Hírek

2018. február 21-én Kölesden került megrendezésre a SET-UP projekt soron következő stakeholder találkozója.

Az Európai Unió által társfinanszírozott SET-UP Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél kiterjedtebb használatát, valamint további energetikai megoldások (helyi villamos áram előállítás, a napszakok energiafogyasztását figyelembe vevő áramellátás, stb.) elérhetővé tételét. Az utóbbiakkal együtt létrejövő úgynevezett elektromos okos hálózatok hatással vannak nem csak az energiafogyasztásra, hanem az érintett térségek környezeti és klimatikus állapotát is kedvező irányban befolyásolják.

A SET-UP projekt magyarországi célterületét Tolna megye alkotja. A kölesdi rendezvény – amely a projekt 3. stakeholder találkozója is egyben – keretében a települési önkormányzati vezetők és szakemberek számára kerültek bemutatásra Tolna Megye Klímastratégiájának SET-UP projekthez kapcsolódó célkitűzései, valamint az Európai Technológiai és Innovációs Platform (ETIP) Okos Hálózatokkal az Energetika Átalakulásért (SNET) kezdeményezése. A SET-UP projektről szolgáltatott információk gyakorlati illusztrációját pedig a Tolna Városban megvalósuló BOOSTEE-CE projekt bemutatása tette teljessé, tekintettel a település középületeiben telepítésre kerülő elektromos okos mérőkre.

Tolna Megyei Klímastratégia bemutatása

A területi önkormányzat, így a Tolna Megyei Önkormányzat is a fejlesztéspolitika egyik fő felelőse, ezért kulcsszerepe lehet minden új fejlesztési terület definiálásában. Az állami és megyei önkormányzati kompetenciák átrendeződésével a klímapolitika jó lehetőség arra, hogy a megyei kompetencia egyik fő területe és a megye fejlesztésének egyik fő motorja legyen. A sikeres klímapolitika hozzásegítheti az adott megyéket gazdasági versenyképességük, társadalmi és gazdasági innovációs hajlandóságuk, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerük számottevő fejlesztéséhez. A megyei önkormányzat koordinálhatja a területén található települések klímavédelmi tevékenységét, a települések között közvetítő funkciót láthat el, kulcsszerepet tölthet be a projektek eredményeinek és a jó gyakorlatok terjesztésében. Mindezek jegyében a Tolna Megyei Klímastratégia készítése jogi hátterének bemutatását a klímastratégia szerepének és jelentőségének ismertetése követte.

ETIP-SNET platform bemutatása

Bán Róbert, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője mutatta be az Európai Technológiai és Innovációs Platform (ETIP) Okos Hálózatokkal az Energetika Átalakulásért (SNET) kezdeményezését, amely az Európai Technológiai és Innovációs Platform okos hálózatokkal foglalkozó energiastratégiai munkacsoportja. Feladataik közé tartozik helyzetértékelést készíteni a jelenlegi energia-elosztó hálózatokról, különös tekintettel az okos hálózatokra; megkeresni a témában érdekelt ötletgazdákat minden tagállamban; stratégiát alkotni, amely hosszútávon meghatározza az EU energetikai irányvonalait, valamint olcsóbbá tenni az energia továbbításából származó költségeket, vagyis végső soron az energia árát. Jelenleg a szektor helyzetértékelésének előkészítése zajlik, illetve az ötletgazdák felkutatása. A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség által gondozott SET-UP projekt témája a Platform számára releváns. Az ETIP SNET platform keretén belül eddig 3 darab regionális workshop került megrendezésre. Magyarország a Platform déli régiójához tartozik, így a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség meghívást kapott – eddig Magyarországról egyedüliként – a Cipruson rendezett regionális workshopra, ahol lehetőség nyílt a magyarországi okos hálózatok és okos mérési tapasztalatok bemutatására.

SET-UP projekt bemutatása, annak eddigi eredményei

Ahogy Pálmai Zsolt, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség szakértője elmondta, a SET-UP projekt átfogó célja a közreműködő európai régiók energetikai teljesítményének fokozása az okos hálózatokra vonatkozó szakpolitika fejlesztése segítségével.

A SET-UP 6 régiót támogat, az intelligens hálózatfejlesztés különböző fázisaiban, hogy együtt szembenézzenek a közös kihívásokkal. Annak biztosítása érdekében, hogy a regionális politikai intézkedések összhangban legyenek az egyes területek igényeivel, az energiaágazat regionális érdekelt felei aktívan részt vesznek a projekt tevékenységeiben és hozzájárulnak annak sikeréhez megosztva nézeteiket, érdekeiket és elvárásaikat. A döntéshozók egyik fő az információáramlás biztosítása és az aktív részvétel ösztönzése a helyi célok megegyezésének és megvalósításának eszközeként. Az integrált regionális alacsony szén-dioxid-kibocsátású stratégiák kiépítése és a területükre vonatkozó hatékony jövőbeni intézkedések megtervezése érdekében a projekt partnerek egymástól tanulnak a bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréje révén. Az intelligens hálózat kialakításának három fő kihívására összpontosítanak: a fogyasztók elkötelezettsége, az üzleti modellek és a finanszírozási lehetőségek.

BOOSTEE-CE projekt ismertetése

Az épületek az összes megtermelt energia 20-40%-át használják fel és az önkormányzatok, közintézmények költségvetésében is igen jelentős tételt jelent az üzemeltetésük, mondta el Kiss Balázs, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség projektmenedzsere. Az újfajta számítástechnikai és épületgépészeti eszközök lehetővé teszik a költségek csökkentését. A hasznosítás és igénybevétel alapján különböző profilokat lehet meghatározni (mikor, mekkora terhelés várható). Az automatizálás által pedig beavatkozás nélkül lehet energia-megtakarítást elérni (pl.: fűtés szabályozása, lámpák kezelése). Mivel egyre inkább gyakoriak ezek a megoldások, a bekerülési költségeik is jóval alacsonyabbak ma már. A térinformatikai adatok az intelligens energiagazdálkodási eszközökön és az energiatakarékosságon alapuló technikai megoldásokon keresztül képesek arra, hogy megkönnyítsék az épületek energiahatékonyságának növelését. A BOOSTEE-CE projekt célkitűzése javítani a meglévő középületek energiahatékonyságát, csökkenteni az energiafogyasztást, valamint az energiahatékonysággal/energiatakarékossággal kapcsolatos tudatosság növelése.

A közeljövő projekteseményei

A SET-UP projekt soron következő nemzetközi találkozójának 2018 áprilisában Litvánia ad otthon. Ezen kívül 2018 tavaszán a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség megszervezi „POWER for ALL” című rendezvényét, amelynek célja a célcsoportok szélesebb körű bevonásának előmozdítása, valamint a figyelem felhívása az energiaátalakulás folyamatára és a regionális érdekelt felekkel való kapcsolattartásra.

További információk a SET-UP projektről:

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/, angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.