Az orvosi technológiával foglalkozó Medtech4 Europe projekt a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) közreműködésével valósul meg.

A projekt 5. periódushoz kapcsolódó jelentése (Progress report) tartalmazza a teljesítmény-mutatót, amely a projektben való részvételük miatt megnövekedett szakmai kapacitással rendelkező személyek számát adja meg és az egyéni, szervezeti és interregionális szintű tanulást hivatott felmérni. Ennek felmérése érdekében a nemzetközi partnerség egy online kérdőívet állított össze.

Forrás: https://regionaura.limequery.org/722495

A DDRIÜ mozgósításának köszönhetően a kitöltött kérdőívek 15 magyar szakember projektben történő részvételét, valamint abból történő tanulását illusztrálják.

A felmérés a kérdőívezés céljának rövid ismertetését követően az interjúalany adataival folytatódik. A kérdőív a válaszadókat három csoportra osztja a projektben betöltött szerepük szerint:

  • a vezető partner munkatársa,
  • a partnerek munkatársa,
  • az érdekelt felek (stakeholder) csoportjának tagja.

A kutatás központi része a tanulási folyamat értékelése, ahol a résztvevők három állítást és a projekt tevékenységét értékelhetik, emellett az általuk érdekesnek vélt jó gyakorlatokat is részletezhetik. Az online kérdőív további része kitér a kompetenciák mindennapi munkára gyakorolt hatására és az akcióterv megvalósítására.

Zárásként lehetőség van releváns információkat közölni a tanulási folyamattal kapcsolatban.

Forrás: https://www.interregeurope.eu/projectresults/

A beérkezett magyar vonatkozású válaszokból kiszűrhető, hogy a projekt elérte célját és minden résztvevő hasznosnak ítélte meg a tanulási folyamatot. A magyar válaszadók a DDRIÜ alkalmazottait és a projekt által érintett csoportok tagjait képviselik. A projekt külföldi partnereitől való tanulás leghasznosabb formájának a legtöbben a tanulmányutakat jelölték meg, és e tekintetben az ott bemutatott jó gyakorlatok szerepét emelték ki. Mindenki egyetértett azzal, hogy a projektben való részvétel kisebb-nagyobb mértékben hozzájárult a szakértelmük növeléséhez, és ez, a mindennapi munkájukat még hatékonyabbá teheti. A válaszadók közül voltak, akik személyes fejlődésüket emelték ki, de többen a szervezeti tanulást találták meghatározónak. Az interregionális szintű tanulásra pedig a kísérleti akció (pilot action) kidolgozását hozták példaként a DDRIÜ, CEA (Alternatív Energiák és Atomenergia Bizottság, FR) és a PTE (Pécsi Tudományegyetem, HU) együttműködésével.

A kutatásról készült teljes elemzés 2021. februárban lesz elérhető, amikor a vezető partner a többi külföldi partner válaszait is összesíti.

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.