadásra. Utrecht, Turku és Hamburg diákokat bízott meg a felmérések elvégzésével. Az összes partner eredményei összehasonlítható módon kerülnek összegyűjtésre, de a partnerek a helyi eredményeket tetszésük szerint elemezhették.

A munkacsoport másik fő feladata a felhasználói interfész felmérések elvégzése. Ezt az általános kérdés megvitatásával kezdték. Érdekellentét merült fel, amikor a felmérés gyakorlati megvalósítását vizsgáltuk. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy mind a papír, mind az okostelefonok és táblagépek használata lehetséges. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a felmérést a válaszadók számára hozzáférhetővé tenni, több megoldást is találtunk. Például QR-kóddal ellátott matricákat, amelyek közvetlenül az okoseszközökkel használhatók, vagy vonzó megjelenésű képeslapokat, amelyeken nyomtatott link vezet a felméréshez. A helyzet megköveteli, hogy a járművezetők és az utasok különböző környezetekben helyezzék el a felmérést. A felmérések a 2020-as év végére készültek el, a diákok pedig 2021 februárjának végére fejezték be az elemző munkát. A felmérések platformjaként a Google Forms-t választották.

A busz és a járművezető közötti tényleges interfészfunkciókkal kapcsolatos tapasztalatcserét nehezíti, hogy a műszerfal megjelenésében jelentős különbségek vannak a különböző buszgyártók között. Ez megnehezíti a járművezetők dolgát, és szükség lenne valamilyen szabványosításra vagy a gyártók közötti egyeztetésekre.

A TWG3 keretében a cél a felhasználói interfész tágabb víziójának leírása és ezt a kiválasztott 12 bevált gyakorlat támogatja. Ezek a következők:

 • e-Busz képzés a teljes személyzet számára Turku,
 • Környezetbarát vezetési kampány az Egyesült Királyságban Utrecht,
 • Okostelefonos érzékelés Utrecht,
 • Optimális vezetési útvonal Utrecht,
 • Tesztbuszok a műszaki követelmények meghatározására Pécs,
 • Oktatási központ a magyar partner számára Pécs,
 • Külön kutatási projekt a buszok nyomon követésére Turku,
 • A potenciális felhasználók tanulmányozása (hajlandóság) Gozo,
 • Képzési program járművezetők és technikusok számára Hamburg,
 • Oktatási program/iskolákkal való együttműködés Hamburg,
 • Az e-buszok elnevezése Hamburg,
 • Csengő a duda helyett a gyalogosok figyelmeztetésére Hamburg.

Az általános megbeszélések során többek között megjegyezték, hogy a TWG3 „Felhasználói interfész” témakörével való kapcsolatnak meg kell jelennie a felsorolt jó gyakorlatokban, és hogy az utasoknak általában mindegy, hogy dízel- vagy e-buszon utaznak. A jó gyakorlatokra vonatkozó javaslatok egy részét érvényesítették.

A projekt időtartama alatt a TWG3 keretében három tematikus cikket kell írni, amelyek közül kettő már elkészült: „Az elektromos buszok üzemeltetési tapasztalatai Turku városában a járművezetők szemszögéből” és „Felhasználói felület az utasok felé: az e-buszok marketingjének leírása az összes résztvevő helyszínen” címmel. A harmadik cikk 2021 novemberében várható.

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.