A Policy Learning Platform (PLP) 2021. március 11-én rendezte meg soron következő kutatás és innovációs webináriumát az egyetemek és az ipar közötti együttműködésre fókuszálva. Az említett téma számos hasznos információt biztosít a Medtech4 Europe (M4E) projekt második fázisában, amelyben a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. magyar partnerként vesz részt. Ebben a fázisában kettő helyi (Dél-Dunántúli) akció és egy kísérleti akció valósul meg, amelyekben a Pécsi Tudományegyetem és az orvostechnológiai iparág cégei közötti kooperációnak meghatározó szerep jut.

Az online szeminárium során az előadók kiemelték, hogy az összefogás kritikus eleme az innovációs folyamatnak. A regionális döntéshozók szakpolitikai ajánlásokkal segítik a tudomány és az ipar közti tudástranszfert, ezzel megerősítve regionális innovációs rendszerüket. E cél elérése érdekében helyi szakpolitikát kell alkalmazniuk, amely igazodik a regionális intézményi környezetükhöz. Az említett szakpolitikai eszközök pénzügyi, szabályozási és beruházást nem igénylő elemekből tevődnek össze, formális és informális csatornákon keresztül valósulhatnak meg. A meghívott előadók kihangsúlyozták, a megfelelő szakpolitikai mix alkalmazásával lehet kihozni a legtöbbet az adott helyzetből.

Forrás: University-Industry Collaboration | READ online (oecd-ilibrary.org)

A workshop második felében Valeria Pignedoli a Mister Smart Innovation vezérigazgatója a jó gyakorlatukat emelte ki, amely egy köz- és magánszféra közötti partnerséget mutatott be. A két fő tulajdonos a CNR Nemzeti Kutatási Tanács és Ferrara és Parma város egyetemei továbbá több vállalat, amelyek különböző ágazatokban működnek. A feladatuk az egyetemek és az ipar közötti együttműködés előmozdítás és a technológiai innovációk fejlesztése. A főbb szektorok az egészségtechnológia, intelligens anyagok és az ipar 4.0 (Health Tech, Smart Materials and Industry 4.0.). Egy másik példa a regionális egyetem-üzleti stratégia, amelyet a Junta de Castilla y León regionális kormánya indított el. A Regionális Oktatási Minisztérium a stratégia tevékenységeit négy fő akcióba csoportosította az egyetem-üzleti ismeretátadás elnevezésű programjában, amelyek a következők:

  • innovatív egyetem,
  • üzleti-egyetemi projektek,
  • vállalkozói egyetem,
  • innovatív ökoszisztéma.

Továbbá két versenyt és egy piacorientált prototípusprogramot is részleteztek példaként. Ezek célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a tudásmegosztásra, összekapcsolják az egyetemi kutatásokat a piaci szükségletekkel, illetve a vállalatok létrehozását az egyetemeken elérhető tudásanyaggal támogassák.

A PLP esemény új ötleteket vet fel a M4E helyi akciótervének megvalósításához, amelyeket a második fázis teljesítése során figyelembe veszünk.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.