Hírek

A REGIONS 4FOOD második számú hírlevele közvetlenül a projekt tevékenységeiből származó híreket tartalmazza. Az első hírlevél óta a partnerek a régiókban rendelkezésre álló technológiák feltérképezésén dolgoztak az agrár-élelmiszeripar digitalizálásával kapcsolatban, elemezték a digitális átalakítás akadályait és kiválasztották a projektben megosztandó jó gyakorlatokat azzal a céllal, hogy a regionális hatóságoknak tanácsokat adjanak a szakpolitikáik javítására. A második projekt találkozóra 2019 május 27-29 között került sor Nantes-ban, a Pays de la Loire régióban, lehetőséget teremtve a projekt tevékenységeinek fejlesztésére, jó gyakorlatok megosztására és a partnerek közötti kölcsönös tanulás folyamatának megkezdésére.

Az agrár-élelmiszer digitalizálás jó gyakorlata

Az ART-ER a REGIONS 4FOOD projekt keretében három jó gyakorlatot választott ki Emilia-Romagna régió mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatának digitalizálására, és úgy döntött, hogy megosztja azokat a többi projektpartnerrel a 2019 május 27- 29 között Nantes-ban rendezett találkozón.

A kiválasztott jó gyakorlatok a következők:

  • S3 FORUM: az agrár-élelmiszeripari új megoldásokat támogató politikai eszköze

Az S3 FORUM (Okos Specializációs Fórum) Emilia-Romagna régió többszintű kormányzás által tervezett eszköze az okos specializációs stratégia (S3) hatásának értékelésére és az S3 felülvizsgálatra vonatkozó ajánlások benyújtására. A begyűjtött ajánlásokat Emilia-Romagna regionális kormánya stakeholdereivel együtt támogatja, a szakszervezetekkel és más szociális és vállalkozói intézményekkel egyetértésben.

  • RGD 774/2015: Közös nagyszabású K + F stratégiai projektek, amelyek fontos szerepet játszanak az agrár- élelmiszeripar digitalizálásában

Az S3 Emilia-Romagna-ban olyan stratégiai célkitűzést tartalmaz, amely a regionális és nemzeti innovációs rendszer erősítésére az Európai Regionális Fejlesztési Alap által biztosított forrásokat veszi igénybe a Regionális Operatív Programon keresztül (ERDF ROP). Az ezt célzó, ERDF-ROP 1.2.2 számú intézkedés „A komplex K + F projektek támogatása az S3 stratégia megvalósításához szükséges technológiai megoldások érdekében”.

Ennek keretben az első pályázati felhívás 2015-ben indult, a második pedig 2018-ban. Mindkettő várhatóan ösztönözni fogja az együttműködést és szorosabb kapcsolatokat épít ki a kutató laboratóriumok és a regionális vállalatok között a K + F támogatása és a regionális termelési rendszer versenyképességének növelése érdekében.

  • IRRINET: az öntözésre vonatkozó döntéstámogató rendszer

Az Irrinet egy, az interneten szabadon hozzáférhető öntözési menedzsment döntéshozatali rendszer (DSS), amely valós idejű öntözési ütemezést biztosít, napról-napra információt szolgáltat arról, hogy mennyit és mikor kell öntözni a mezőgazdasági növényeket.

A Vezető Partner bemutatta a projekt eredményeit

2019. június 6-án a REGIONS 4FOOD projekt vezető partnere, Andalúzia Mezőgazdasági, Állattenyésztési, Halászati és Fenntartható Fejlesztési Minisztériuma felkérést kapott arra, hogy bemutassa a projekt módszertani útmutatóinak eredményeit, amelyeket a projektpartnerek az elmúlt félév során készítettek el. A forrásdokumentum címe: „Adat- és technológiai regionális katalógus, valamint módszertani útmutató az agrár-élelmiszeripar digitalizálásával kapcsolatos akadályok, szükségletek, kapitalizáció és jó gyakorlatok azonosítására a REGIONS 4FOOD projekt partner régióiban.”

A prezentációt mintegy 40 fő hallgatta meg, amelyet két kerekasztal beszélgetés követett, ahol a résztvevők megvitatták az agrár-élelmiszeripari KKV-k előtt álló kihívásokat az értéklánc különböző folyamatainak digitalizálásával kapcsolatban.

