Hírek

 

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft-vel együttműködésben 2018. április 19-én workshopot szervezett az Élelmiszerminőség, -Biztonság, Csomagolás- és Gyártástechnológia Aktuális Kérdései címmel Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. A rendezvény az I-CON Interreg Közép Európa Program keretében valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

Az I-CON projekt egy 2016. június 1-jén indult európai uniós pályázat, amely nemzetközi tapasztalatcsere segítségével szlovén, olasz, osztrák, német, lengyel, szlovák, továbbá magyarországi sikeres élelmiszeripari példák, jó gyakorlatok segítségével egy, az élelmiszeripari cégek gyakorlati problémáit alapul vevő oktatási programot dolgozott ki. Ennek a legfontosabb, Tolna megye számára aktuálisan jól alkalmazható elemei kerültek bemutatásra a szekszárdi rendezvény keretében.

Az I-CON project az élelmiszeripari ágazatban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások kompetenciának és készségeinek fejlesztését tűzi ki célul, élelmiszeripari innovációk, újítások segítségével. A projekt elsősorban arra koncentrál, hogy az érintett térségek kihívásait kezelje, azzal a céllal, hogy eközben erősítse a kompetenciákat az élelmiszeripari ágazatban a mechatronika (gyártási technológia), biotechnológia (élelmiszerbiztonság) és dizájn (csomagolás) területek ágazatközi együttműködésével.

Az I-CON projekt eredménye egy nemzetközi élelmiszeripari mentor program és egy alkalmazható élelmiszeripari közösségi dizájn platform létrejötte lesz.

Elemzések azt mutatják, hogy az élelmiszeripari szektor (együtt más, az értéklánchoz tartozó szektorokkal) az egyik legfontosabb szóba jöhető terület abból a szempontból, hogy a távoleső, jellemzően vidéki területek társadalmi-gazdasági helyzetét javítsuk.

Ennek keretében a projekt partnerek együtt terveznek és valósítanak meg egy fenntartható transznacionális akciótervet, amelynek célja, hogy versenyelőnyt biztosítson a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára és előremutató tippeket adjon a szektorban közvetítő szerepet betöltő és a (jogi) szabályozással foglalkozó szervezetek számára.

A megszerzett ismeretek és támogató szolgáltatások átadásának érdekében a tudáspartnerek tréningeket szerveznek „tréningsorozatok regionális folyamatsegítőknek” címen. Ezek a regionális „tapasztalatcsere workshop-ok” lehetővé teszik az egymástól való kölcsönös tanulást, egy transznacionális együttműködést, amely nagymértékben segíti a munkavállalói készségek növekedését és az új technológiák, módszerek és innovatív termékek vállalkozók általi használatát, ezzel hozzájárulva a regionális innovációs stratégiák meglétéhez.

A megszerzett tudás átadására a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség három rendezvényt szervez a Dél-Dunántúl három megyeszékhelyén.

Az első ilyen rendezvényre Szekszárdon került sor, ahol Pálmai Zsolt, a DDRIÜ igazgatóhelyettese köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az I-CON projektet, és a KKV-k számára a projektben rejlő lehetőségeket.

Ezt követően Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztési Egyesület (HaHVE) elnöke az élelmiszer dizájn szerepét mutatta be a közösségi marketing megoldásokban és arculatépítésben. Az előadó a Pannon Egyetem docenseként kiemelte, hogy a HaHVE kezdeményezés egyik fő célja, hogy elősegítse a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak területfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos tudásának bővítését. Céljuk továbbá, hogy érzékennyé tegyék a hallgatókat a saját környezetükben megjelenő problémákra, valamint azok megoldási lehetőségeit is megmutatják nekik. Az Egyesület egyfajta híd szerepet tölthet be a Pannon Egyetem és az önkormányzatok, valamint az egyéb, a vidékfejlesztésben szerepet játszó és vállaló szervezetek között. A hallgatókkal együtt mérik fel többek közt a helyi vállalkozások igényeit és lehetőségeit, valamint a védjegyek hatását a vásárlóközönségre. Jó példának az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület munkásságát hozta fel.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/helybenahelyiert .

