Hasonlóan a megelőző napi Medtech4 Europe 4. stakeholder találkozóhoz, a Regions 4Food projekt szintén 4. érdekgazda megbeszélésére 2020. május 27-én szerdán délután 14:00-15:00 óra között került sor online csatorna (GoToMeeting alkalmazás) igénybevételével. Az agri-food fókuszú Interreg Europe projektben partner Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség egyeztetésre szóló meghívóját a Kaposvári Egyetem e témákban érintett oktatói-kutatói, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipar 4.0 Technológiai Központjának vezetője fogadta el. Rajtuk kívül a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja (GINOP) Irányító Hatóságának munkatársai alkották a résztvevők 11 fős körét.

A megbeszélés a projekt bemutatásával, illetve a GINOP-on túl a további irányadó hazai fejlesztéspolitikai stratégiák agrár-élelmiszeripari digitalizációt szolgáló tartalmi elemeinek ismertetésével kezdődött. Az esemény ezen részében az alábbi stratégiákat tekintettük át:

  • Magyarország Digitális Agrár Stratégiája,
  • A magyar élelmiszeripar modernizálásának stratégiája az Ipar 4.0 és a digitalizáció alkalmazásával,
  • Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia.

Ezt követően, néhány releváns nemzetközi Jó Gyakorlat bemutatását követően a Regions 4Food négy hazai akciójának ismertetésére került sor. Az Ügynökség ezen irányok mentén javasolja elsősorban a GINOP, de amennyiben lehetséges, a fent említett további három stratégiai dokumentum gazdagítását, befolyásolását:

  1. agrár start-up vállalkozások kapacitásfejlesztése,
  2. agri-food szereplők együttműködéseinek ösztönzése,
  3. agri-food szektor támogatása a digitális technológiák ösztönzésével,
  4. digitális bennszülöttek és a tradíciók találkozása a vidéki térségekben.

Tekintettel arra, hogy a dél-dunántúli régió legjelentősebb agrár-élelmiszeripari kutatóhelyének, a Kaposvári Egyetemnek a munkatársaival ezekről az akciókról még nem egyeztettük részleteiben, így részükről most több fontos, régióspecifikus szempont is említésre került. A GINOP Irányító Hatóságtól is nagyon hasznos, pályázati felhívásokra koncentráló visszajelzéseket kaptunk. Ezeknek együttes figyelembe vételével folytatódik a projekt magyarországi akciótervének kidolgozása, amely egy év múlva, 2021. májusban kerül véglegesítésre.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.