Mi történt Nantes-ban 2019 május 27- 29. között?

2019 május 27-29 között Pays de la Loire régió fogadta a Regions 4Food projektben részt vevő külföldi partnereket és stakeholdereket, továbbá a francia Európa Agrárgazdasági Központ tagjait és Pays de la Loire Régió Mezőgazdasági, Halászati és Agrár-élelmiszeripari Részlegének vezetőit. Ez a három nap alkalmat adott a projekt értékelésére, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szektor digitalizálásának megvitatására, utóbbira az egyes partnerrégiók által kidolgozott tanulmányok visszajelzései alapján. Emellett regionális jó gyakorlatok és tanulmányutak bemutatására is sor került.

Május 27-én délután a második Irányítóbizottsági ülést tartották meg (csak a partnerek számára) azzal a céllal, hogy felmérjék a projekt helyzetét, és megvitassák a következő tevékenységeket, lépéseket, valamint az első félévről szóló jelentést (eredmények, kommunikáció stb.). Ez alkalommal Frédéric Poullain, a Pays de la Loire Mezőgazdasági, Halászati és Agrár-élelmiszeripar igazgatója üdvözlő beszédet tartott a partnereknek. Az Irányítóbizottsági ülés Lydie Bernard asszony, a Pays de la Loire-i Regionális Tanács alelnökének és a Mezőgazdasági, Halászati és Agrár- élelmiszerbizottság elnökének beszédével zárult.

A 2019. május 28-án és 29-én tartott interregionális szeminárium első felében a projektpartnerek és a stakeholderek bemutatták az egyes régiókban 2019 januárjától májusáig a hét partnerrégióban elvégzett két tanulmány eredményeit. Az első tanulmányt, amely a nyomon követhetőségre vonatkozó adatkatalógus kidolgozására irányult, a Pays de la Loire régió nevében az Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers írta. A második tanulmányt, amely a regionális agrár- élelmiszeripari ágazat digitalizálására irányuló igények, akadályok, kapitalizáció és bevált gyakorlatok azonosítására irányult, a régió munkatársai állították össze. A 28-i délutánt a regionális agrár- élelmiszeripari ágazat digitalizálását elősegítő kiválasztott regionális bevált gyakorlatok bemutatására szentelték.

A május 29-i nap a tanulmányutakkal telt. A Derval kísérleti gazdaságban reggel mintegy 40 fős európai delegációt üdvözöltek, ahol a Monagriculteur.coop alkalmazást Guillaume Ardillon mutatta be. A reggel második részében a Derval kísérleti gazdaságának és digitális eszközeit Marc Fougère mutatta be. Délután a Nantes-i Technocampus Alimentationban üdvözölték az európai delegációt. A projektpartnerek és a stakeholderek itt több előadást is hallhattak, többek között Fabien Arignon-tól a PUMAgri robotról.

A projekt megvalósításával kapcsolatos előadások, beszélgetések és eredmények szilárd alapot jelentenek a jövőbeni Akcióterv (a projekt második fázisa) kiépítéséhez, amelynek célja a regionális agrár- élelmiszeripari ágazat digitalizálásának javítása. A partner régióknak már most el kell gondolkodniuk a jövőbeni cselekvési tervükről. A tanulmányutak 2019. szeptemberében, októberében és novemberében kerülnek megrendezésre.

Regions 4Food tavasz Finnországban

A tavasz zsúfolásig volt teendőkkel Finnországban, Dél-Ostrobothnia-ban, főként a Regions 4Food projektet tekintve! A szükségletek és akadályok, a kapitalizáció, a jó gyakorlatok és az adatok feltérképezése sok stakeholdert érintettek. Ez a felmérés jó betekintést nyújtott a régió jelenlegi állapotába.

Az adatok nyomon követhetősége a régió és az ország abszolút erőssége, és ez a hosszú távú együttműködés és a rendszeres adatgyűjtés eredménye, amely – többek között – élelmiszerbiztonsághoz is vezet. Mégis több multidiszciplináris együttműködésre van szükség az élelmiszerértékelési lánc digitalizálásának továbbfejlesztéséhez, tekintettel arra, hogy a változó működési környezet mindig új ismereteket igényel.

