Az Interreg Europe Szakpolitikai Tanulási Platformja 2020. július 23-án egy online fórumot szervezett, ahol az európai értékláncok helyzetéről egyeztettek a résztvevők. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a Medtech4 Europe és Regions 4Food Interreg Europe projektek partnereként vett részt a megbeszélésen – mindkét projekt a kutatásra és az innovációra fókuszál.

A COVID-19 vészhelyzet rávilágított, hogy Európa biztonsága mennyire fontos, valamint, hogy mekkora jelentőséggel bír az autonómia megőrzése a létfontosságú termékek előállításában (például: orvosi termékek és gyógyszeripar). A pandémia következtében előtérbe került a stratégiai iparágak Európán belüli fejlesztése, valamint az interregionális együttműködés előmozdítása. Mindezek miatt a fórumon elsősorban azt vizsgálták, hogy a regionális politikai döntéshozók hogyan támogassák az európai érték-láncokat a magasabb szintű európai szuverenitás céljából.

A találkozó elején minden résztvevő bemutatkozott, valamint röviden összefoglalta, melyik Interreg Europe projekt képviseletében van jelen. A továbbiakban a fórum moderátora, Arnault Morrison tartott rövid prezentációt a globális értékláncok (Global Value Chains – GVCk) és európai értékláncok (European Value Chains – EVCk) jelenlegi viszonyáról. A COVID-19 hatására egyre növekvő politikai vita alakult ki a GVCk újragondolásáról, illetve az EVCk előre mozdításáról. Az Európai Bizottság 2020. március 10-én elfogadta az EU ipari stratégiáját, amely több kezdeményezést is magában foglal:

  • a közös európai érdekek kulcsprojektjei,
  • az EU új, 2020-ban kidolgozott gyógyszerészeti stratégiája,
  • cselekvési terv a kritikus alapanyagokra vonatkozóan.

Ezt követően Fernando Merida Martin a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre – JRC) képviselője tartott előadást az Okos Specializációs Platformról, ami javaslatokat fogalmazott meg különböző iránymutató dokumentumok formájában. A dokumentumok három különböző területre koncentrálnak, amelyek közül kettő szorosan kapcsolódik az agrár-élelmiszeripari, illetve orvostechnológiai szektorokhoz. Utána kitért a KKV-k Ipar 4.0-hoz fűződő kapcsolatára és kiemelte a cégek digitalizációjának fontosságát.

Susana Larrea előadásában bemutatta a Baszk Üzletfejlesztési Ügynökség interregionális voucher programját. A kezdeményezés célja, hogy olyan technológiával rendelkező KKV-kal dolgozzon, amelyek képesek megfelelni az Ipar 4.0 kihívásainak.

Végül a fórum résztvevői egy kerekasztal beszélgetésen vettek részt, ahol megvitatták a COVID-19 hatásait a kulcsszektorokra az egyes régiókban, valamint azt, hogy milyen regionális perspektívák alakultak az európai értéklánc előre mozdítására.

Az online kerekasztal beszélgetés információi hasznos támpontokat adtak mindkét Interreg Europe projekt akciótervezéséhez.

A Regions 4Food és a Medtech4 Europe projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg.