Hírek

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai, a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai referense franciaországi tanulmányúton vettek részt 2018. május 23-24-én. A SET-UP Interreg Europe projekt keretében megvalósuló esemény egyúttal személyzeti csereprogram is volt a projekt francia (Bretagne), spanyol (Andalúzia) és portugál (Algarve) partnerszervezeti munkatársainak részvételével. Az ilyen típusú csereprogramok célja, hogy az azokon résztvevő szakemberek konkrét energetikai beruházások megtekintése során megvitatják és átgondolják azok saját országuk, régiók szempontjából értelmezhető átültethetőségét, illetve a példaként megtekintett projekt/létesítmény újszerű, innovatív volta saját munkájuk és az általuk képviselt szervezet számára is számos tanulsággal bír.

A franciaország északnyugati részén elhelyezkedő régióban a két nap során a magyar vendégek betekintést nyerhettek SOLENN elektromos okos hálózhat működésébe, amelynek két célja van: egyrészt az általa lefedett térség elektromos energia igény megfelelő időben és mennyiségben történő kiszolgálása, másrészt pedig magának az elektromos hálózat biztonságának az egyidejű szavatolása. Mindkét célkitűzés során kiemelt szerepet kapnak a közigazgatás szereplői és a háztartások, előtérbe állítva a tudatos energiafogyasztás népszerűsítését, a fogyasztási modellek ésszerűsítését. A csúcsidőszaki villamos energia fogyasztást alacsony kihasználtságú, ún. völgyidőszakba történő átütemezése nemcsak az elosztóhálózat terheltségét mérsékeli, hanem a dinamikus árszabás révén a fogyasztók oldalán is megtakarítást eredményez. Erről a Jó Gyakorlatról bővebb információt itt olvashatnak: http://www.smartgrid-solenn.fr/en/.

A Sabella árapályerőmű (http://www.sabella.fr/) a Földet körülvevő vízburok napi kétszeri szintváltozásából, az árapályból eredő energia kiaknázására létrehozott erőmű. A magyar viszonyok között inkább különlegességnek számító megoldás azt illusztrálja, hogy a fogyasztók környezetében levő természeti adottságok kihasználása (esetünkben: gátak, elzárt medencék és zsilipkapuk rendszere tereli a tengervizet, amely az ár-apály jelenség révén gáttal elválasztott, a magasabb helyről az alacsonyabb magasságú irányában áramló víztömeggel meghajtott turbina segítségével elektromos áramot termel) önmagában jelentős mennyiségű fosszilis energiahordozót válthat ki, egyúttal hatékonyan képes az elektromos energia fogyasztóinak szemléletformálására, hiszen a lakosság számára jól látható és környezetbarát módon üzemel.

A Kapucinus Körzet nevet viselő példamutató gyakorlat (http://www.capucinsbrest.com/un-quartier-durable/un-quartier-a-habiter-et-a-vivre.html) egy olyan fenntartható energiamenedzsmenttel bíró lakóközösség, amely lehetővé teszi a társadalmi sokszínűség, az energia ésszerű kezelése, az élhető lakásminőség, a környezetvédelem, a minőségi közterek, a fenntartható közlekedés és jó elérhetőség kombinációját mintegy 560, különféle igényeket kiszolgáló lakás építése segítségével. Ez példa tehát az élhető, egyúttal energetikailag is fenntartható közösségek szerepét emeli ki az energiagazdálkodásban.

Természetesen a korszerű várostervezési, tengermelléki energetikai megoldásokban fontos szerepet játszanak az önkormányzatok is. Ahogy az Ushant sziget polgármestere illusztrálta is résztvevőknek, a helyi politikának szorosan együtt kell működnie a településen található vállalkozásokkal, nem pusztán a fejlesztési célok meghatározásában, hanem a kivitelezés és fenntartás minden szakaszában is. Különösen fontos ez egy olyan kulcsfontosságú területen, mint a villamosenergia ellátás, amely a környezet, a lakosság, egyúttal a közreműködő  köz- és magán rendszerüzemeltető számossága révén a szereplők életminőségét, anyagi gyarapodását széles körben befolyásolja.

A SET-UP projekt keretében 2019. március 31-ig még egy újabb személyzeti csereprogram megvalósítására sor kerül. Amíg a francia példák inkább újszerű, innovatív jellegűek voltak, addig a következő személyzeti tapasztalatcsere során inkább a látottak itthoni átültethetősége jelenti majd a fő szempontot.

A SET-UP PGI01484 projekt az Interreg Europe Programon belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg. Bővebb információt a projektről a https://www.interregeurope.eu/set-up/ honlapon olvashatnak.