Dél-Ostrobothnában 2019 április 24-én rendezték meg a második stakeholder találkozót. Itt megvitatták és véglegesítették a regionális kérdőívezés eredményeit és következtetéseit a célból, hogy a lehető legjobb rálátást biztosítsák a stakeholderek számára.

Vita a kisgazdaságok lehetőségeiről az AGRA2019-en

2019 február 22-én a Pazardzhik Regionális Önkormányzat képviselői részt vettek a „Kistermelők kihívásai és lehetőségei” című kerekasztal-beszélgetésben, melyet „Föld jövedelemforrás” Alapítvány regionális érdekeltek csoportjának tagjai szerveztek (http://landsourceofincome.org/en/). A rendezvény a FOODTEH, a VINARIA és az AGRA 2019 nemzetközi vásár mellett, Bulgáriában, Plovdivban került megrendezésre. Jó lehetőség volt továbbá a Regions 4Food projekt bemutatására: a kisgazdálkodókat, az állami hatóságokat és az agrár-élelmiszer-finanszírozási szervezeteket, valamint az egyetemeket és a kutatási / technológiai transzfer központokat is el tudták érni a rendezvény során.

A Pazardzhik Régió az Interreg Balkan-Mediterrán FOCUS projektben (https://www.focuseuproject.com/) kapcsolatot létesített további bolgár partnerekkel. A regions 4Food-hoz témájában jól kapcsolódó FOCUS projekt célja az IKT-platform agrár-élelmiszeripari klaszterének létrehozása a szomszédos Plovidv régióban, ezzel ott járulva hozzá a regionális intelligens specializációs stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.

Gyorsítási szolgáltatások az agrár-élelmiszeripari vállalkozások számára

Az olaszországi Bolognában a közelmúltban született meg az agrár-élelmiszeripar és az élelmiszer- és italgyártás területén induló üzleti innovációs központ. Ez egy nyílt innovációs központ, amely olyan fontos szereplőket gyűjt össze, mint például Granarolo, Gellify, Camst, Conserve Italia, Cuniola, Ima ed Eurovo, a Bologna, az Almacube, az Enea – a Regions 4Food projekt olasz partnerének, az ASTER-nek támogatásával, újabb üzleti lehetőségek azonosítása és kiaknázása érdekében.

A fentiekkel összhangban 2019 februárban megkezdődött egy olyan kiválasztási eljárás, amelynek célja azon induló vállalkozások azonosítása volt, amelyek a gyorsítási szolgáltatások előnyeit élvezik. A strat-up-ok az alábbi szektorokból származnak:

  • egészséges étel és különleges igények,
  • élelmiszer-nyomon követhetőség,
  • fenntartható csomagolás,
  • ételszállítás,
  • precíziós mezőgazdaság.

Az Agrofood BIC (Üzleti Innovációs Központ) támogatja a startupokat projektjeik fejlesztésében, a gyorsítási szolgáltatások, készségfejlesztés és további eszközök mixével, amelyek célja, hogy ötleteik növekedhessenek és a piacon sikeresen lehessenek. A „gyorsító” és együttműködő partnerei az együttműködő start-up gyáraknak, kísérleti üzemeknek K + F-támogatást és hálózati lehetőségeket is biztosít.

Európai régiók gyakorlati együttműködése az agrárium és az élelmiszeripar digitalizációjáért és hatékonyabb adatgazdálkodásáért

Magyarországon az agrárvállalkozások információiból nyert adatokat is felhasználó precíziós gazdálkodás 2010-től van jelen, a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység azonban már 2006-2007-ben kezdetét vette. Az agrárium egészét átfogó adatgazdálkodási kérdéskörre számos hazai megoldásszállító is kínál szoftvereket, ennek ellenére – a nyilvánvalóan jelentős mértékű hardver és szoftver beruházásokra való tekintettel is – átfogó információtechnológiai megoldásokkal leginkább az agrár nagyvállalkozások rendelkeznek.

