Hírek

A háromnapos rendezvény első napján, 2019. november 25-én hétfőn, a projekt Irányító Bizottsági ülésére került sor Velingrádban. Ennek során a Regions 4Food nemzetközi partnersége áttekintette a projekt menedzsmenttel, kommunikáció-disszeminációval, tapasztalatcserével kapcsolatos teendőket. A főbb témák a következők voltak: a 2. szemeszter jelentésének projektszintű hiánypótlása, a 3. szemeszter aktuális jelentésének összeállítása, Jó Gyakorlatok értelmezése és szerepe, sajtómegjelenések, a közösségi média projektcélú használata, az un. szakpolitikai eszköz befolyásolásáról írt jelentés, a kommunikáció-disszemináció elért-elérendő indikátorai, valamint a 4. szemeszter feladatainak áttekintése. A DDRIÜ Nonprofit Kft. részéről több észrevétel és kérdés is kapcsolódott a megbeszéléshez, mindegyik tekintetében egyértelmű válaszokkal szolgált a Vezető Partner.

A bolgár program második napján, 2019. november 26-án kedden, interregionális műhelymunkára került sor, amelynek szintén Velingrád adott otthont. A projekt jelenlegi, harmadik szemeszterében a projekt partnerei négy tanulmányútat szerveztek: 2019. szeptemberben Seinajokiban, Finnországban, valamint Sevillában, Spanyolországban. 2019. októberben ezeket a Venloban, Hollandiában megrendezett tanulmányút követte, majd pedig a hónap végén Bolognában, Olaszországban találkoztak a projekt partnerei. A DDRIÜ Nonprofit Kft. az olasz tanulmányút kivételével mindegyik programon részt vett, hol alkalmazottaival, hol stakeholdereivel. Kedd délelőtt minden partner bemutatta az általa tanulmányutakon megismert Jó Gyakorlatok saját, befolyásolni kívánt operatív programhoz/stratégiához való kapcsolódását, illetve a Jó Gyakorlatok alapján a javasolt beavatkozások első tervezetét. A DDRIÜ Nonprofit Kft. ennek szellemében a GINOP 2., valamint 1. prioritásának agrár-élelmiszeripari innováció és digitalizáció szempontjából releváns öt beavatkozási területéhez kapcsolódó öt lehetséges akcióra tett javaslatot. A délután folyamán a Regions 4Food Vezető Partnere két előadást tartott: egyet a projekt akcióterv nyomtatványáról és annak részletes tartalmáról, valamint egy másikat az agrár- és élelmiszeripar jobb nyomkövethetőségének és jelenleginél kiterjedtebb mértékű digitalizációjának 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó szakpolitikai ajánlásáról. Az akciótervezéshez kapcsolódó előadást – többek között – a projekt olasz partnerének, Emilia-Romagna Régiónak az akciótervezés gyakorlati szempontjait összesítő prezentációja egészítette ki. Az elhangzottak figyelembe vételével a Regions 4Food partnerek által kitöltendő akcióterv nyomtatványa 2020. január végére készül el a Vezető Partner gondozásában.

2019. november 27-én szerdán a program tanulmányúttal zárult Plovdivban, a város agráregyetemén. A délelőtt folyamán előadásokat hallhattunk Bulgária mezőgazdaságáról, a rendezvényt befogadó egyetem történetéről és kompetenciáiról. Ezt Jó Gyakorlat bemutatók követték, amelyek a mezőgazdaság szociális foglalkoztatásban/társadalmi vállalkozás létesítésében betöltött szerepéről (Land Source of Income Program and Foundation), a NEFERTITI Horizont 2020 projektről (amelynek témája innovatív megoldások kidolgozása a talaj tápanyag tartalmának, a mezőgazdasági öntözővíz -, valamint a rovarölőszerek használatnak vonatkozásában) szóltak. Egy további, részleteiben ismertetett Jó Gyakorlat pedig a középfokú tanulmányaikat folytatók információtechnológiai oktatásának (National IT career training programme) fejlesztését célozta meg. A projekt soron következő Irányító Bizottsági ülésére, interregionális műhelymunkájára és tanulmányútjára 2020. május 12-14. között kerül sor Pécsett és Kaposvárott.

A Regions 4Food projekt az Interreg Europe Programon belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.