A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. részt vett a „Hatékony promóció és marketing az orvostechnológiai kutatási és fejlesztési infrastruktúrák jobb kihasználása érdekében” című mintaprojekt (pilot action) rendezvényén a Medtech4 Europe projekt keretén belül.

A rendezvény egy online tanulmányúttal kezdődött, ahol a CEA grenoble-i Technológiai Innovációs Bemutatótermét tekinthettük meg virtuálisan.

Az ismertető  elsőként a globális koncepció szemléltetésére tért ki. Kiemelésre kerültek a tágas belső terekkel rendelkező bemutatótermek, amely elegendő helyet biztosít a 15 fős látogatói csoportok könnyű mozgásához. A három terem a CEA tevékenységeinek három különböző megközelítését mutatja be:

  • a múlt Sikertörténetekkel – megvalósult technológiaátadás,
  • a jelen idő a Technológia Téglák bemutatóteremmel – folyamatban lévő fejlesztések,
  • a jövő a Vizió bemutatóteremmel – 5-10 éves megközelítés.

Az első kettő terem már használatban van, a Vizió esetén még a fejlesztési fázis zajlik.  Hangsúlyozták a bemutatóterem csakis szakértő kísérettel látogatható, ellenkezőleg, magyarázat nélkül érthetetlenné válik.


Az előadók felhívták a figyelmet arra a nem szembetűnő, de annál is érdekesebb tényre, hogy a fehér hatszögletű formabútor a bemutatóterem építőköve és a fő design eleme. Ezek mind a hét franciaországi bemutatóteremben hasonlóak. A hatszög ugyanis Franciaország szimbóluma, mivel az ország hatszög alakú és a fehér szín lehetővé teszi a szövegek kivetítését ezekre a felületekre.

A rövid bevezetőt követően egy virtuális látogatás keretein belül ismerkedhettünk meg a bemutatótermekkel, kezdve a sikertörténetekkel. A 400m2-es helyszínre belépve a látogatók útmutatást kapnak, hogy érdeklődési körüknek megfelelő alkalmazási területre kerüljenek. Ebben a szekcióban 17 „sarok”, többek között energia, kiberbiztonság, képalkotás, orvosi eszközök, a jövő gyára, egy sarok CEA és egy sarok start-up látogatható, ahol minden látogatót idegenvezetés vár és különböző forgatókönyveket/koncepciókat lehet kivetíteni.

A következő a sorban a Technológia Téglák terme volt, itt egy 120 m2-es, tágas teremről van szó, ahol „sziget” szerű installációkat alkalmaznak. Ezek a múlthoz kapcsolódnak, de az aktuális fejlesztéseket ismertetnek, melynek bemutatásának módja változik. A helyiség betekintést enged a CEA technológia fejlesztésének három stratégiai tengelyébe:

  • digitális átmenet,
  • energetikai átmenet,
  • a jövő orvostudománya.

Ezek után bemutatja az ehhez kapcsolódó programokat, majd néhányat a fejlesztés sokszínűségében demonstrációkkal illusztrált. Végezetül a harmadik terem, az 3D technológiáknak szentelt bemutatóterem. Ez a 30m2-es rész a jövő technológiáira összpontosít, hálózati illusztrációkkal, videóvetítésekkel.

Továbbiakban a partnerek feltehették kérdéseiket a virtuálisan bejárt létesítménnyel kapcsolatban.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.