Hírek

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség (TMFÜ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével vesz részt a SET-UP (PGI0484) Interreg Europe projektben, az energiahatékonyság javítása, az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos hazai támogatási programok befolyásolása érdekében. Az alábbiakban röviden áttekintjük ennek folyamatát, kiemelve benne a partnerségi együttműködés, az interregionális projekttalálkozók, valamint a magyar kormányzat kompetens szereplőinek fontosságát.

A 2016. áprilisban indult projektben a TMFÜ folyamatosan nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy francia, egyesült királyági, spanyol és portugál, valamint litván partnerektől olyan konkrét energetikai megoldásokat és nem utolsó sorban szemléletet vegyen át, amely elősegíti a hazai támogatási programok kedvező irányú befolyásolását. Az eltelt közel három évben Magyarországon a 2014-2020-as Európai Uniós programidőszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5. prioritásán (Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) belül négy intézkedés részletes elemzését végeztük el a program koordinációját ellátó un. Irányító Hatóság (IH) munkatársainak közreműködésével.

                                                  

A jelzett TMFÜ-KEHOP IH együttműködés eredményeként 2018. nyarán már körvonalazódott, hogy a KEHOP 5. prioritásán belül a 3. intézkedés (Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése) lesz az, amelyből egyrészt még rendelkezésre áll 2019-2020 folyamán pályázható támogatási forrás, másrészt pedig a távfűtési rendszereknek vannak olyan irányítási, mérési pontjai, ahol az elektromos okos hálózatok elsősorban a hálózat vezérléséért felelős elemei tesztelhetők.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai és az érintett szervezetek (köztük a KEHOP IH egyik munkatársa) a fent leírt egyeztetéseket követően, 2018 október 2-3-án Londonban részt vettek a SET-UP projekt hetedik partnertalálkozóján és workshopján. A partnertalálkozó során a külföldi partnerek véleményét is kikértük arról az un. akciótervről, amelyben a KEHOP 5. prioritásában található távhőellátási projektek elektromos okos hálózati elemeit kísérleti jelleggel kívánjuk megvalósítani, így tesztelve a hazai elektromos okos hálózatok egyik fontos elemének (irányítás, vezérlés) megvalósíthatóságát.

                                 

Az akciótervben (amelyet minden partner maga készít el saját régiójára/országára) a partnerországok részletezik a javasolt támogatáspolitikai fejlesztéseket, amelyeket meg kell valósítaniuk a SET-UP projekt második fázisának keretében, 2019. április 1. – 2021. március 31. között. Az akciótervek tartalmazzák a megcélzott támogatási program kapcsán a fejlesztés érdekében végrehajtandó feladatokat és azok ütemezését. A londoni munkamegbeszélésen ennek a magyar dokumentumnak részletes megvitatására is sor került. A nemzetközi partnerek csoportokra bontva beszélték meg az egyes országok aktuális helyzetét, ezáltal is megismerve más országok lehetőségeit a végrehajtás terén. Az itt kapott visszajelzések jelentősen segítették munkánkat.

2018. ősze-tele, valamint 2019. januárja a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részéről az akcióterv további finomításával, részleteinek kidolgozásával telt. Ennek keretében több alkalommal sor került a KEHOP IH-val való egyeztetésre, egyúttal az akcióterv véglegesnek javasolt változatának előkészítésére is. Utóbbinak a SET-UP projekt Vezető Partnerével történő egyeztetésére 2019. január végén kerül sor.

Hamarosan ismét beszámolunk az akciótervezés eredményéről, amely – mint említettük – alapját képezi a KEHOP által finanszírozott távhő- és hőellátó rendszerek energetikai felújításának, illetve megújuló alapra helyezésének elektromos okos hálózati megoldásokkal segítségével.

További információk a SET-UP projektről

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/ angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.