A Regions 4Food második un. stakeholder (a téma kapcsán az érdekelt szervezeteket megcélzó) találkozójára 2019. április 30-én került sort Kaposvárott, a Fino Food Kft. Gasztrotékájában. A rendezvény keretében Pálmai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) projekttel foglalkozó igazgatóhelyettese röviden ismertette az agrárvállalkozások lekérdezésével, falugazdászok bevonásával kidolgozás alatt álló adat-technológia katalógust, amely az egyes értékláncok (például a gabonatermelés és azon belül a kukorica termelésének értéklánca) vonatkozásában bemutatja a gyűjtött adatok típusait (ráfordítások, hozamok, profit, árbevétel, stb.), azok felhasználási területét (pusztán statisztikai adatszolgáltatás, vagy származtatott információk kinyerése), megvizsgálva az adatok minőségét, rendelkezésre állását, felhasználási területeit, valamint azok más adatbázisokhoz való kapcsolódásának lehetőségét. A felmérés részét képezi a „technológia katalógus” is, amely az adatok generálásával, tárolásával, az adatelemzés módszereivel, valamint az egyes megoldások más információfeldolgozó rendszerek általi felhasználhatóságával foglalkozik. Az előadás keretében röviden áttekintésre kerültek a precíziós gazdálkodással, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő főbb problémák és igények, valamint ismertetésre került a szakirodalom elemzés és a témakörrel összefüggő quadruple helix szereplők kapcsolati hálója is. A Gasztrotékában tartott rendezvényen a Regions 4Food projekttel kapcsolatban szóba jöhető Jó Gyakorlatok felmérése is kezdetét vette.

A stakeholder találkozó keretében a DDRIÜ röviden ismertette a Közép Európa Programból társfinanszírozott másik projektje, az élelmiszeripari innovációval (mechatronika, élelmiszer biztonság, élelmiszer dizájn) foglakozó I-CON elért eredményeit, amelyek élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások élelmiszeripari auditjával, valamint egy internetes alapú közösségi dizájn platform élelmiszeripari cégek számára történő szolgáltatásával (például logo újratervezés vagy címke tervezése) kapcsolatosak. Az élelmiszeripari audit a projekt másik hazai partnere, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. kivitelezésében valósult meg.

A stakeholder találkozó részeként fontosnak tartottuk kiemelni a magyarországi élelmiszeripari vállalkozásokat érintő információtechnológiai újdonságokat is. Zelenák Levente, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. fejlesztőmérnöke a jelenleg tervezés alatt álló élelmiszeripari modernizálási stratégiát mutatta be, amely az ipar 4.0 és a digitalizáció együttes alkalmazására épül. Az ipar 4.0 ebben a kontextusban a folyamatok hatékony szervezését jelenti elsősorban, amely az anyagáram mentén az eszközök önálló kommunikációját és összehangolt működését valósítja meg. A digitalizáció pedig az élelmiszeripari információk átalakításának folyamataként azokat digitális (számítógép által értelmezhető) formátumba konvertálja, így teszi lehetővé az információs és kommunikációs technológiák jelenleginél elterjedtebb használatát. Ez növeli az érintett vállalkozások versenyképességét, javítja termékeik minőségét, valamint maga után vonja a fogyasztók igényeinek jobb kiszolgálását is. Az ipar 4.0 és a digitalizáció együttesen elősegítik a folyamatszabályozást, az információáramlást és a fogyasztók bevonását is. Végül, de nem utolsó sorban az ágazatot jellemző minőségi munkaerőhiány orvoslásában is meghatározó szereppel bír. Az előadást követően kiosztásra került egy a témával kapcsolatos kérdőív, amelynek kitöltésében a rendezvényen jelen levő dél-dunántúli élelmiszeripari vállalkozások is közreműködtek.

Az előadásokat kérdések-válaszok, továbbá egy kötetlen hangulatú állófogadás követte. A rendezvényen a szervezőkkel együtt 23 fő vett részt.

A hírlevél angol nyelven a projekt weboldalán is megtatlálható a következő linken: https://www.interregeurope.eu/regions4food/news/news-article/5874/regions-4food-newsletter-2/

A Regions4Food projekt az Interreg Europe Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.