Hírek

A „Régiók közötti együttműködések az energetikai átalakulásért” tematikus kommunikációs napra a REBUS projekt keretében, egyúttal a VIOLET és a SET-UP projektekkel együttműködésben került sor 2018. június 27-én Firenzében. Az eseményen Tolna megyét – a SET-UP projekthez kapcsolódóan – a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai képviselték, az országos szakpolitikai szintet pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelen levő kollegája.

A SET-UP, amely villamos áram alapú un. okos hálózatokkal foglalkozik (okos mérés, okos háztartási eszközök, decentralizált, vagyis helyben termelt elektromos energián alapuló szolgáltatások, stb.) két, témájában hasonló projekttel, különböző szemszögből közelítette meg az energiahatékonyság, valamint a fosszilis energiahordozókból a helyileg termelt, fenntartható, környezetkímélőbb energia felé törekvő energetikai átmenetet. Míg a REBUS a középületeket veszi célba, és azok energiahatékony felújítására koncentrál, addig a VIOLET az épített örökség megőrzésére törekszik olyan módon, hogy ezeket az oltalom alatt épületeket szén-dioxid kibocsátást csökkentő gépészeti megoldásokkal javasolja felújítani. A klímabarátnak tekinthető mindhárom projekt alapvető különbsége, hogy az utóbbi kettő az üvegház-hatású gázok kibocsátásának 40%-áért felelős épületállományra fókuszál, addig a SET-UP – hasonló célok mentén, de – a villamosenergia hálózataira és az ahhoz kapcsolódó okos, egyúttal energiahatékony megoldásokra. A projektek ilyen szemszögből tehát eltérnek egymástól, ettől függetlenül 2018. június 27-én a Firenzében a három projekt képviseletében jelen levő szakemberek, projektmunkatársak hasznos tapasztalatcserét folytattak a közös célok elérését szolgáló eltérő megoldásokról.

Másnap, 2018. június 28-án került sor a mindhárom projektnek európai uniós támogatást biztosító Interreg Europe Program energetikai szakpolitikai tanulási platformjának rendezvényére. Ezen a rendezvényen 14, energetikai fókuszú Interreg Europe projekt vett részt, kiegészülve az Interreg Europe Program tematikus szakértőinek koordinálásával. A nap során az elsődleges cél nem a projektek témái közötti hasonlóság megállapítása volt, sokkal inkább az egyes projekteken belüli tapasztalatcsere módszereinek, kivitelezési tanulságainak, buktatóinak az áttekintése.

Az olaszországi rendezvények Tolna megye szempontjából is sok tanulsággal bírnak, hiszen számos energetikai korszerűsítési, decentralizált, fenntartható energiatermelési (napelem, -kollektor, földszivattyú, stb.) megoldás van jelenleg is használatban a megyei önkormányzatainál. Ezek településeken belüli mikrohálózatainak kialakítása jó lehetőség a szén-dioxid lábnyom csökkentésére, ahogy a helyi lakosság ismereteinek, energiatudatosságának erősítése érdekében is. A rendezvényből levonható tanulságok a Szekszárdon zajló SET-UP projekt mellett a Pakson párhuzamosan futó TOGETHER Közép-Európa projektben (téma: okos mérés), valamint a Tolna városában szintén zajló okos mérés fókuszú BOOSTEE-CE projekt szempontjából is jól kamatoztathatók.

A SET-UP PGI01484 projekt az Interreg Europe Programon belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg. Bővebb információt a projektről a https://www.interregeurope.eu/set-up/ honlapon olvashatnak.