A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a FIRECE CE1131 INTERREG CENTRAL EUROPE projektben. A projekt fő célja, hogy növelje a regionális kapacitásokat az energiatervek kezelésére, különös tekintettel a helyi erőforrásokra, amelyek az ipari szektor, azon belül a KKV-k számára segítik elő a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat.

A projekt két technikai munkacsomagból épül fel. A WPT1 fókuszában a regionális energiastratégiák irányításának támogatása és a FIERCE akcióterv kidolgozása áll, a WPT2 célja pedig innovatív pénzügyi eszközök kidolgozása, a tevékenységek tesztelése és transzferálása. Az elmúlt több, mint féléves időszak a WPT2 munkacsomag mintaprojektjeinek megvalósítására fókuszált. Az első mintaprojekt célja innovatív pénzügyi eszközök kidolgozása, amelyben összesen hat projektpartner vesz részt Németország, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Magyarország és Csehország képviseletében. A magyar innovatív pénzügyi eszközt az Ex Ante Tanácsadó Iroda dolgozta ki. A második mintaprojekt öt partner részvételével valósul meg, célja partnerenként 8 KKV lezárt vagy jelenleg futó energiahatékonysági beruházásának monitorozása, illetve választható tevékenységként KKV-k támogatása új projektek megírása során.

A DDRIÜ Nonprofit Kft. a projekt eredményei, valamint az elkészült innovatív pénzügyi eszköz bemutatása céljából online workshopot szervezett 2020.07.09-én, amelyen részt vettek a Pénzügyminisztérium munkatársai, valamint helyi és regionális szinten működő KKV-k képviselői.

A magyar innovatív pénzügyi eszközt bemutató videó a következő linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=EkAXE3BsEno&feature=youtu.be

Szervezetünk következő, előreláthatólag augusztusban megrendezésre kerülő workshopján a résztvevők megismerhetik az első mintaprojekt keretében készült további innovatív pénzügyi eszközöket, valamint azok értékelését.

A projekt az Interreg Central Europe Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.