Hírek

A Regions 4Food projekt 3. stakeholder találkozójára 2019. november 14-én a Kaposvári Egyetemen, annak „INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINBALE ECONOMY AND AGRICULTURE” konferenciája egyik délutáni szekcióüléseként került sor.  A 15 résztvevővel lebonyolított esemény fókuszában a projekt Jó Gyakorlatainak és a 2019. őszi tanulmányutakból levont tapasztalatoknak az ismertetésére állt. Az azt követő megbeszélés az IT megoldások, statisztikai és technikai szempontok agrifood vonatkozású alkalmazására koncentrált, kiemelve például a drónokkal történő talajmegfigyelés képalkotási nehézségeit, valamint a statisztikai adatgyűjtés digitalizációban, okos agrár közigazgatásban betöltött szerepét és annak kiterjedt alkalmazásával kapcsolatos teendőket.

A Regions 4Food projekt az Európai Unió Interreg Europe Programján belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: https://www.interregeurope.eu/regions4food/.