A pandémia hatással van mindenre az egész világon, ez alól az Európai Unió (EU) szakpolitikai ajánlásai sem képeznek kivételt. Az Európai Bizottság (EB) 2018. májusában kiadott javaslatai a 2021-2027-es programozási időszakban európai uniós költségvetésből finanszírozott fejlesztéseket irányoztak elő többek között az innováció, orvosi technológia és gazdaság területén. Azonban 2019 vége jelentős változást hozott az életünkbe a COVID-19 vírus megjelenésével. Ennek következménye az, hogy az uniós állampolgároknak mindennapjaikban még több egészségügyi problémával, korlátozással és akadállyal kell szembenézniük és megküzdeniük, mint korábban.

Ezért az EB 2020. májusában felülvizsgálta a 2018. májusi pénzügyi tervezetet és kitűzött célokat a vírus okozta helyzet megoldása érdekében. Az eredmény egy összetett helyreállítási terv kidolgozása és elfogadása lett.

A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) tanulmányozta a terv  ajánlásait, összevetve azokat a Medtech4 Europe (M4E) Interreg Europe projekt szakpolitikai javaslataival.

Forrás: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu

A helyreállítási terv 1,8 billió euróval segít újjáépíteni Európát. A hosszú távú költségvetés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a törekvésben, mivel a forrásokat a Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual Financial Framework, MFF) és az ideiglenes NextGenerationEU nevű helyreállítási eszköz biztosítja.

A helyreállítási terv fő elemei a következők:

  • kutatás és innováció (K+I), a Horizont Europe programon keresztül,
  • méltányos éghajlatvédelem és digitális átállás (a Méltányos Átállást Támogató Alap és a Digitális Európa program révén),
  • a felkészültség, helyreállítás és ellenálló képesség növelése (a Helyreállítási és Ellenálló Képesség Erősítési Eszköz, a rescEU, valamint az új uniós egészségügyi cselekvési program révén, az EU4Health segítségével),
  • a hagyományos szakpolitikák (kohéziós politika és közös agrárpolitika) számára a válság idején stabilitást kell biztosítani, egyidejű korszerűsítésükről is gondoskodni kell,
  • éghajlatváltozás elleni küzdelem, amelyre az uniós források 30%-át dedikálják (a témakör az uniós költségvetésben még soha nem volt ilyen jelentős mértékben reprezentált),
  • biológiai sokféleség védelme és nemek közötti egyenlőség.

A fentiek közül a K+I, helyreállítás és ellenálló képesség növelése kapják a legnagyobb szerepet a csomagban. Az a tény, hogy a Horizont Európa program a 2018-as tervezethez képest további 4 milliárd euró támogatásban részesült, míg az EU4Health program 3,4 milliárd eurónyi többlet költségvetést könyvelhet el, egyértelműen bizonyítja fontosságukat.

Forrás: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_en_web_20.11.pdf

Itt emeljük ki azt, hogy az M4E projekt két szakpolitikai ajánlása a fent említett EB ajánlásokban is megtalálható. Ezek a következők:

  • az orvostechnológiai szektor európai szereplői közötti kapcsolat/folyamatos tanulás létfontosságú, és támogatásra szorul,
  • a medtech innováció soha nem látott ütemben fejlődik a COVID-19 járvány hatására, egyúttal azonos jelenség figyelhető meg az egészségügyi technológiákban is.

Az M4E ajánlások az EB pénzügyi támogatásának köszönhetően valósággá válhatnak Európa újjáépítésének részeként. Ebben az értelemben a COVID-19 vírus közvetett pozitív hatást gyakorolt az EU szakpolitikáira, ilyen módon pedig az orvostechnológiai ágazatra is. Levonható továbbá az a következtetés is, hogy a M4E projekt és az EB javaslatai összhangban állnak egymással.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.