A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) a Medtech4 Europe  mintaprojekt (pilot action) tervét a francia Alternatív Energiák és Atomenergia Bizottsággal (CEA) és a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) közösen dolgozta ki és nyújtotta be. A hivatalos jóváhagyás 2021. április 5-én érkezett meg az Interreg Europe ellenőrző bizottságától.

A mintaprojekt a DDRIÜ akciótervének (action plan) harmadik akcióját tartalmazza, témája a hatékony támogatás és marketing az orvostechnológiai kutatási és fejlesztési infrastruktúrák jobb kihasználása érdekében. Célja, a Medtech4 Europe projektben azonosított francia jó gyakorlat, a Technológiai Innovációs bemutatóterem (CEA Technological Innovation Showroom) Magyarországra történő adaptálásának megvalósíthatósági tesztelése.

Forrás: https://www.cea.fr/cea-tech/english/Documents/2017/brochure%20showroom%20-UK-%202015.pdf

A kapcsolódó tevékenységek három fő szakaszra oszthatók:

  • felkészülés a jó gyakorlat átadásának tesztelésére,
  • jó gyakorlatok kivitelezése,
  • és a szakpolitikai intézkedések megfogalmazása.

Mindhárom résztvevőnek megvan a saját szerepe a mintaprojektben, amelyek a következők:

DDRIÜ: A mintaprojekt vezető partnere felelős a kommunikációért, továbbá szakmai innovációs ügynökségként feladata, hogy koordinálja az orvosi technológia népszerűsítésének és a francia jó gyakorlatnak a magyar ökoszisztémába való átadását és teljes vizsgálati folyamatát. A szakpolitikai intézkedések megfogalmazásának koordinátora. Emellett aktívan részt vesz valamennyi feladat- és tevékenység csoportban.

CEA: A másik együttműködő fél a Medtech4 Europe projekt partnerséget képviseli tudáspartnerként. A francia jó gyakorlat tulajdonosaként a felkészülést irányítja, részt vesz minden feladatban és tevékenységben, amelyekben nem a vezető partner hatáskörébe tartoznak.

Forrás: https://pte3d.hu/szolgaltatasok/prototipus.php

PTE: Nem tagja a Medtech4 Europe projekt partnerségnek. A PTE a fogadó szervezet a francia jó gyakorlat átültetéséhez, ezért a kivitelezésért felelős. A többiekhez hasonlóan minden feladatban aktívan részt vesz, ahol nem ő van kinevezve döntéshozó partnernek.

A végső cél megismertetni a bemutatóterem hozzáadott értékét az orvostechnikai infrastruktúra promóciójában és marketingjében, ami a 2021-2027 programozási időszak Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának (GINOP) potenciális új támogatható tevékenysége lehet.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.