A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által kidolgozott agrár-élelmiszeripari akcióterv negyedik, egyben utolsó szakmai bírálatára 2020. szeptember 23-án került sor online formában. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően azoknak a finn szakembereknek a véleményére voltunk kíváncsiak, akik Ügynökségünk számára megfontolásra, átvételre érdemes jó gyakorlatokat javasoltak. Éppen ezért Finnország Dél-Ostrobothnia régiójából Soila Huhtaluhta, a Seinajoki Alkalmazott Tudományok Egyetem munkatársa, valamint Sanna Kankaanpää, az Into Seinajoki befektetésösztönzési közhasznú ügynökség munkatársai osztották meg álláspontjuk a követendő finn példákról. Az egyeztetésen a magyar oldal képviseletében Dr. Baráth Gabriella külső szakértő, továbbá Pálmai Zsolt, a DDRIÜ Nonprofit Kft. munkatársa vettek részt.

Finn és magyar szakemberek online egyeztetése

A Finnország éléskamrájának is nevezett, szárazföldi elhelyezkedésű régióból három jó gyakorlatot jelöltünk meg további tanulás céljából:

 • Frami Campus and Food Forum: az egyetemi kampusz és a hozzá kapcsolódó élelmiszer fórum vagy platform az agrár élelmiszeripari szektor meghatározó szereplőit kapcsolja össze egymással és a felsőoktatás szereplőivel, hogy ebben a körben folytassanak kutatás-fejlesztési és együttműködési tevékenységet,
 • Agro Living Lab & eLiving Lab projektek: fókuszukban helyi agrárgazdálkodók és mezőgazdasági gépgyártó vállalkozások együttműködése áll. A kooperációba bevont 200 gazdálkodó együttműködése nélkülözhetetlen a termékfejlesztés és tesztelés során, amely így a valós szükségletekre reagáló terméket és szolgáltatásokat eredményez,
 • ResQ Club: egy mobiltelefonra optimalizált alkalmazás, amely éttermeket, kávézókat, élelmiszerboltokat köt össze a fogyasztókkal, így minimalizálva az élelmiszer és készétel pazarlást.

A jó gyakorlatokból levont tanulságok a magyar akcióterv 2. javasolt beavatkozási irányához, az „Agri-food szereplők együttműködéseinek ösztönzése” akcióhoz kapcsolódnak. Ennek keretében

 • műhelymunkák, online találkozók és digitális technológia tesztelések szervezése történik az érintett szereplők számára,
 • együttműködés generálás, együttműködés facilitálás, valamint
 • rendszeres találkozók, egyeztetések

formájában szeretnénk az agrár-élelmiszeripari szereplők együttműködését a digitalizáció területén ösztönözni.

Az akcióterv angol nyelvi változatának 2. akciója

E tekintetben a finn szakértők kiemelték:

 • a tudatos tervezés fontosságát, amely ki kell terjedjen az együttműködés formájára, annak kommunikációs csatornáira, illetve az abban résztvevők folyamatos motiválására,
 • kulcsfontosságú a bevont szereplőkkel és stakeholderekkel való szoros, élő kapcsolat,
 • a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez jobban mozgósíthatók az élelmiszeripari feldolgozó vállalkozások, termékeik magasabb hozzáadott értékére való tekintettel,
 • a kisebb és nagyobb vállalkozások összekapcsolásában jelentős hálózatépítési, beszállítói potenciál rejlik,
 • az inkább alapanyag előállításban érintett mezőgazdasági és állattenyésztési vállalkozások számára fontos, hogy a gazdálkodókat a számukra tanácsadást biztosító szereplők azonos súlyú partnerként, ügyfélként kezeljék,
 • Finnországban a kooperáció elsősorban az együttműködésre, és nem a kooperáció nyújtotta versenyhelyzet vagy versenyelőny kiaknázására koncentrál.

A konzultáció zárásaként a finn kollégák azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy a jobb, hatékonyabb együttműködés alapvetően két markáns irányban valósulhat meg:

 • a teljes agrár-élelmiszeripari társadalmat célozzák meg a kooperáció üzenetével,
 • vagy pedig egy alapos tematikus szűrést követően egy szűkebb, kisebb körre koncentrálnak, akiknek az együttműködés egyben választ is ad fejlesztési szükségleteikre.

Mivel a finn szakemberekkel folytatott egyeztetés egyúttal a vázlatos magyar Regions 4Food akcióterv peer review folyamatának vége is egyben, ezért az összegyűlt tanulságok beépítésre kerülnek a dokumentumba. A hazai Regions 4Food akcióterv „végső vázlat” változata 2020. november végéig készül el, végleges verziója pedig 2021. május hónapban.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.