Hírek

Az Európai Unió által társfinanszírozott SET-UP PGI0484 Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél kiterjedtebb használatát, valamint további korszerű energetikai megoldások (helyi villamos áram előállítás, a napszakok energiafogyasztását figyelembe vevő áramellátás, stb.) elérhetővé tételét. Az utóbbiakkal együtt létrejövő úgynevezett elektromos okos hálózatok hatással vannak nem csak az energiafogyasztásra, hanem az érintett térségek lakosságának energiatudatosságát is kedvező irányban befolyásolják. A SET-UP projekt magyarországi célterületét Tolna megye alkotja.

A fentiekkel összhangban került megrendezésre a szekszárdi rendezvény (amely a projekt ötödik úgynevezett stakeholder találkozója is volt egyben), melyet Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség (TMFÜ) 2019. február 28-án tartott a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.

A részvevőket Dr. habil Nemeskéri Zsolt intézetigazgató, egyetemi docens köszöntötte. Köszöntőjében bemutatta a PTE-KPVK terveit: IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Központ megalapítását tervezik Szekszárdon, amelynek célja egy nyílt szellemi és technológiai műhely kialakítása, amelyet az együttműködő felek a város és a megye innovációs tevékenységének elősegítése érdekében hoznak létre. A központ általános feladata regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása, koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, valamint innovációs szolgáltatások nyújtása, ezek hatékony működtetése és működtethető rendszerbe történő integrálása. Emellett fontos szerepet kap azoknak a szakmai együttműködéseknek a megteremtésében és fenntartásában, amelyek révén lehetőség nyílik egy, a gazdasági szereplők igényeire hangolt, piacképes képzési portfólió kialakítására.

A kutatói-felsőoktatási szféra szereplői számára szóló köszöntőt követően Kiss Balázs, a TMFÜ projektmenedzsere ismertette az Ügynökség munkásságát, bemutatta tevékenységeit, szolgáltatási-működési portfólióját, illetve nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Ezt követően a SET-UP projekt nyújtotta lehetőségekről esett szó, kiemelve az elektromos okos mérés/hálózatok hazai kiépítésének eddigi eredményeit. A projektről Pálmai Zsolt, a TMFÜ külső szakértője számolt be, ismertetve, hogy a projekt célja a közreműködő európai régiók energetikai teljesítményének fokozása az okos hálózatokra vonatkozó szakpolitika fejlesztése segítségével. Bemutatta az okos hálózatok működését, és ismertette azok hasznosságát.

Majd a hazai akciótervre térve bemutatta, hogy a KEHOP (Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, 2014-2020) kapcsán mely konkrét pályázati felhívásban szerepelnek okos hálózati és okos méréssel összefüggő elemek, melyekhez a projekt hozzájárul, azután felvázolta a lehetséges üzleti modelleket az okos mérés területén Magyarországon és Tolna megyében. Elmondta, hogy hazánk elsődleges energiatermelésében kiemelt szerepe van az atomenergiának, de egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a második helyen álló megújuló energiaforrások. A magyar villamosenergia piac működési modelljét is felvázolta mind a megtermelt elektromos áram fizikai áramlása, mind az ahhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatok szempontjából. Ezt követően szó került az okos mérés bevezetéséről a Dél-Dunántúlon, melyet az NKM Áramhálózati Kft. (korábban EDF-DÉMÁSZ) Okos Szinergia Projektje tesz lehetővé, valamint a Központi Okoshálózati Mintaprojektről is szó esett. Utóbbit a Központi Okos Mérés Zrt. gondozta, az energiafogyasztás hatékonyságát, a mérési infrastruktúra modernizálását, szemléletformálást, megújuló energiaforrások kiserőművek révén történő bevonását, továbbá az okos mérés országos bevezetésének előzetes tesztelését tűzve ki célul 2015-2018. közötti projektjében. Az prezentáció során az okoshálózatok bevezetésének akadályairól és megoldásairól is szó esett.

A rendezvény zárásaként Tolna Város kísérleti elektromos okos mérés projektje aktuális feladatainak ismertetésére kerül sor, amely a BOOSTEE-CE projekt részeként a település 3 középületében várhatóan idén tavasszal valósul meg. A projektről Kiss Balázs, a TMFÜ projektmenedzsere tartott előadást. A projekt alapja, hogy az épületek felelősek az energiafogyasztás 40%-ért és a széndioxid-kibocsátás 35%-ért, ezért a középületek energiahatékonyságának növelése elengedhetetlen. A projektmenedzser bemutatta a 3D Energiamenedzsment Rendszert is, mely egy olyan speciális térinformatikai (webGIS) rendszer, ami egy térkép és az épületek háromdimenziós modelljei alapján mutat be energetikai adatokat, energia auditok eredményeit és más, az épületre jellemző tulajdonságokat. Majd prezentálta a Tolna megyei mintaprojekteket, melynek keretében az energiafogyasztás valós idejű mérése három középületben fog megvalósulni: a Városházában, a Sportcsarnokban és a Lovarda Kulturális Központban.

További információk a SET-UP projektről:

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/, angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.