A T&BD Tematikus Partnerség (Thematic Partnership Traceability&Big Data) keretein belül a Regions 4Food Interreg Europe projekt vezető partnere, Andalúzia Régió Kormánya március elején egy online meeting formájában mutatta be a projekt összegyűjtött tapasztalatait. A rendezvényen a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRIÜ) is részt vett, mint a Regions 4Food projekt egyik partnere.

A rövid köszöntő után Esperanza Perea partner koordinátora mutatta be a projektet, melyben az alábbi témaköröket érintette: projekt partnerek, célkitűzések, várható eredmények, időbeli ütemezés, kommunikációs stratégia, módszertan és regionális térképezés, 29 Jó Gyakorlat azonosítása és kiválasztása, tanulmányutak, akciótervek, peer review folyamatok, illetve stratégiai ajánlások.

Utána Natalia Ardila ismertette a jó gyakorlatokból összegyűjtött tapasztalatokat. Mint az előző prezentációból is kiderült, 29 jó gyakorlatot azonosított a partnerség, melyek egy közös platformon találhatóak (https://www.interregeurope.eu/policylearning). A régiók közötti együttműködés a jó gyakorlatok azonosításának hatékony eszközének bizonyult, ezért mindenki számára hozzáférhetővé teszik ezeket az ismereteket, hogy az akcióterv készítésénél segítséget nyújthasson.

Végül Miguel Manuel Villa mutatta be, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek az akciótervezés és a peer review folyamatok alatt. Első körben minden régió elkészítette saját akciótervét, amely részletesen ismerteti, hogyan valósítják meg az együttműködés során levont tanulságokat a régión belül alkalmazott politikai eszköz javítása érdekében. Ezek után a többi partner áttekintette az egyes dokumentumokat és ajánlásokat tettek a azok fejlesztésére. Végezetül összegyűjtötték, hogy milyen tapasztalatokkal bővültek eddig az ismereteik:

  • együttműködés megerősítése,
  • kapacitásépítési támogatás,
  • stratégiai iránymutatások meghatározása.

A webinárium előadásai összefoglalták, hogy milyen nehézségekkel és előnyökkel jár egy ilyen együttműködés, illetve milyen tapasztalatokat lehet szerezni.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.