2020. október 12-én egész napos workshopon vett részt a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség. Az esemény fókuszában a digitális gazdaság innovációs beszerzési stratégiáinak felhasználása, valamint az erről készült tanulmány bemutatása állt.

A tanulmány az vizsgálja, hogy az egyes európai országokban milyen eredményeket értek el az innovációs beszerzések ösztönzésében, illetve felmérte a vizsgált térségekben az innovatív megoldások vásárlására fordított közbeszerzések összegét. Emellett iránymutatásokat készített a döntéshozók számára annak érdekében, hogy megkönnyítse a jövőben ezen adatok rendszeres gyűjtését és az eredmények integrálását a statisztikába.

A workshop délelőtti ülésén a beszerzésekre vonatkozó nemzeti szakpolitikai keretek teljesítményértékelésének módszertanát és eredményeit ismertették a szervezők. Bemutatták az innovációs beszerzések helyzetét nemzetközi színtéren, valamint ebben az Európai Unió milyen pozíciót tölt be.

A következő témakörként magát az innovációs beszerzést, mint fogalmat fejtették ki. Ismertették azt a 10 indikátort, ami a szakpolitikai keretek átfogó értékeléséhez szükséges, valamint, hogy hogyan számították ki az egyes országok eredményeit. Ehhez kapcsolódóan röviden összefoglalták, milyen módszert alkalmaztak az adatok felhasználására.

A workshop második témaköre az eredmények ismertetéséről szólt. Megtudhattuk, hogy az innovációs politikai keretrendszer Európa-szerte a potenciális volumennek csupán 26,6% -án működik. Magyarország ezen eredmények alapján a „gyengén teljesítők” csoportjába tartozik, olyan országokkal együtt, mint Portugália vagy Svájc. A legjobb teljesítményt Finnország nyújtja. Kitértek az indikátorok összesített eredményére, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:

  • információs és kommunikációs technológia
  • ágazati politikák
  • akció terv
  • innováció-barát piac
  • kapacitásépítés és segítségnyújtási intézkedések

A délelőtti ülés harmadik és egyben utolsó témakörében arra próbáltak választ találni, hogyan lehet nemzeti kompetencia központokat létrehozni az innovációs beszerzésekhez. Öt kompetencia központ már régóta létezik (Ausztria, Németország, Hollandia, Spanyolország, Svédország), valamint van öt új központ is (Észtország, Görögország, Írország, Olaszország és Portugália). Ezeken kívül még két tagja van: Finnország és Litvánia. Ezek után megtudhatták a résztvevők többek közt azt is, hogyan tudják támogatni az innovációs beszerzések stratégiai felhasználását és milyen típusai vannak a központoknak.

A délutáni ülés az innovatív megoldások közbeszerzésébe történő nemzeti beruházások összehasonlításának módszertanára és eredményeire fókuszált, ideértve a beruházások felosztását a közszféra különböző szektoraiban (pl. egészségügy, közlekedés, biztonság stb.).

A workshop témakörei hasznos információkkal szolgáltak a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség számára is, hiszen jelenleg is három Interreg Europe projekt magyarországi partnere, köztük az orvostechnológiai innovációval foglalkozó Medtech4 Europe projektnek.

 

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.