2018-ban az Európai Bizottság javaslatokat nyújtott be a 2020 utáni időszakra, amelyek észszerűsítő és újító megoldásokkal törekszenek a mezőgazdaság fenntarthatóságának és versenyképességének javítására. A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) áttekintette ezeket a javaslatokat, melyek összefüggésben lehetnek a Regions 4Food Interreg Europe projekt megvalósításával, amiben a DDRIÜ partnerként vesz részt.

A Közös Agrárpolitika (KAP) célja, hogy támogassa az európai mezőgazdaság szereplőit, illetve lehetővé tegye a vidéki térségek növekedését és jó minőségű élelmiszerek előállítását. A javaslatok azt is lehetővé teszik, hogy a KAP jelentős mértékben hozzájáruljon az európai zöld megállapodás, azon belül is főképp „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a biodiverzitási stratégia céljainak megvalósításához. A Bizottság ennek érdekében kilenc konkrét célkitűzést határozott meg:

 • tisztességes bevételek biztosítása a mezőgazdaságban,
 • a versenyképesség fokozása,
 • az erőviszonyok kiegyensúlyozottabbá tétele az élelmiszer-ellátási lánc mentén,
 • éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések,
 • környezetvédelem,
 • a tájak és a biológiai sokféleség megőrzése,
 • a generációs megújulás támogatása,
 • a vidéki térségek gazdasági élénkítése,
 • az élelmiszer-minőség és az egészség védelme.

Forrás: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_hu

 

A célkitűzések közül a Regions 4Food Interreg Europe projekt kapcsán két konkrét célkitűzést érdemes alaposabban áttekinteni. Az egyik konkrét cél a versenyképesség és a mezőgazdasági termelékenység fenntartható módon történő javítása. Az erről szóló tájékoztató áttekintést ad az uniós mezőgazdaság termelékenységének növelését szolgáló ösztönzőről és szakpolitikai eszközről, mint például kutatási és innovációs programokról, új technológiákról, vidékfejlesztési és infrastrukturális intézkedésekről, hatékony tanácsadási rendszerekről, valamint a mezőgazdasági üzemek vezetőinek továbbképzéséről. A másik konkrét cél a generációs megújulás támogatása. Ebben az esetben a fő irányvonal a mezőgazdasági ágazat korszerűsítése, illetve a fiataloknak megnyerése az üzletfejlesztésük javítása révén. Az erről szóló tájékoztató azonosítja az Unió fiatal mezőgazdasági termelői előtt álló kihívásokat és a termelők szükségleteit, és felvázolja, hogy egy célzottabb támogatási rendszer miként mozdíthatja elő a generációs megújulást és járulhat hozzá nagyobb mértékben a mezőgazdasági ágazatban működő fiatal termelők sikerességéhez.

Forrás: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_hu

 A fentiekkel összhangban a KAP egy másik fontos irányvonala az innováció ösztönzése, hiszen ez elengedhetetlen az intelligens, rugalmas és fenntartható mezőgazdasági szektor létrehozásához. A Regions 4Food projekt is az agrárszektor digitalizálását támogatja, ezáltal a KAP célkitűzései fontos előrelépést jelenthetnek a megvalósításban, mivel többek között ösztönzi a beruházásokat a kutatás és az innováció terén. Ezért kulcsfontosságú az innovációs projektek elindításának és fejlesztésének elősegítése és a projekteredmények terjesztése, illetve a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszereinek (AKIS) minél szélesebb körben való bevezetése. Ha a KAP-ra vonatkozó nemzeti stratégiai tervek tartalmazzák az adott ország AKIS-stratégiáját is, ez ösztönzőleg hathat az ágazati innovációra.

A sikeres AKIS-stratégiák fő célkitűzései a következők:

 1. a tudásáramlás javítása, valamint a kutatás és az alkalmazás közötti kapcsolat erősítése,
 2. a mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások megerősítése és az összekapcsoltságuk elősegítése az AKIS keretein belül,
 3. a tematikus területeken és országhatárokon átívelő interaktív innováció fokozása,
 4. a digitális átállás támogatása a mezőgazdaságban.

A fentiek ismeretében a DDRIÜ még célirányosabban folytatja munkáját a projekt sikeres megvalósításának érdekében.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.