Magyarországról azonosított kiválósági gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség online rendezvényének résztvevői. Az „Adat-, információ és nyomonkövethetőség alapú agrár-élelmiszeripari technológiák Magyarországon” címet viselő esemény a Regions 4Food projekt keretében valósult meg azzal a céllal, hogy illusztrálja azt a hazai környezetet, amely az agár-élelmiszeripari ágazatot jellemzi. Emellett a rendezvény törekedett arra is, hogy a bemutatott előremutató megoldásokkal támogassa a közeljövő élelmiszeripari fejlesztéseit.

Az online rendezvény résztvevőit Haász Zoltán János, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) ügyvezetője köszöntötte. A DDRIÜ a Regions 4Food nemzetközi együttműködési projekt keretében agrár- és élelmiszeripari vállalkozások támogatására törekszik innovatív információtechnológiai megoldások népszerűsítésével. Jelen rendezvény a projekt első kommunikációs-disszeminációs eseménye volt.

Magát a Regions 4Food projektet Pálmai Zsolt, a DDRIÜ igazgatóhelyettese mutatta be részletesebben. A hét partnerszervezettel működő program célja az információs-kommunikációs termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása az agrár-élelmiszeripari értéklánc mentén, amely magába foglalja például a kutatási szektor és az agrár-élelmiszeripari cégek együttműködésének elősegítését, illetve élelmiszeripari stratégiák kidolgozását is.

A prezentáció a következő linken érhető el: Prezentáció_R4F projekt DDRIÜ_2020.05.20.

Ezt követően három hazai kiválósági gyakorlat ismertetése következett, amelyek az információ és nyomonkövethetőség alapú működésre szolgálnak kitűnő mintaként. Elsőként Szommerné Egyed Linda, a Fino Food Kft. ügyvezetője tartott előadást „Robottechnikára alapozott, precíziós elven vezérelt élelmiszer alapanyag előállításra épülő, igazoltan egészségvédő hatású tejtermék variánsok kifejlesztése egyedi hatóanyagkombinációk és innovatív technológiák alkalmazásával” címmel. A családi tulajdonban lévő cég egy teljes vertikumot magában foglaló tejtermelő és -feldolgozó vállalkozás. Az előadásban bemutatott műszaki innovációknak köszönhetően folyamatosan fejlődik, többek között a nyomonkövethetőség, a hatóanyagmérés és a hatékonyság (például automatizálás) területén.

A prezentáció a következő linken érhető el: Prezentáció_Fino Food_2020.05.20.

Másodikként Kovács László a BME FIEK Ipar 4.0 Technológiai Központ vezetője ismertette a technológiai központ Mintagyár Kiemelt Projektjét, aminek célja a hazai termelő KKV-k felkészítése a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Ennek érdekében a technológiai központ szemléletformáló, oktató, és támogató tevékenységet folytatva szeretné elérni, hogy minél többen ismerjék meg ezeket az innovatív megoldásokat, a központ pedig egy országosan elismert szakmai műhellyé váljon. A programban való részvétel mindenki számára ingyenes. Kovács László előadásában kitért az Ipar 4.0 élelmiszeriparra gyakorolt hatásaira is.

A prezentáció a következő linken érhető el:

A harmadik kiválósági gyakorlatot a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Sebők András mutatta be „Az élelmiszer-feldolgozó ipar modernizálásának lehetőségei az Ipar 4.0 és a digitalizáció segítségével” című prezentációjában. Az előadás során szóba kerültek a magyar élelmiszeripar modernizációjának mozgatórugói és lehetőségei az Ipar 4.0 és a digitalizáció alkalmazásával. Az előadó számos gyakorlati példán keresztül illusztrálta többek között az élelmiszer-biztonság javítását és fenntartását, valamint az erőforrás-hatékonyságot javító előremutató gépgyártás-technológiai megoldásait.

A prezentáció a következő linken érhető el: Prezentáció_Campden BRI Hungary_2020.05.20.

Az online eseményen a fenti magyar Jó Gyakorlatok bemutatására és megvitatására 50 fő részvételével került sor. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség megbízásából a projekt első kommunikációs-disszeminációs rendezvényét az AXIA Group Zrt. szervezte meg.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.