A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Regions 4Food Interreg Europe projektben akciótervet dolgoz ki abból a célból, hogy a hazai agrárium és élelmiszeripar digitalizációját elősegítse. A dokumentumnak jelenleg egy vázlatos, azonban négy javasolt akciót tartalmazó változata áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az akcióterv a projekt nemzetközi partnereitől megismert, más európai országokban működő jó gyakorlatokon alapul, így nélkülözhetetlen, hogy azok, akiktől tanulunk, véleményezzék a magyar dokumentumot. Ez a folyamat 2020. augusztus elején vette kezdetét és szeptemberben is folytatódik.

2020 szeptember 2-án a francia Pays de La Loire régió szakemberei segítették munkánkat, elsősorban azzal, hogy az akcióterv negyedik számú, „A digitális bennszülöttek és a tradíciók találkozása a vidéki térségekben” akcióját véleményezték. Ennek keretében ösztönző programok szervezését tervezzük fiatal pályakezdők számára, bootcamp-et (”kiképzőtábort”) középiskolásoknak és egyetemistáknak, valamint tanulmányutak, terepgyakorlatok is az eszközök között szerepelnek. Ezzel cél az 1996 után született Z generáció, vagy más szóval a digitális bennszülöttek vidékre csábítása, vidéken tartása, a vidéki életforma és a mezőgazdasági termelés népszerűsítése a digitális technológiák és az innovatív megoldások terjesztése által.

A francia-magyar egyeztetés résztvevői

A francia kollegák az akció kapcsán felhívták figyelmünket arra, hogy a Z generáció pontos jellemzőinek, igényeinek feltérképezése szükséges, a digitális farmok előnyeinek egyidejű számbavételével. Utóbbiak kapcsán a már meglevő digitális, demonstrációs farmok azonosítása esedékes, ilyen kezdeményezések hiányában pedig a gazdálkodók közötti ez irányú együttműködések feltérképezése. Nem pusztán maga az alkalmazott technológia az érdekes, hanem azon mezőgazdasági termények, művelési ágak, haszonállatfajták, stb. köre is, amelyekre az irányul. Az átvilágításnak a finanszírozás kérdéskörét is érintenie szükséges. Mindezek átadására pedig valamilyen szervezett képzés keretében kell lehetőséget biztosítani, hiszen a digitális bennszülöttek a technológiát több esetben már eleve ismerik, de annak számukra nyújtott előnyeivel a vidéki élet, a megfelelő szintű megélhetés vonatkozásában nincsenek tisztában. Nagyon fontos tehát annak kommunikációja is, hogy vidéken élni érdemes és az anyagilag is vonzó alternatíva lehet a városi léttel szemben.

A Regions 4Food projektből a holland Limburg tartományt képviselő szakemberekkel a magyar kollegák 2020. szeptember 7-én egyeztettek. Ez alkalommal a vázlatos akcióterv harmadikként javasolt akciója volt fókuszban, amely „Az Agri-food szektor támogatása a digitális technológiák ösztönzésével” címet viseli. Ennek célja az agri-food szektor jövőbeni fejlődését meghatározó új technológiák megismertetése, bevezetése és terjesztése. Ezt workshopok, szemléletformáló rendezvények szervezésével, felsőoktatási szemléletformálással, webináriumok, online meetupok és digitális technológia tesztelések szervezésével, továbbá rendszeres találkozók, egyeztetések segítségével tervezzük megvalósítani. A javasolt módszertan azon a felismerésen alapul, hogy nem minden esetben az anyagi háttér hiánya a visszatartó erő a digitális technológiák használatának ösztönzésére.

Holland és magyar kollégák egyeztetése

A holland szakemberek a leírtak kapcsán a figyelmet elsősorban a mentor programok szerepére hívták fel, amelyekben nemcsak a fejlesztést tervező vállalkozás képviselőjének, hanem egy tudásbázis szakemberének is közre kell működnie. Az akció sikere szempontjából nélkülözhetetlen a bevonni tervezett vállalkozások digitális érettségének előzetes felmérése, illetve térségbeli sikertörténetek kommunikálása a közösségi média segítségével, vagy célzott rendezvények keretében. Mint ahogy szinte mindenhol a világban, az információtechnológiai megoldások növelik az agrárszakmák vonzerejét is, ezért Hollandiában széleskörű elterjesztésükre az ágazat jövője szempontjából is nagy hangsúlyt helyeznek. Az együttműködés szerepe itt is döntő jelentőséggel bír: e tekintetben a nemzeti demonstrációs projektekben való részvétel, illetve a farmerek szervezeteinek szerepét is kiemelték a holland szakértők. A gazdálkodók akkor fogják bevezetni a modern digitális technológiákat, ha azok alkalmazásával költségeik csökkennek, egyúttal eredményességi mutatóik javulnak. Mindezek mellett a holland kollegák a vázlatos akcióterv kapcsán számos további, átfogó észrevételt is megfogalmaztak.

A két országból származó, az akciótervben meghivatkozott, referenciaként szolgáló jó gyakorlatok bemutatása (Pays de La Loire régió: Technocampus Alimentation TCA, The digital farm; Limburg tartomány: Yookr, Treemania) megtalálható a Regions 4Food projekt honlapján, a következő webcímen:

https://www.interregeurope.eu/regions4food/good-practices/.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.