Hírek

2019. május 30-án Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának (PTE ÁOK) Biofizika Intézetében került sor a MEDTECH4 EUROPE nemzetközi együttműködési projekt 2. stakeholder találkozójára. A francia Auvergne-Rhône-Alpok Régió által vezetett projektben magyarországi partnerként a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) működik közre. A 2018. június 1-jén indult négy és fél éves együttműködés előkészítésében a Kar dékánja, Dr. Nyitrai Miklós professzor úr, valamint a Kar oktatói közül Dr. Lukács András intézetigazgató-helyettes úr, egyetemi docens és Dr. Maróti Péter tudományos munkatárs, K+F+I szakmai koordinátor vettek részt, akik jelenleg is támogatják a már zajló nemzetközi tapasztalatcserét.

A MEDTECH4 EUROPE projekt olyan orvostechnológiai eszközökkel, termékekkel foglalkozik, amelyek humángyógyászati kórmeghatározást vagy terápiás kezelést szolgálnak. A projekt a Globális Orvostechnológia Nómenklatúra Ügynökség által alkalmazott klasszifikációval összhangban 16 kategóriába sorolja ezeket a termékeket, az aktív beültethető technológiáktól (például szívritmusszabályozó) kezdve egészen a laboratóriumi felszerelésekig (például in vitro eszközök). A projekt célja az, hogy a nemzetközi együttműködésben résztvevő dán, finn, francia, holland, lengyel, magyar, német és olasz régiók/tartományok ebben a témakörben folytassanak tapasztalatcserét, és ennek segítségével európai uniós támogatási forrásaikat a hatékonyabb orvostechnológiai kutatás-termékfejlesztés-piaci bevezetés érdekében jobban célzottá és hatékonyabbá tegyék.

A május végi találkozón az egyetemi szféra (PTE ÁOK), a vállalkozások (Hisztopatológia Kft.), valamint a köztük levő kapcsolatot hídképző módon biztosító szervezetek (DDRIÜ, MediKlaszter) képviselői vettek részt. A program megnyitásaként Pálmai Zsolt, a DDRIÜ igazgatóhelyettese bemutatta a projektrégiók orvostechnológiai iparát, azok eltérő működési környezetét és kutatási potenciálját, tudástranszfer lehetőségeit, valamint ismertette az egyes európai térségek kiválósági területeit. Utóbbiak vonatkozásában a MEDTECH4 EUROPE projekt partnereihez képest a Dél-Dunántúl a rehabilitáció, protézisek és implantátumok tekintetében, továbbá az orvosi robotikában, 3D tervezésben és a számítógéppel támogatott sebészeti megoldások vonatkozásában nyújthat tanulási, jó gyakorlat átvételi lehetőséget a többi projektrégiónak.

Ezt követően Dr. Szekeres György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezetője, egyben a MediKlaszter dél-dunántúli regionális igazgatója először röviden bemutatta klaszterük tevékenységét. Az akkreditált innovációs klaszter, amelyet 2006. decemberben 21 egészségipari kis- és közepes vállalkozás (KKV) alapított, ma 41 tagot számlál. A MediKlaszter az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket. Mivel a gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy 2020-ig a GDP 15-17 %-át is elérheti az egészségipar hozzájárulása az OECD tagállamokban és Magyarországon is, ezért a klaszter az együttműködést az innovációs, oktatási és képzési tevékenységekben (mérnökképzés és szakképzés hiányterületein, különös tekintettel a duális képzésre) kiemelten fontosnak tartja.

Az előadó, mint a Hisztopatológia Kft. ügyvezetője, kiemelte az egyetemi alapkutatások és az alkalmazott kutatási eredményekre építő piaci szereplők, KKV-k, befektetői csoportok együttműködésének fontosságát. Amennyiben ez a kooperáció sikeres, akkor egyre több hazai orvostechnológiai cég jöhet létre és kínálhat termékeket, szolgáltatásokat a dél-dunántúli kórházak és járóbetegellátó központok számára.

Az előadásokat követő kérdések a PTE ÁOK oktatói, kutatói részéről elsősorban a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására, az azzal összefüggő szellemi tulajdonvédelmi szempontokra, valamint az orvostechnológiai szabványokra vonatkoztak.

A MEDTECH4 EUROPE projekt az Interreg Europe Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.