2020. december 10-én az E-MOB Interreg Europe projekt (a továbbiakban: E-MOB) online szemináriumot szervezett „Szakértői értékelés” (angolul: peer review) címmel. A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DDRIÜ) kollégái is – előadóként és hallgatóként egyaránt– részt vettek a webináriumon.

Az E-MOB (https://www.interregeurope.eu/e-mob/) az európai régiók e-mobilitás felé irányuló integrált akcióit támogatja, és célja az e-mobilitási megoldások alkalmazásának elősegítése a regionális közlekedés rendszerekben, összehangolt szakpolitikai tanulás és tervezés segítségével. Az E-MOB projekt és a DDRIÜ közreműködésével megvalósított eBussed Interreg Europe projekt (a továbbiakban: eBussed) mindegyike az alacsony szén-dioxid kibocsátású mobilitásra fókuszál. A különbség az, hogy míg az E-MOB magában foglalja az összes alternatív e-mobilitási lehetőséget, addig az eBussed kifejezetten az elektromos buszokra vagy e-buszokra koncentrál. Közös nevezőjük azonban, hogy mindkét projekt 2019. augusztus 1-jén kezdődött, és a Dél-Dunántúli régión belül mindkettőnek célterülete Tolna megye (jóllehet az eBussed Baranya és Somogy megyékre is fókuszál).

Forrás: https://paks.hu/

Az esemény kezdéseként Kiss Balázs külső szakértő a Paksi Közlekedési Kft. képviseletében tartott egy rövid bevezetőt és bemutatta Paks városát. A prezentáció alap adatokat, továbbá részleteket is megosztott a településről, egyúttal felvázolta a jelenlegi folyamatokat, a közlekedés sajátosságait és a jövőbeli fejlesztéseket. A hangsúly néhány jól ismert problémán volt, úgy mint:

 • korlátozott tapasztalat az e-járművekkel kapcsolatban,
 • korlátozott számú parkolóhely,
 • alacsony minőségű tömegközlekedési szolgáltatás,
 • szuburbanizáció,
 • elöregedő helyi lakosság,
 • növekvő népesség és forgalom az új nukleáris atomerőmű építése miatt.

A program a paksi E-taxi rendszer bemutatásával folytatódott. A járművek beszerzése a Protheus projekt keretén belül valósult meg. Az előadás fő mondanivalója a következő volt:

 • az e-taxi beruházás megtérülése csupán 4-5 év, ehhez hozzájárul, hogy az autók töltése még mindig ingyenes a töltőállomásokon,
 • az e-taxi flotta mérete optimális és az utasok elégedettek a szolgáltatással.

A következő prezentációt Király István tartotta, aki közlekedési szakértőként dolgozik a Paksi Közlekedési Kft-nél. Az e-buszok bevezetését szolgáló új útvonal hálózat létrehozásáról beszélt, és ennek kapcsán először ismertette az önkormányzat gazdasági lehetőségeit. Ezek ismeretében a város által kijelölt célkitűzéseket mutatta be, amelyek a következők:

 • egy élhető, zöld város megalkotása, amely vonzó a fiatalok számára,
 • a helyi kibocsátás (emisszió) minimalizálása,
 • az alternatív közlekedési módok támogatása.

A szakértő szemléltette a jelenlegi közlekedési hálózatot, annak hátrányaival együtt. Bemutatta továbbá a részletes új úthálózati tervet is, ami megoldást jelenthet a megfigyelt problémákra, kedvezőtlen tulajdonságaira.

A szakértő további előadásában a paksi e-busz fejlesztést ismertette. Kiemelte, hogy az önkormányzat elkészítette a Fenntartható Városi Mobilitási Tervet, majd a közbeszerzési eljárást követően megrendelte a Solaris e-buszokat. A lengyel elektromos buszok 2021. január 1-től teljesítenek menetrendszerű szolgálatot a városban. A fejlesztés másik részeként új kerékpárutat adtak át és kombinált töltőállomásokat létesítettek. Továbbá, a Paksi Közlekedési Kft. székhelyéül is szolgáló új ingatlan otthont ad a cégmenedzsment, forgalomirányítási, és fontosabb jármű karbantartási feladatok számára is. Végül az előadó a jövővel kapcsolatos elképzeléseket is megemlítette, mint például egy energiatérkép elkészítését Paks térségére nézve vagy új, nyilvános megosztási pontok telepítését az e-járművekre való áttéréshez.

Forrás: https://ptsh.hu/projektek/

Ezt követően Egri Tamás, a Protheus Holding Zrt. projektmérnöke a Protheus projeket (https://ptsh.hu/hu/) mutatta be. A projekt fő területei a szén-dioxid mentes energiatermelés, az ahhoz kapcsolódó energiaelosztás és intelligens elektromos közlekedés, míg gerincét a paksi Smart Grid Program szerkezeti felépítése (hardware) és a kiegyensúlyozott energiaellátást szolgáló működése (software) adja. Ennek keretében napelemmel működő fotovoltaikus erőműveket létesítettek az önkormányzati tulajdonú épületeknél, amelyeket egy központi energiatároló rendszerrel és ahhoz kapcsolódó töltési infrastruktúrával is elláttak. A cég tervei között szerepel az, hogy ebbe a rendszerbe a közeljövőben két további várost, Szekszárdot és Kalocsát is bevonjanak.

Pálmai Zsolt, a DDRIÜ igazgatóhelyettese az eBussed projektet mutatta be (https://www.interregeurope.eu/ebussed/). Az általános projekt információkon túl érdekességeket osztott meg a projekt eddig elért eredményeiről. Utóbbiak közül a buszsofőröket, karbantartó személyzetet, utasokat megcélzó kérdőíves felmérést és annak eredményeit, illetve a Dél-Dunántúl e-buszok fogadására való felkészültségével, alkalmasságával kapcsolatos elemzést emelte ki.

Az utolsó prezentáció az „E-mobilitás a közlekedésben” címet kapta és a téma jogi hátteréről szólt. Általánosságban elmondható, hogy a szabályozás mindig késve követi az innovációkat. Ugyanakkor az elektromos-mobilitás nagyszerű lehetőséget nyújt a hagyományos tömegközlekedés helyett. A közlekedést alapvetően a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPMBM együttes rendelet szabályozza. Ezek ismeretében jelenleg a fő megoldandó problémát az jelenti, hogy az elektromos mobilitást szolgáló eszközök nem minősülnek járműnek ezekben a törvényekben. Rengeteg típusú e-jármű van az utakon, mint például az e-kerékpárok, Segway-ek, e-robogók, hoverboard-ok, stb. Az általuk képviselt alternatív közlekedési módozatokra vonatkozó részletes szabályok azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre. Ilyen módon kérdések merülnek fel nemcsak a közlekedést szabályozó joganyag, hanem például a bűnügyi törvénykönyv releváns passzusai vonatkozásában is. Ezért a jövőre nézve ezeket a hiányosságokat a lehető leghamarabb pótolni szükséges.

A szeminárium során szerzett információkat a DDRIÜ hasznosítani fogja az eBussed projekt megvalósításánál, elsősorban az e-buszok és azok energiaellátása, hálózati csatlakozása, valamint az alacsony kibocsátású mobilitás e-buszok vonatkozásában versenyt támasztó módozatai tekintetében egyaránt.

Az eBussed projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.