Hírek

Az Európai Unió a 2014-2020-ig tartó tervezési időszakban kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést és innovációt, valamint az ebből származó eredmények társadalmi-gazdasági hasznosításának ösztönzését. A fejlett országokban az innováció nagy mértékben járul hozzá a termelékenység növeléséhez, ezért létfontosságú a vállalatok versenyképességének fokozásához. Az innovációs fejlesztések mára már a helyi-regionális versenyképesség fokozását is célul tűzik ki és ezáltal a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenntartható fejlődés elősegítését. A versenyképességet befolyásoló tényezők sorában meghatározó jelentősége van az egyes régiók innovációs potenciáljának és az innovációs kapacitás bővítését elősegítő szakpolitikáknak.

A digitalizáció, a jövő egyik meghatározó iránya, jelentős változásokat hozott az adatkezelésben, az adatok előállításában és feldolgozásában. A digitális eszközök működésük kapcsán rengeteg adatot állítanak elő, ami az egyes területek működésének részletes megismerését, új szempontok azonosítását teszik elérhetővé.

Az élelmiszeripari ágazati prioritás, amely célul tűzi ki a fenntarthatóságot, mind az előállításban, mind a fogyasztásban, különös tekintettel az élelmiszerbiztonságra, lefedi a teljes élelmiszeripari láncot érintő kutatás, fejlesztés és innovációt.

Az információs technológia térhódítása, az ipari folyamatok teljes digitalizációja és automatizációja új dimenziókat jelent az élelmiszergazdaságban.  A REGIONS 4FOOD projekt az innovációs lánc mentén az agrár-élelmiszeripari cégekre koncentrál, és azok információs-kommunikációs termék és szolgáltatás-fejlesztéseit igyekszik támogatni az egyes regionális/nemzeti operatív programok befolyásolása révén, valamint a „big data” alkalmazások elterjesztését segíti.  

A projektben hét ország (ES, FR, FI, IT, HU, NL, BG) hét régiójának partnerei dolgoznak együtt abból a célból, hogy felmérjék az agrárium és élelmiszeripar innováció értékláncához kapcsolódó adatokat és információkat. A nagytömegű adat elemzése új összefüggések feltárásával növeli az ágazati tervezések hatékonyságát. Ennek szellemében a projekt folyamán a feltérképezés, a Jó Gyakorlatok összegyűjtése, majd akciótervek első változatainak elkészítése, később pedig az akciótervek véglegesítése játssza a főszerepet. A pályázatot Andalúzia Régió Kormányának Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériuma vezeti, a projekt futamideje öt év, amely 2018-2023 között valósul meg.

A projekt nyitórendezvénye Málaga-ban, Spanyolországban valósult meg, amelyet 2018. június 21-én egy andalúz regionális mezőgazdasági-élelmiszeripari kiállítás előzött meg. Itt az ágazattal foglalkozó közigazgatási szereplők, azokhoz kapcsolódó klaszterek és innovatív termékeket-szolgáltatásokat kínáló fejlesztő és tanácsadó vállalkozások mutatkoztak be.

A kiállítást-vásárt követően az első napon a projekttel kapcsolatos általános feladatok bemutatójára került sor (célok, outputok, eredmények, munkaterv, a feladatok időzítése, a projekt módszertana). Ezután a projekt hét országból (ES, FR, FI, IT, HU, NL, BG) származó hét régiójának partnerei is röviden bemutatták szervezetüket, térségük mezőgazdaságát-élelmiszeriparát, továbbá ismertették a REGIONS 4FOOD projekttel kapcsolatos szakmai elvárásaikat az általuk megcélzott ERFA operatív program kapcsán.

A rendezvény második napján (2018. június 22.) a projekt három fő tevékenységének, vagyis a projekt menedzsmentnek, a kommunikáció-disszeminációnak, valamint a tapasztalatcserének a projekt 1. és 2. Fázisaiban esedékes feladatait tekintették át. A tapasztalatcsere vonatkozásában fontos kiemelni, hogy a REGIONS 4FOOD projekt az innovációs lánc mentén az agrár-élelmiszeripari cégekre koncentrál, és azok információs-kommunikációs termék és szolgáltatás-fejlesztéseit igyekszik támogatni az egyes regionális/nemzeti operatív programok befolyásolása révén. Ennek szellemében az első periódusban a feltérképezés, a másodikban a Jó Gyakorlatok összegyűjtése, a harmadikban a tanulmányutak, a negyedikben az akciótervek első változatainak elkészítése, az ötödikben a peer review-k, míg a hatodikban az akciótervek véglegesítése játssza a főszerepet. A projekt tapasztalatcseréjének 2. Fázisában (szemben az előző hat félévvel, amely az 1. Fázist alkotta) az akciótervek megvalósításának nyomon követése a partnerség feladata.

A projekt soron következő találkozójára 2019. februárban kerül sor Nantes-ban, Pays de La Loire régióban, Franciaországban.