Az eBussed projekt partnerei 4 tematikus munkacsoportot hozott létre a lehető legjobb megvalósítás érdekében. ATematikus Munkacsoport 1 (TWG1) azzal foglalkozik , hogy meghatározza az elektromos buszok egyes régiókban történő bevezetésének lehetséges mozgatórugóit és akadályait. A Tematikus Munkacsoport 2 (TWG2) a technikai követelményeket térképezi fel. A Tematikus Munkacsoport 3 (TWG3) témakörét nagyjából úgy határozták meg, mint az egyes felhasználók és felhasználói csoportok személyes és géphez kapcsolódó tapasztalatait az e-közlekedési eszközöket használó felhasználókkal és felhasználói csoportokkal kapcsolatban. Végezetül a Tematikus Munkacsoport 4 (TWG4) a közbeszerzésekkel és a pályázat ügyeivel foglalkozik.

2020. májusban együttesen arra kezdtünk összpontosítani, hogy leltárt készítsünk a TWG4 keretében a partnerek elvárásairól, a beszerzési és pályázati eljárások hasonlóságairól és különbségeiről, a Dél-Dunántúlon az érdekelt felekkel folytatott konzultációkból származó észrevételekről és az általuk feltett kérdésekről. A folyamatok legfontosabb tényezőit, a regionális kiválóságra vonatkozó inputokat vettük figyelembe, és felvázoltuk a TWG4 tevékenységeinek magyarországi menetrendjét, vagyis, hogy milyen intézkedéseket szeretnénk végrehajtani.

A beszerzési és ajánlattételi folyamat jellemzőinek tapasztalatcseréjét az eBussed régióiként vizsgáltuk és azonosítottuk a folyamatok legfontosabb tényezőit. Ezek alapján cselekvési terv készült az egyes régiókra, így a Dél-Dunántúlra vonatkozóan is, eslősorban a pénzügyi és jogi területre és az érintett szereplők értékláncban való együttműködésre összpontosítunk. Ezek után a beszerzési folyamatot térképzetük fel. Pécsett és Pakson a beszerzési eljárás a megvásárolandó buszok kiválasztását tartalmazza. Itt a többi partnerrégióhoz képest az értékláncok közötti különbséget, a magánvállalkozások és a piaci mechanizmusok szerepét, továbbá az állami szervezetekkel való együttműködést figyeltük meg.

Az azonosított jó gyakorlatok kapcsán további áttekintésre van szükségünk kiemelve azokat a kérdéseket/problémákat, amelyeket az egyes régiók kezelni kívánnak. Magyarországon a közbeszerzési eljárás állami-önkormányzati forrásokat érint és meghatározott törvényi keretek között zajlik. Ez a közbeszerzés alkalmazandó a koncessziókra, az ebuszok és a töltőinfrastruktúra beszerzésére. A folyamat végén a helyi önkormányzat az ebuszok 100%-os tulajdonosává válik.

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.