A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) a Regions 4Food Interreg Europe magyar partnereként 2020. tavaszán elkészítette azt az agrár-élelmiszeripari fókuszú adatgazdálkodási, illetve az élelmiszerlánc jobb nyomonkövetésére irányuló akciótervet, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program releváns tématerületeire kíván szakpolitikai hatást gyakorolni. A magyar akcióterv legelső peer review, más szóval szakértői értékelési megbeszélésére online formában került sor 2020. augusztus 5-én.

A peer review során a magyar akcióterv azon beavatkozási területét tekintettük át, amely a magyarországi agár-élelmiszeripari start-upok készségeinek, kapacitásainak fejlesztésére szolgál. Ennek részleteit Dr. Szépvölgyi Ákos, a DDRIÜ külső szakérője, az Open Inno Kft. ügyvezetője ismertette.

Ezt követően a magyar akciótervben vonatkoztatási pontként megjelölt spanyol akcelerációs (az innovációs folyamatot felgyorsító, a termék, szolgáltatás kidolgozását és piaci bevezetését elősegítő) jó gyakorlat került ismertetésre, amelyet Andalúziában a Vodafone és a Telefónica telekommunkációs és információtechnológiai vállalatok mellett a regionális önkormányzat is elősegít. Az „Andalúcia Open Future and Minerva” címet viselő megoldást Juan Jesús Velasco Rivera úr ismertette, aki az akcelerációs program menedzsere Andalúzia Gazdaság, Tudás, Vállalkozások és Egyetem Regionális Minisztériumában.

A szakértői értékelésen elhangzottak nagyon jól támogatják a magyar akcióterv elsősorban mentorálás fókuszú akcióját. A hallottakat a DDRIÜ online megbeszélésen résztvevő munkatársai, Kiss Anikó vezető projektmenedzser és Pálmai Zsolt igazgatóhelyettes, az Open Inno Kft-vel egyeztetve, beépítik a Regions 4Food projekt 2021. május 31-ig elkészülő végleges magyarországi akciótervébe.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.