 

Szentgyörgyi Ákos, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. fejlesztőmérnöke a Minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági megoldások a kereskedelmi láncok KKV beszállítói részére címmel tartott előadást, melyeben elmondta, hogy a kereskedelmi élelmiszer-biztonsági és -minőségi szabványok követelményei miért fontosak mind a kereskedők, mind a vásárlók védelmében. Bemutatásra kerültek az élelmiszer-biztonsági szabványok bevezetésinek lépései, a rendszer főbb témakörei, hogy hogyan zajlik az értékelési folyamat, annak előnyeivel és forrásigényeivel. A Campden BRI Magyarország szolgáltatásai széles körét ajánljak azoknak a cégeknek, akik fejleszteni kívánják beszállítóikkal való együttműködésüket a felhasznált anyagok és az általuk előállított termékek állandó minősége és biztonságossága érdekében. Több nemzetközi nagyvállalatnak és számos KKV-nak nyújtottak már segítséget beszállítói rendszerük átvilágításában, a különböző követelmények értelmezésében, valamint reklamációk és vevői nem-megfelelőségek kivizsgálásában, kezelésében. Bővebb információ: https://campdenbri.hu

A Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. másik fejlesztőmérnöke, Szabados László a Fejlett informatikai és gyártási megoldások élelmiszeripari alkalmazásai címmel tartott előadást, melyben ismertette az élelmiszeripar problémáit, igényeit és az élelmiszeripari innováció fő mozgatórugóit, a lehetséges fejlett megoldásokkal együtt, konkrét példákon alapulva. Ezt követte a Campden BRI, mint megoldás szolgáltató bemutatása, amely kiterjedt kapcsolatrendszerük segítsége által tud ügyfelei számára partnereket biztosítani az élelmiszeripar speciális igényeinek megfelelően. A Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. az élelmiszeripar és az ahhoz kapcsolódó ágazatok (beleértve a mezőgazdaságot, kapcsolódó szolgáltatásokat) egyik jelentős, független európai szolgáltató. Több évtizedes ipari tapasztalatával, nemzetközi kutatás-fejlesztésben szerzett gyakorlatával, innovatív szolgáltatáscsomagjával áll partnerei rendelkezésére. Bővebb információ: https://campdenbri.hu.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatója, Keleti Marcell a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari igazgatóságának szerepe a vidéki élelmiszeripari vállalkozások fejlesztésében címmel tartott előadást. Az előadás során elhangzottak az Élelmiszeripari Igazgatóság kiemelt feladatai. Fő feladatokként a hírlevelek kiküldése, tagjaik tevékenységeibe átültethető releváns információk átadása, a minőségi és innovatív élelmiszerekről való tájékoztatás és a hazai élelmiszerek versenyképességének javítása kerültek említésre. Ezt követően olyan rendezvénysorozatokról esett szó, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különböző ágazatok aktualitásait mutatja be, valamint az előadó képzési és kiállításokon való részvételi lehetőségekről is beszámolt. A prezentáció részeként a GINOP 1.2.6.8.3.4-16 kódszámú „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” pályázatról is szó esett, amely még jelentős összegű pályázható uniós forrást tartalmaz.

Bővebb információ: www.nak.hu

Az utolsó két előadás szintén pályázati lehetőségekről szólt, amelyekről a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft két tanácsadója számolt be. Elsőként Kövécs Attila ismertette a GINOP-4.1.2-18 „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című pályázatot. Ahogy a tanácsadó elmondta, a felhívás célja a primer energiafelhasználás csökkentése, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. A felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel; melyek éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Bővebb információ:www.szpi.hu 

Végül a GINOP-5.2.4-16 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” címmel adott elő Kovács Péter. A pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés, a szakképesítéssel rendelkező fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése. A programban olyan 25 évnél fiatalabb munkakezdők vehetnek részt, akik OKJ végzettséggel rendelkeznek. nappali tagozaton nem folytatnak tanulmányokat, nem dolgoznak, az Ifjúsági Garancia programban regisztrált munkaviszony megkezdése előtt állnak, nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és nem álltak korábban munkaviszonyban a támogatást igénylő vállalkozással. Kedvezményezettek köre: mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek; Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok, (kft, bt, rt) szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek; éves átlagos statisztikai állomány minimum 1 fő volt a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben.

Bővebb információ: www.szpi.hu

Az I-CON projekt következő, baranyai élelmiszeripari workshopjára 2018. május 29-én kerül sor Pécsett.